"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

OEE Szeniorok és Tiszteletbeli Tagok Tanácsának következő rendezvénye

Tisztelt Kollega, Kedves Barátunk!

Értesítünk, hogy az OEE Szeniorok és Tiszteletbeli Tagok Tanácsa (Tanács)
2018. december 13.-én (csütörtökön) 10.30 órai kezdettel tartja következő rendezvényét,
a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság székháza III. emeleti tárgyalójában,
(1023 Budapest, Frankel Leó út 42-44 sz.) amelyre tisztelettel meghívunk.

Napirend:
10.30-11.10 Hagyományozható gondolatok Köveskúti György szenior társunk visszaemlékezése,

felkért hozzászóló dr. Tóth Sándor erdőmérnök, ny. minisztériumi főosztályvezető.

11.10-11.50 Konzultáció elhunyt tagtársaink hagyatékainak gondozásáról meghívottak:

Dr Sárvári János az OEE Könyvtárának őre és Dr. Varga Tamás a Soproni Erdészeti Múzeum igazgatója

11.50-12.10 szünet

12.10-12.50 Rövid úti beszámoló a Selmeci útról, az azon részt vett Szenior társak részéről.

Majd, hogyan tovább Szeniorok Tanácsa? Beszélgetés a következő év(ek) elképzeléseiről és céljairól.
Javaslataidat a témához kapcsolódva, amely részét képezheti a jövő évi munkatervnek is szíveskedjél Titkár úrnak megküldeni, de ezt a rendezvény során is meg tudod tenni.

12.50-13.00 Oklevelek átadása a jubiláló szeniortársaknak.

13.00-13.20 Adventi, karácsonyköszöntő Mohai Elekné tolmácsolásában.

 

Schmotzer András, elnök

Dr. Halasi Gyula, titkár
OEE. Szeniorok Tanácsa

A meghívó itt letölthető!