2015. 03. 27. Ma Hajnalka, Lídia, Auguszta névnapja van. Pontos idő: 02:53
Kiadványaink

150 éves az Erdészeti Lapok - jubileumi kiadvány     Erdők a világban, Európában, Magyarországon - különszám

Erdőgazdálkodás a Darányi Ignác Tervben                 Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár

Wagner Károly élete                                                         Kálnoki Dr. Bedő Albert élete

Az Országos Erdészeti Egyesület Székháza                Az Országos Erdészeti Egyesület 

Kaán Károly tablók                                                            Gyökerek és lombok

Az Év Fája 2011 - Tiszafa

 Az Év Fája 2013 - Házi berkenye                                   Megemlékezés a MEVME-ről

 

Megemlékezés a MEVME-ről

A Vidékfejlesztési Minisztérium (ma Földművelésügyi Minisztérium) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint hivatalos kiadók támogatásával jelent meg 2013 novemberében a Magyar Erdészeti és Vadászati Műszaki Segédszemélyzet Országos Egyesülete, a MEVME történetét tartalmazó kiadvány. A megjelent példányokat rövid időn belül sikerült a legszélesebb körben eljuttatni az erdészeti, vadászati és természetvédelmi szakmai közönséghez. Az Országos Erdészeti Egyesületen túl iskolákhoz, könyvtárakhoz, magán és állami erdőgazdálkodókhoz, erdészeti szakigazgatásban dolgozó kollégákhoz (megyei hivataloktól a szaktárcákig bezárólag), illetve a történet főbb szereplőihez, vagy azok leszármazottaihoz, jogutódjaihoz és természetesen a szerzői közösségen keresztül a magyarországi egyházak jelentős részéhez, sőt még határon túli magyar szervezetekhez is, illetve a rokoni szálakat is kihasználva a tengeren túlra más földrészekre is el tudtunk juttatni példányokat. Élve a világháló adta lehetőséggel, a szerzői közösség és a hivatalos kiadók írásbeli jóváhagyásával, mára sikerült a digitalizált változatot mindenki számára hozzáférhető módon az Országos Erdészeti Egyesület honlapján is elhelyezni, így azok is olvashatják már, akik a nyomtatott példányokból nem részesülhettek. A kötet pdf formátumban az alábbi képre kattintva tölthető le.

Gyökerek és lombok

Pápai Gábor erdőmérnök szerkesztésében már a kilencedik kötete jelent meg a Gyökerek és lombok könyvsorozatnak. Neves erdész (bányász) személyiségek életútját bemutató könyvek az Egyesület titkárságán szerezhetők be. A 8. kötet 5250.-Ft, OEE tagoknak: 2625.-Ft. A 9. kötet 5250.-Ft, OEE tagoknak:3150.-Ft.

150 éves az Erdészeti Lapok - jubileumi kiadvány

A címlap képre kattintva letölthető a "150 éves az Erdészeti Lapok - erdészszakmánk másfél évszázados közlönye" - című jubileumi OEE kiadvány.A Lapok történetét bemutató ünnepi füzetet Dr. Sárvári János könyvtárunk őre szerkesztette, Prof.Dr. Oroszi Sándor és Keresztesi Béla tanulmányainak felhasználásával.

Erdők a világban, Európában, Magyarországon - különszám

Az alábbi címlapképre kattintva töltheti le az Országos Erdészeti Egyesület gondozásában megjelent, "Erdők a világban, Európában és Magyarországon" címmel publikált Erdészeti Lapok tematikus különszámot, melyet hazánk legrégebbi folyamatosan megjelenő agrár szakfolyóiratának 150 éves jubileumához kapcsolódóan és a 2011. évi ENSZ Erdők Nemzetközi Éve alkalmából adott közre az Egyesület.

Erdőgazdálkodás a Darányi Ignác Tervben

A címlapképre kattintva letölthető az Erdészeti Lapok 2012 decemberi számának "Erdőgazdálkodás a Darányi Ignác Tervben" című melléklete. A Darányi Ignác Terv a Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 végrehajtási programja. A stratégia négy átfogó területen: az agrárgazdaságban,az élelmiszertermelésben, a vidékfejlesztésben és a környezetvédelemben határozza meg a legfontosabb tennivalókat. A legtöbb erdõgazdálkodással kapcsolatos téma a vidékfejlesztési fejezetben jelenik meg. A tájékoztató kiadványunk a Darányi Ignác Terv legfontosabb erdészeti vonatkozásait foglalja össze.

Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár

A lenti címlapképre kattintva tölthető le a Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár című leporelló, mely az Országos Erdészeti Egyesület ma is működő, látogatókat, olvasókat fogadó, jelentős szakmai és kulturális értékű kiadványokat és kortörténeti egyedi dokumentumokat őrző, műemlékjellegű könyvtárának történetét és működését mutatja be.

j

Wagner Károly élete

Az alábbi címlapképre kattintva a Wagner Károly élete című egyesületi kiadványunkat töltheti le. Szakkönyvtárunk névadója a XIX. században a magyar erdészeti szaknyelv megteremtésének úttörő szakembere, az Egyesület 150 éves folyóiratának, az Erdészeti Lapoknak megalapítója, első szerkesztője és kiadója volt. A Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia tanáraként ő dolgozta ki az első magyar nyelvű erdészeti szakoktatás teljes dokumentációját és az Egyesület második alelnökeként sokat tett az OEE működésének megteremetéséért.

Kálnoki Dr. Bedő Albert élete

A lenti címlapképre kattintva Kálnoki Dr. Bedő Albert élete című egyesületi kiadványunkat töltheti le. A független magyar erdészeti kultúra megteremtésében és a magyar nyelvű és tartalmú erdészettudomány (szakoktatás, szakirodalom, szaksajtó) létrehozásában oroszlánrészt vállaló, 1866 decemeber 9-én megalapított Országos Erdészeti Egyesület első titkára, majd első alelnöke volt. 1872-1899 között az Erdészeti Lapok szerkesztője. Elévülhetetlen szakmai érdemeket szerzett az 1879. évi erdőtörvény megalkotásában és végrehajtásában, valamint az állami erdészképzés alapainak megteremtésében. Jelentős szerepe volt az egyesületi adakozásból felépített budapesti Alkotmány utcai OEE Székház létrejöttében. 1885-től az MTA levelező tagja és a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára. Az OEE Tiszteletbeli Tagja és Tiszteletbeli Elnöke volt. Róla nevezték el az 1957. november 4-én alapított első OEE emlékérmet. Az emlékérem az évtizedek alatt az erdészeti szakma által legnagyobbra értékelt kitüntetéssé vált.

 

Az Országos Erdészeti Egyesület Székháza 

Az alábbi címlapképre kattintva töltheti le Az Országos Erdészeti Egyesület Székháza című egyesületi kiadványunkat. Az Országos Erdészeti Egyesület a magyar erdészek legrégebbi és a mai napig is legnagyobb súllyal bíró szakmai érdekképviselete, amelynek hosszú, több mint 150 éves történelmét végigkíséri az erdészet szakmai hagyományainak, kultúrájának, irodalmának fejlesztése és őrzése. Az 1851-ben alapított Magyar Erdész Egylet 1866-os Magyar Erdész Egyletté, később Országos Erdészeti Egyesületté átalakulását követően Pozsonyból Pestre költözött és itt vetődött föl Tisza Lajos egyesületi elnök, Szeged újjáépítője vezetésével egy önálló székház építésének gondolata. Ez a gondolat 1886. augusztus 12-én öltött testet, amikor az Országos Erdészeti Egyesület birtokba vette az Országház közelében az Alkotmány és a Honvéd utca sarkán felépült három emeletes, sajátszerű stílusban épült palotáját, amely egyesületi forrásokból és adományokból létesült.

Az Országos Erdészeti Egyesület 

A lenti címlapképre kattintva az OEE 144. Vándorgyűlésére megjelent, az Egyesületet és működését általánosan ismertető, tartalmában és kivitelében is magas színvonalú kiadványt töltheti le, mely Az Országos Erdészeti Egyesület - a magyar erdészek legjelentősebb szakmai civil szervezete címmel került kiadásra.

