2015. 05. 29. Ma Magdolna, Magda, Ervin, Léna névnapja van. Pontos idő: 12:05
Pályázatok 2014/2015

ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET ERDÉSZCSILLAG ALAPÍTVÁNY

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A. Az erdőgazdálkodásban dolgozók, erdészeti nyugdíjasok és családtagjaik támogatására

B. Az Erdészcsillag Alapítvány felhívása az erdészeti ösztöndíj 2013/2014. évi pályázatára

A. Az erdőgazdálkodásban dolgozók, erdészeti nyugdíjasok és családtagjaik támogatására

A felhívás célja: A rászorulók támogatása, családsegítés, időskorúak gondozása.

Támogatásra jogosult: Az erdőgazdálkodás területén dolgozók és családtagjaik, az erdészeti nyugdíjasok. Családtagnak minősül, a feleség, (özvegy) és gyermekek (18 éves korig). Feltétel: legalább 5 éves e területen végzett, igazolt munkaviszony. Az OEE tagság nem feltétel.

Támogatás igényelhető:

1. Elhunyt erdészek és erdészeti dolgozók gyermekeinek megsegítése, esélyegyenlőségük megteremtése, anyagi helyzetük javítása érdekében.

2. Nehéz anyagi körülmények között élő erdészek és családjuk helyzetének javításához.

3. Időskorú, nyugdíjas erdészek szociális helyzetének javításához.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:

A pályázatokat augusztus 31-ig (2 példányban) kell benyújtani (a szükséges mellékletekkel együtt) az OEE Erdészcsillag Alapítvány 1021. Budapest, Budakeszi út 91. címre.

A pályázatot beadhatja a jogosult, illetve egyesületi helyi csoport, vagy szakosztály, illetve munkahelyi közösség is a kedvezményezett megjelölésével, amennyiben a rászorultság körülményeit és a szükséges adatokat ismeri (adatlap). A beadott pályázathoz mellékelni kell: a kitöltött adatlapot , az Országos Erdészeti Egyesület Helyi Csoport titkárának véleményével. Az adatlap információin kívül, röviden indokolni kell a rászorultság körülményeit.

A pályázat elbírálásának rendje és az elbírálás főbb szempontjai :

A pályázat évente egy alkalommal kerül kiírásra. A pályázatokat az alapítvány kuratóriuma szeptember 30-ig elbírálja és döntéséről értesíti a pályázókat, valamint az OEE illetékes helyi csoportját.

A kuratórium a pályázatok elbírálása során az alábbi szempontokat vizsgálja:

• A közös háztartásban élők egy főre eső havi jövedelme és a mindenkori minimálbér viszonya,

• a kérelmező egészségi állapota, betegállományának hossza, kórházi kezelése, esetleges balesete, leszázalékolása, esetleg haláleset, stb.

• a család összjövedelmét, illetve kiadásait befolyásoló lényeges változások,

• eltartottak, gyermekek száma,

• árvaság,

• az igény gyakorisága,

• helyi csoport véleménye.

A segély alsó és felső határértékét a rendelkezésre álló szabályozás és keretek ismeretében a kuratórium határozza meg, melyet az indokok súlyossága és az igénylők száma befolyásol.

Gémesi József, a kuratórium elnöke

Az erdőgazdálkodásban dolgozók, erdészeti nyugdíjasok és családtagjaik támogatására pályázat adatlapja ide kattintva tölthető le.

A pályázati felhívás ide kattintva érhető el.

B. Az Erdészcsillag Alapítvány felhívása az erdészeti ösztöndíj 2014/2015. évi pályázatára

Az ösztöndíjra pályázhatnak:

•    Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium, Ásotthalom
•    Somogyi TISZK Közép-és Szakiskola Dráva Völgye Tagintézménye, Barcs
•    Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kiss Ferenc Erdészeti Tagintézménye, Szeged
•    NyME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium, Sopron
•    Széchenyi Zsigmond Szakközép- és Szakiskola, Szőcsénypuszta
•    Debreceni Márton Szakképző Iskola, Miskolc
•    VM ASzK-Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium, Mátrafüred

hallgatói.

