"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Az Országos Erdészeti Egyesület országos tisztújító küldöttgyűlése

Az Országos Erdészeti Egyesület küldöttgyűlése 2022. november 25-én, pénteken 10.00 órától, Budapesten, az Erdészeti Információs Központban (II. ker. Budakeszi út 91.) tartja soron következő ülését.

A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a megválasztott küldöttek 50%-a + 1 fő megjelent. Határozatképtelenség esetén, 2022. december 2-én 10.00-ra ismételten összehívom a küldöttgyűlést, mely a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes, az eredeti napirendi pontokban.

Napirendi pontok:

  1. Az Országos Erdészeti Egyesület 2022. évi országos választása

Tisztújítás, az Egyesület elnökségének és Ellenőrző Bizottságának megválasztása     

Előadó: Orbán Tibor OVB elnök

  1. Az Országos Erdészeti Egyesület 2023. évi tagdíjának megállapítása

Előadó: Kiss László elnök, Elmer Tamás főtitkár

  1. Az Országos Erdészeti Egyesület Alapszabályának módosítása a 2022. november 25-i választások alapján

Előadó: Elmer Tamás főtitkár

  1. Egyebek:         Előadó: Kiss László elnök