"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Három millió csemete került tavasszal a Vas megyei állami erdőkbe

Három millió csemete került tavasszal a Vas megyei állami erdőkbe

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. működési területén a 2019. tavaszi ültetési szezonban csaknem 394 ha-nyi területen hajtottunk végre erdősítést (első kivitel és pótlás összesen). Fontos feladatnak tekintjük a véghasználatok és a sajnálatos módon növekvő tendenciát mutató egészségügyi termelések következtében keletkező vágásterületek mielőbbi felújítását.

A 206 ha erdősítés több mint felére (112 ha) az elmúlt időszak természeti katasztrófái nyomán bekövetkezett erdőkárok (széldöntés, szú károsítás) felszámolása érdekében volt szükség. A 206 ha területből 132 ha-on csemetét ültettünk, 74 ha-on pedig makk és magvetést végeztek az erdőfelújításban dolgozó munkatársaink. A makk és magvetés előnye a csemeteültetéssel szemben, hogy a csemete a végleges helyén kel ki, nem szenvedi el az átültetési sokkot, a nagyobb csemeteszám miatt egyrészt a természetes szelekció lehetősége nagyobb, másrészt a fiatalos előbb záródik. A makk és magvetés további, nem elhanyagolható előnye a csemeteültetéssel történt erdősítéssel szemben, hogy olcsóbb annál. Hátránya viszont, hogy nagyobb a makk szükséglet. 2018. őszén térségünkben viszonylag jó makktermés volt, a korábbi években viszont örültünk, ha a csemetetermesztéshez szükséges makkot meg tudtuk gyűjtetni, vagy vásárolni és közvetlenül erdősítésre már nem, vagy alig maradt.

A csemete ültetés alapos, gondos, lelkiismeretes munkát igényel. Saját dolgozóinktól, közfoglalkoztatottjainktól és a vállalkozóktól egyaránt igyekszünk megkövetelni a csemete kiemelésénél, szállításánál, vermelésénél és ültetésénél a nagy gondossággal végzett szakszerű munkát, a csemeték megeredésének sikere érdekében. Mindig szem előtt tartjuk elődeink mondását: „A legolcsóbb erdősítés a gondosan elvégzett első kivitel!"

A gondos, szakszerű munka ellenére, az elmúlt évek szélsőséges időjárása, a fellépő biotikus és abiotius károsítások következtében 188 ha pótlása vált szükségessé az elmúlt tavasz során, amit 94%-ban csemete ültetéssel,  6%-ban makk vetéssel oldottunk meg.

Összességében 2,95 millió db csemete, 187 q makk és 33,5 kg erdeifenyő mag került a földbe 2019 tavaszán a Társaságunk által vagyonkezelt erdőkbe. Az erdősítések sikerességét nagyban meghatározza a tavaszi és az azt követő időszak időjárása. Az aranyat érő májusi eső megérkezésével bízhatunk abban, hogy a tavaszi erdősítések nagyrészt sikeresek lesznek a Vas megyei állami erdőkben.

Forrás: Szombathelyi Erdészeti Zrt.

Szerző: Zaxné Simon Erzsébet

Fotók: Bakó Csaba, Raposa Gábor

Hírszerkesztő: Nagy László