 

Kaán Károly tablók

Kaán Károly születésének 140 évfordulója alkalmából vándorkiállítás nyílt szülővárosában Nagykanizsán 2007. április 20-án. A Kaán hagyaték gondozója, Farkas Lajos ötlete és az általa összeállított anyagok alapján, Farkas Dániel, Kaán Károly unokája tervezte meg a 15 tablóból álló kiállítást, ami további hét helyszínen hirdette abban az évben a magyar erdészet egyik legkiválóbb alakjának munkásságát. Az Országos Erdészeti Egyesület finanszírozásában megvalósuló vándorkiállítást az Egyesület indította útjára. Ennek során a második állomás Mezőtúr, majd Szolnok, Kecskemét, a Vándorgyűlés helyszíne, ezután Budapesten a XII. kerületi Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény mutatta be, majd Leányfalun később Debrecenben, végül a Budakeszi úti Erdészeti Információs Központ Nagytermében volt látható a kiállítás.  A tablók összesen több, mint 1200 km-t vándoroltak az Országban, míg végül elhelyezést nem nyertek az OEE Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtárában. A kiállítás részletesen bemutatja Kaán Károly életútját, az erdész politikust, az alföldfásítót, a természetvédőt, az államtitkárt és akadémikust.

I. Kaán Károly Nagykanizsán, az eredet és gyermekévek 1867-1885

II. Kaán Károly Selmecbányán, erdészeti tanulmányok 1886-1890

III. Kaán Károly Besztercebányán, gyakorló évek és családalapítás 1891-1906

IV. Kaán Károly Budapesten 1907-1919, Erdészeti Tudományok

V. Kaán Károly az erdészeti szervezésben 1920-1925

VI. Kaán Károly a természetvédelemben 1926-1939

VII. Magyar Tudományos Akadámián 1930

VIII. Alföld fásításról 1933.

IX. Búcsúzásról 1940

X. Emlékezésekről

XI. Közösségi kapcsolatokról

XII. Emlék létesítményekről 1976-1990

XIII. Ifjúsági kapcsolatokról 1992

XIV. Az erdők szerelmeséről!

XV. 60 éves emlékekről!

 


Az Év Fája 2011 - Tiszafa

A címlapképre kattintva letölthető a 2011-ben Az Év Fájává választott Tiszafa összafoglaló kiadványa.

Tiszafa _kiadvány címlapja


Az Év Fája 2013 - Házi berkenye

A címlapképre kattintva letölthető a 2013-ben Az Év Fájává választott Házi berkenye összafoglaló kiadványa.

Házi berkenye összefoglaló kiadvány címlapja

 

A címlapképre kattintva letölthető a 2013-ban Az Év Fájává választott Házi berkenyét bemutató kiadványunk.

Az Év Fája

 

(A pdf. állományok hibátlan megjelenítéshez az Adobe Acrobat Reader legfrissebb verziójának használata szükséges, mely a szövegkapcsolóra kattintva érhető el.)

 
<< vissza
Csatlakozott az ERFARET Shop az

Csatlakozott az ERFARET Shop az "SOS - Bajban az erdő!" akcióhoz | 2015-03-24

Könyvenként 250 forintos támogatás


Bedő Albertre emlékeztek az Erdők Nemzetközi Napján Ásotthalmon - képgalériával!

Bedő Albertre emlékeztek az Erdők Nemzetközi Napján Ásotthalmon - képgalériával! | 2015-03-23

Születésének 175. évfordulóját ünnepelték az erdészeti szakiskolában


Átadták az Erdészeti Erdei Iskola minősítéseket - képgalériával!

Átadták az Erdészeti Erdei Iskola minősítéseket - képgalériával! | 2015-03-21

Pedagógusok ismerkedtek az Erdők Nemzetközi Napján az erdészeti erdei iskolákkal


Természetközeli élmények a Deseda tavat övező erdőkben - képgalériával!

Természetközeli élmények a Deseda tavat övező erdőkben - képgalériával! | 2015-03-26

Kalanderdő turisztikai fejlesztés Somogyban


Megújuló tüzelőanyagokat hasznosító kazánt állított üzembe az MVM

Megújuló tüzelőanyagokat hasznosító kazánt állított üzembe az MVM | 2015-03-26

Saját fejlesztés, élvonalbeli technológia


Bevezetés az ültetvényszerű fatermesztés gyakorlatába

Bevezetés az ültetvényszerű fatermesztés gyakorlatába | 2015-03-26

Szerepe és jelentősége a magyar agráriumban


Imperial22 futárszolgálat