2018. 09. 26. Ma Jusztina, Kozma, Damján névnapja van. Pontos idő: 17:21
Mészáros Károly, prof. dr.

Prof. Dr. Mészáros Károly 

(Csór, 1954. máj. 6. – Sopron, 2007. jún. 25.)

Okleveles erdőmérnök, okleveles útépítő és üzemeltető szakmérnök, okleveles tájrendező és környezetvédelmi szakmérnök, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, a Nyugat-Magyarországi Egyetem általános rektorhelyettese, az Erdőmérnöki Kar dékánja, az Akadémiai Díj, az MTA VEAB Emlékérem, a Pro Silva Hungariae Díj, a Fehér Dániel Emlékérem, az Alföldi Erdőkért Emlékérem és még több más szakmai kitüntetés birtokosa.

Rövid életrajz:

A soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen 1976-ban szerzett erdőmérnöki oklevelet. „Az erdőérték-számítás felhasználása az erdőtervezésben” címmel 1992-ben védte meg doktori értekezését. 1994-ben a mezőgazdasági tudományok kandidátusává avatták. Munkássága alatt az Egyetemen számos vezetői tisztséget töltött be: 1994-től az Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék vezetője, 1998-tól az Erdővagyon-gazdálkodási Intézet és jogutódjának igazgatója volt. 2000-ben az Egyetem oktatási és intézményfejlesztési rektorhelyettesévé választották. 2001-től 2006-ig az Erdőmérnöki Kar dékánja, 2006-tól haláláig általános rektorhelyettes. Intézményi és szakmai tevékenységével, tagságával segítette többek között: az MTA Agrártudományok Osztályát, az MTA Erdő- és Vadgazdálkodási Albizottságát, OEE Gazdaságtani és Erdőrendezési Szakosztályát, OEE Felügyelő Bizottságát, Kisalföldi Erdőgazdasági Rt. Igazgató Tanácsát, Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Ellenőrző Bizottságát. Közreműködött számos kutatási programban, amelyek az új fatermési és dendrometriai mérési eljárások vizsgálatára, fejlesztésére, az országos erdőállomány rendszer-szemléletű vizsgálatára, az erdőállomány-prognózisok naturális és ökonómiai hozamlehetőségeinek vizsgálatára, a természeti erőforrások értékelésére, az erdőérték-számítási módszerek erdőrendezési alkalmazási területeinek feltárására terjedtek ki. Ez idő alatt több, a gyakorlatban is alkalmazott műszert fejlesztett ki, mint például a róla elnevezett dendrométert, illetve – társszerzőként – az élő fák belső szerkezetének vizsgálatára napjainkban is használatos Fakopp műszert.

A magas rangú kitüntetések mellett szívének a legtöbbet talán mégis azok a díszkorsók, emléklapok jelentették, amelyeket a hallgatók tiszteletük és szeretetük jeléül évről - évre adományoztak neki.

Fénykép, festmény, szoborábrázolás:

Emléktábla: Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, „E” épület, Ady Endre u. 5., Sopron Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet (készítője: Kutas László, 2008)

Emlékhelyek (kopjafa, emléktábla, síremlék):

Mészáros Károly sírja: Sopronbánfalva, 9400, Hősi temető (bejárat: 47°40'40"É   16°33'21"K)
<< vissza
Szakmai nappal egybekötött tisztújító választás a Kisalföldön - képgaléria!

Szakmai nappal egybekötött tisztújító választás a Kisalföldön - képgaléria! | 2018-09-24

Változások az OEE Győri Erdőgazdasági H. Cs. vezetésében


Választások a borsodi és zempléni helyi csoportoknál

Választások a borsodi és zempléni helyi csoportoknál | 2018-09-24

Miskolcon maradt, Sárospatakon változott a vezetés


Tisztújítás az OEE kelet-magyarországi helyi csoportjaiban

Tisztújítás az OEE kelet-magyarországi helyi csoportjaiban | 2018-09-24

Vezetőség választás Debrecenben és Nyíregyházán


Erdőkkel a klíma védelméért

Erdőkkel a klíma védelméért | 2018-09-18

Agrárklíma 2. projektzáró rendezvény Lakitelken


Tapasztalatcsere a fenntartható erdőgazdálkodásról

Tapasztalatcsere a fenntartható erdőgazdálkodásról | 2018-09-18

Grúz szakember delegáció érkezett hazánkba - fókuszban az örökerdők és a fanyag-kereskedemi lánc


Elkezdődött a 210. tanév Sopronban - videó!

Elkezdődött a 210. tanév Sopronban - videó! | 2018-09-17

A Soproni Egyetem Szenátusa és az Erdőmérnöki Kar Tanácsa tanévnyitó ülése


Imperial22 futárszolgálat