2017. 10. 21. Ma Orsolya, Zsolt névnapja van. Pontos idő: 23:32
Szakosztályok működési rendje

Szakosztályok


1.    Szakmai műhely
A szakosztályok szakmai műhelyek. Az elnökség és a főtitkár a szakosztály szakmai működési körébe tartozó kérdésekben kérheti a szakosztály véleményét, állásfoglalását, mely kérésre a szakosztály a kiírt határidőre reagálni köteles.
A tagság véleményét a szakosztály elnöke képviseli, ő felelős adott esetben a kérdés tagsággal való megismertetéséért, a vélemények begyűjtéséért, a válasz kidolgozásáért és megküldéséért.

2.    Szakosztály alapítása
Szakosztály alapításáról az elnökség dönt. 30 egyesületi tag közvetlenül az elnökségtől kérheti szakosztály alapítását. A kérelemben, javaslatban szükséges a működési kör, a célok és a munkaterv bemutatása.

3.    Szakosztály megszűnése, megszűntetése
Szakosztály megszűnéséről az elnökség dönt. Szakosztály megszűnését a tagság mondja ki, az erről szóló jegyzőkönyvet a főtitkár részére kell eljuttatni, aki azt jóváhagyásra a soron következő elnökségi ülés elé terjeszti.
A főtitkár az elnökségnél kezdeményezi a szakosztály megszűnését:
- ha a létszám 30 fő alá csökken;
- ha a szakosztály nem tartott évi két rendezvényt. A megszűntetést a beszámoló beérkezésének napjától számított 60 napon belül kezdeményezi.
- ha a szakosztály nem tett eleget éves tervezési, beszámolási, adatszolgáltatási feladatainak. A titkárság a határidőt követően felszólítja a szakosztály tisztségviselőit a pótlásra, aminek hiányában a határidőtől számított 60 napon belül a főtitkár kezdeményezi a megszűntetést.

4.    Szakosztályok összeolvadása
Szakosztály összeolvadás nem lehetséges. A szakosztályt megszűntetni lehet, a megszűnő szakosztály tagjai pedig belátásuk szerint kérhetik felvételüket másik szakosztályba.

5.    Tagfelvétel szakosztályba
Meglévő szakosztály új tagot két szakosztály tag ajánlásával, a szakosztály tagok egyszerű szótöbbségi szavazatával vesz fel. Vagyis a kérelmezőnek a szakosztályhoz kell fordulnia, melynek ülésén napirend szerint szavazni kell az új tag felvételéről. Az erről szóló értesítést a tisztségviselők juttatják el a titkárságra, ahol a tagnyilvántartásban rögzítik a szakosztály-tagságot.
Egyesületi rendes tagok több szakosztálynak is tagjai lehetnek. Szakosztálynak csak egyesületi tag lehet a tagja. Ahol jelen pillanatban nem egyesületi tagokat is szakosztály tagként tartanak nyilván, ott ezt a kérdést 2014. március 31-ig az egyesületbe való belépéssel vagy a szakosztály tagságból való törléssel rendezni kell.

6.    Tagság megszűnése szakosztályban
Tag a tagság megszűntetését a szakosztály tisztségviselőknél kezdeményezheti, akik erről tájékoztatják a titkárságot, aki a tagot törli a nyilvántartásból.

7.    Szakosztály tagság váltás
Ha valaki csak egy szakosztályban tag és át akar menni másik szakosztályba, azaz szakosztályt szeretne váltani, a fent leírt módon megszűnteti tagságát a régi szakosztályban a tisztségviselőknek történő bejelentéssel és két tag ajánlásával kéri felvételét a másik szakosztályba. A titkárságot a fogadó szakosztály tisztségviselői értesítik.

8.    Tisztségviselők választása szakosztályban
A szakosztály elnökét, titkárát a tisztújítás részeként, egyszerű szótöbbséggel, négy évre a szakosztály rendes tagjai a rendes tagok közül választják meg.
A következő tisztújítás 2014. szeptember 30-ig bezárólag történik meg.

9.    Tisztségviselői változások
Tisztségviselő lemondását a szakosztály tagságának kell elfogadnia, ami után új tisztségviselő választását a választási szabályok szerint kell lebonyolítani. Az eredményről a titkárságot értesíteni kell.

Letölthető dokumentumok:

Szakosztály tagsági adatlap<< vissza
Szentpéteri Sándor az Országos Erdészeti Egyesület ügyvezető igazgatója

Szentpéteri Sándor az Országos Erdészeti Egyesület ügyvezető igazgatója | 2017-10-13

Lomniczi Gergely főtitkár október 15-tel búcsúzik


Emlékoszlopot avattak Debrecenben - képgaléria!

Emlékoszlopot avattak Debrecenben - képgaléria! | 2017-10-11

Emlékezés Kaán Károlyra és az első hazai természetvédelmi terület védetté nyilvánítására


Elindult az

Elindult az "Év Fája 2018" online szavazás! | 2017-10-03

Virágos kőris, fehér fűz, rezgő nyár?


A Hazai Erdész következő adásának műsorajánlója - videóval!

A Hazai Erdész következő adásának műsorajánlója - videóval! | 2017-10-19

2017.10.21 - szombat 12:30 óra – ECHO-TV


Tájékoztató előadások erdőtulajdonosoknak, erdőgazdálkodóknak

Tájékoztató előadások erdőtulajdonosoknak, erdőgazdálkodóknak | 2017-10-18

Folytatódik a MEGOSZ rendezvénysorozata


Harctéren a vadvilág

Harctéren a vadvilág | 2017-10-18

Természetvédelmi siker katonai területen - a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. közreműködésével


Szavazzon az ÉV FÁJA 2018-ra!
Virágos kőris (Fraxinus ornus)

Ökológiai szempontból egyre nagyobb figyelmet kap (pl. a feketefenyő tömeges pusztulása miatt), e mellett kertészeti szerepe is jelentős. Sajnálatosan a gyomfa-szemléletünk továbbra is él, így kevésbé becsüljük ezt a fafajt.

Fehér fűz (Salix alba)

Az árterek vízháztartásának romlása miatt sok helyen pusztulnak állományai, nemesített fajtái visszaszorították az alapfajt. A múltat idéző fejesfa üzemmódban kezelt botoló füzesek eltűnőben vannak, holott tájképi szerepük is kiemelkedő.

Rezgő nyár (Populus tremula)

Hegy- és dombvidékeink jellemző pionír fafaja, fontos szerepe van az erodált, lepusztult talajok újraerdősülésében. Tarra vágott területeken tömegesen verődhet fel, ezért igyekeznek vissza-szorítani. Elegáns megjelenésével növeli erdeink esztétikai értékét.

Már szavaztam, tovább az oldalra >>
Imperial22 futárszolgálat