2018. 05. 26. Ma Fülöp, Evelin névnapja van. Pontos idő: 19:51
Szakosztályok működési rendje

Szakosztályok


1.    Szakmai műhely
A szakosztályok szakmai műhelyek. Az elnökség és a főtitkár a szakosztály szakmai működési körébe tartozó kérdésekben kérheti a szakosztály véleményét, állásfoglalását, mely kérésre a szakosztály a kiírt határidőre reagálni köteles.
A tagság véleményét a szakosztály elnöke képviseli, ő felelős adott esetben a kérdés tagsággal való megismertetéséért, a vélemények begyűjtéséért, a válasz kidolgozásáért és megküldéséért.

2.    Szakosztály alapítása
Szakosztály alapításáról az elnökség dönt. 30 egyesületi tag közvetlenül az elnökségtől kérheti szakosztály alapítását. A kérelemben, javaslatban szükséges a működési kör, a célok és a munkaterv bemutatása.

3.    Szakosztály megszűnése, megszűntetése
Szakosztály megszűnéséről az elnökség dönt. Szakosztály megszűnését a tagság mondja ki, az erről szóló jegyzőkönyvet a főtitkár részére kell eljuttatni, aki azt jóváhagyásra a soron következő elnökségi ülés elé terjeszti.
A főtitkár az elnökségnél kezdeményezi a szakosztály megszűnését:
- ha a létszám 30 fő alá csökken;
- ha a szakosztály nem tartott évi két rendezvényt. A megszűntetést a beszámoló beérkezésének napjától számított 60 napon belül kezdeményezi.
- ha a szakosztály nem tett eleget éves tervezési, beszámolási, adatszolgáltatási feladatainak. A titkárság a határidőt követően felszólítja a szakosztály tisztségviselőit a pótlásra, aminek hiányában a határidőtől számított 60 napon belül a főtitkár kezdeményezi a megszűntetést.

4.    Szakosztályok összeolvadása
Szakosztály összeolvadás nem lehetséges. A szakosztályt megszűntetni lehet, a megszűnő szakosztály tagjai pedig belátásuk szerint kérhetik felvételüket másik szakosztályba.

5.    Tagfelvétel szakosztályba
Meglévő szakosztály új tagot két szakosztály tag ajánlásával, a szakosztály tagok egyszerű szótöbbségi szavazatával vesz fel. Vagyis a kérelmezőnek a szakosztályhoz kell fordulnia, melynek ülésén napirend szerint szavazni kell az új tag felvételéről. Az erről szóló értesítést a tisztségviselők juttatják el a titkárságra, ahol a tagnyilvántartásban rögzítik a szakosztály-tagságot.
Egyesületi rendes tagok több szakosztálynak is tagjai lehetnek. Szakosztálynak csak egyesületi tag lehet a tagja. Ahol jelen pillanatban nem egyesületi tagokat is szakosztály tagként tartanak nyilván, ott ezt a kérdést 2014. március 31-ig az egyesületbe való belépéssel vagy a szakosztály tagságból való törléssel rendezni kell.

6.    Tagság megszűnése szakosztályban
Tag a tagság megszűntetését a szakosztály tisztségviselőknél kezdeményezheti, akik erről tájékoztatják a titkárságot, aki a tagot törli a nyilvántartásból.

7.    Szakosztály tagság váltás
Ha valaki csak egy szakosztályban tag és át akar menni másik szakosztályba, azaz szakosztályt szeretne váltani, a fent leírt módon megszűnteti tagságát a régi szakosztályban a tisztségviselőknek történő bejelentéssel és két tag ajánlásával kéri felvételét a másik szakosztályba. A titkárságot a fogadó szakosztály tisztségviselői értesítik.

8.    Tisztségviselők választása szakosztályban
A szakosztály elnökét, titkárát a tisztújítás részeként, egyszerű szótöbbséggel, négy évre a szakosztály rendes tagjai a rendes tagok közül választják meg.
A következő tisztújítás 2014. szeptember 30-ig bezárólag történik meg.

9.    Tisztségviselői változások
Tisztségviselő lemondását a szakosztály tagságának kell elfogadnia, ami után új tisztségviselő választását a választási szabályok szerint kell lebonyolítani. Az eredményről a titkárságot értesíteni kell.

Letölthető dokumentumok:

Szakosztály tagsági adatlap



<< vissza
Döntött a küldöttgyűlés a 2018. évi egyesületi kitüntetettekről - képgaléria!

Döntött a küldöttgyűlés a 2018. évi egyesületi kitüntetettekről - képgaléria! | 2018-05-17

Elfogadták a küldöttek a 2017. évi beszámolót és az idei éves tervet is


Változott az Év erdésze verseny szabályzata

Változott az Év erdésze verseny szabályzata | 2018-05-17

Kisebb módosítások - letölthető a dokumentum


Fahatározó applikációt fejlesztett az Országos Erdészeti Egyesület

Fahatározó applikációt fejlesztett az Országos Erdészeti Egyesület | 2018-05-10

Ingyenesen letölthető alkalmazás a terepen - online kvízjáték indul!


Év erdésze helyi válogató a kisalföldi erdőgazdaságnál

Év erdésze helyi válogató a kisalföldi erdőgazdaságnál | 2018-05-23

Szukhentrunk Imre a Kapuvári Erdészet erdésze nyerte a megmérettetést


Erdészek versengtek a továbbjutásért az Év erdésze válogatóján az EGERERDŐ Zrt.-nél

Erdészek versengtek a továbbjutásért az Év erdésze válogatóján az EGERERDŐ Zrt.-nél | 2018-05-23

Bata László képviseli a Társaságot a gyulai országos döntőben


Elkezdődött a 17. Erdésztanulók Európa-bajnoksága Sopronban

Elkezdődött a 17. Erdésztanulók Európa-bajnoksága Sopronban | 2018-05-23

Négy napos versengés Európa legjobbjai között


Imperial22 futárszolgálat