2019. 06. 20. Ma Rafael, Dina névnapja van. Pontos idő: 17:06
Mészáros Károly, prof. dr.

Prof. Dr. Mészáros Károly 

(Csór, 1954. máj. 6. – Sopron, 2007. jún. 25.)

Okleveles erdőmérnök, okleveles útépítő és üzemeltető szakmérnök, okleveles tájrendező és környezetvédelmi szakmérnök, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, a Nyugat-Magyarországi Egyetem általános rektorhelyettese, az Erdőmérnöki Kar dékánja, az Akadémiai Díj, az MTA VEAB Emlékérem, a Pro Silva Hungariae Díj, a Fehér Dániel Emlékérem, az Alföldi Erdőkért Emlékérem és még több más szakmai kitüntetés birtokosa.

Rövid életrajz:

A soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen 1976-ban szerzett erdőmérnöki oklevelet. „Az erdőérték-számítás felhasználása az erdőtervezésben” címmel 1992-ben védte meg doktori értekezését. 1994-ben a mezőgazdasági tudományok kandidátusává avatták. Munkássága alatt az Egyetemen számos vezetői tisztséget töltött be: 1994-től az Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék vezetője, 1998-tól az Erdővagyon-gazdálkodási Intézet és jogutódjának igazgatója volt. 2000-ben az Egyetem oktatási és intézményfejlesztési rektorhelyettesévé választották. 2001-től 2006-ig az Erdőmérnöki Kar dékánja, 2006-tól haláláig általános rektorhelyettes. Intézményi és szakmai tevékenységével, tagságával segítette többek között: az MTA Agrártudományok Osztályát, az MTA Erdő- és Vadgazdálkodási Albizottságát, OEE Gazdaságtani és Erdőrendezési Szakosztályát, OEE Felügyelő Bizottságát, Kisalföldi Erdőgazdasági Rt. Igazgató Tanácsát, Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Ellenőrző Bizottságát. Közreműködött számos kutatási programban, amelyek az új fatermési és dendrometriai mérési eljárások vizsgálatára, fejlesztésére, az országos erdőállomány rendszer-szemléletű vizsgálatára, az erdőállomány-prognózisok naturális és ökonómiai hozamlehetőségeinek vizsgálatára, a természeti erőforrások értékelésére, az erdőérték-számítási módszerek erdőrendezési alkalmazási területeinek feltárására terjedtek ki. Ez idő alatt több, a gyakorlatban is alkalmazott műszert fejlesztett ki, mint például a róla elnevezett dendrométert, illetve – társszerzőként – az élő fák belső szerkezetének vizsgálatára napjainkban is használatos Fakopp műszert.

A magas rangú kitüntetések mellett szívének a legtöbbet talán mégis azok a díszkorsók, emléklapok jelentették, amelyeket a hallgatók tiszteletük és szeretetük jeléül évről - évre adományoztak neki.

Fénykép, festmény, szoborábrázolás:

Emléktábla: Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, „E” épület, Ady Endre u. 5., Sopron Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet (készítője: Kutas László, 2008)

Emlékhelyek (kopjafa, emléktábla, síremlék):

Mészáros Károly sírja: Sopronbánfalva, 9400, Hősi temető (bejárat: 47°40'40"É   16°33'21"K)
<< vissza

Június 4-én búcsúztatják prof. dr. Kosztka Miklóst

Június 4-én búcsúztatják prof. dr. Kosztka Miklóst | 2019-05-28

Hivatalos gyászjelentés


Az Év Erdésze 2019. verseny az ÉSZAKERDŐ Zrt-nél

Az Év Erdésze 2019. verseny az ÉSZAKERDŐ Zrt-nél | 2019-05-28

A Bódvavölgyi Erdészeti Igazgatóság kerületvezető erdésze nyerte a szakmai megmérettetést


A kocsányos tölgy megóvása a határmenti térségben

A kocsányos tölgy megóvása a határmenti térségben | 2019-06-19

Oak protection - A Mecsekerdő Zrt. és a Horvát Állami Erdők Nasice-i Erdőgazdaság együttműködése


Sikeres odútelep program a Pilisi Parkerdőnél

Sikeres odútelep program a Pilisi Parkerdőnél | 2019-06-19

Tudatos madárvédelem az állami erdőgazdaságban


435,7 milliárd forintot már kifizettek a vidékfejlesztési programban

435,7 milliárd forintot már kifizettek a vidékfejlesztési programban | 2019-06-19

34,2 százaléka az 1274,6 milliárd forintnyi kötelezettségvállalásnak


Imperial22 futárszolgálat