2. Az adományozás feltétele

Egyesületi ösztöndíjban az egyetemi, szakközépiskolai és szakiskolai nappali tagozatos, okleveles erdőmérnök, erdésztechnikus, erdészeti szakmunkás szakon első alapképzésben és első kiegészítő alapképzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek két lezárt félév (egy tanévnek megfelelő oktatási időszak) után, képzési szintenként egy tanévre, a következő létszámban:

szakmai középfokú iskolai tanuló 2

Az egyesületi ösztöndíjat pályázat alapján az a hallgató, tanuló nyerheti el, aki:

a) az előző tanév mindkét félévében 4,5-nél, a szakiskolai tanuló 4,2-nél jobb tanulmányi eredményt ért el,

b) tudományos, szakiskolai diákkörben, illetve szakmai területen kimagasló munkát végez és a magyar erdészhagyományokon alapuló kiemelkedő közösségi tevékenységet folytat.

Kérjük, hogy az iskola a támogatott tanulóról készítsen és csatoljon mind emberi, mind szakmai jellemzést, alkosson véleményt és tájékoztasson a szociális helyzetéről.

Kerüljön csatolásra a tanári támogatás és a pályázó önéletrajza.

A szakmai előmenetelen kívül legfeljebb a pályázó teljesítménynek 10 százalékáig figyelembe vehető a hallgató, tanuló közéleti, közösségi, sport és egyéb tevékenysége, illetve szociális helyzete. Ugyanaz a hallgató, tanuló több éven át is elnyerheti az egyesületi ösztöndíjat, de minden tanévben újra kell pályáznia.

A pályázatot az oktatási intézmény vezetőjének címére, június 15-ig kell beadni.

3. Az ösztöndíj havi összege

• szakmai középfokú iskolai tanuló esetében az egyetemi hallgató ösztöndíjának (34.000.- Ft) 50%-ával azonos.

4. Az ösztöndíj elbírálásának módja

Az egyesületi ösztöndíj adományozására benyújtott pályázatokat évenként június 30-ig, az Erdőmérnöki Kar dékánja, illetve a szakközépiskolák és szakiskolák igazgatói javaslattal továbbítják az egyesület elnökének. Az Erdészcsillag Alapítvány kuratóriuma legkésőbb augusztus 19-ig dönt az ösztöndíjak odaítéléséről.

Az ösztöndíjat pályázati űrlapon lehet igényelni, amelyet az adott oktatási intézményben lehet átvenni.

Az egyesületi ösztöndíj átadására az érintett oktatási intézmények évnyitóin kerül sor.

Amennyiben a hallgató, tanuló hallgatói, illetve tanuló jogviszonya bármilyen okból megszűnik, vagy szünetel, az ösztöndíj tovább számára nem folyósítható. Ugyancsak fel kell függeszteni az ösztöndíj folyósítását, ha a hallgató, tanuló ellen jogerős, elmarasztaló fegyelmi határozat születik.

Gémesi József ,Erdészcsillag Alapítvány Kuratóriumának Elnöke

A vonatkozó pályázati adatlap és pályázati felhívás illetve az Ösztöndíj Szabályzat a feliratokra kattintva tölthetőek le<< vissza
A természet katedrálisa az erdő

A természet katedrálisa az erdő | 2015-05-28

23. alkalommal rendezték meg a Kaán Károly verseny országos döntőjét


Mit ér az erdész, ha magyar?

Mit ér az erdész, ha magyar? | 2015-05-28

Szakmai előadások a Győri Erdőgazdasági Helyi Csoportnál - képgalériával


A csemetekerti műveléstől a csöves módszeres erdősítésig

A csemetekerti műveléstől a csöves módszeres erdősítésig | 2015-05-28

A Nagykanizsai HCs szakmai napja


Befejeződött a füzérradványi Károlyi-kastély parkjának rekonstrukciója - képgalériával!

Befejeződött a füzérradványi Károlyi-kastély parkjának rekonstrukciója - képgalériával! | 2015-05-28

90 hektáron 250 millió forintos beruházás a történeti kert megmentésére


Több mint ezermilliárdot kaphat a vidékfejlesztés az EU-tól

Több mint ezermilliárdot kaphat a vidékfejlesztés az EU-tól | 2015-05-26

Benyújtotta a kormány a Vidékfejlesztési Program átdolgozott változatát


A Földművelésügyi Minisztérium is csatlakozott a klímavédelmi kampányhoz

A Földművelésügyi Minisztérium is csatlakozott a klímavédelmi kampányhoz | 2015-05-26

Fontos eredmény hazánk erdősültsége


Imperial22 futárszolgálat