"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

20 éves az Európai Erdészeti Intézet

20 éves az Európai Erdészeti Intézet

Szeptember 23-27 között a franciaországi Nancy-ban „Erdeink a 21. században – készen a kockázatokra és lehetőségekre?” címmel, több napos grandiózus konferencia-sorozattal ünnepelte két évtizedes sikeres működését Európa erdészeti kutatásának egyik vezérhajója, az Európai Erdészeti Intézet. 

Az európai integráció előrahaladása, és az európai erdőket érő környezeti és társadalmi változások hatására létesített intézet az eredeti várakozásoknál sokkal dinamikusabban fejlődött. Ma már nemcsak az Európa „perifériáján” található Joensuu kisvárosában dolgoznak az Európa krémjéhez tartozó kutatói, hanem öt ún. regionális állomáson („Regional Offices”), egy ún. FLEGT-REDD irodában Barcelonában. Emellett egy Brüsszelben létesített új, az Unió legfontosabb csúcsintézményeivel kapcsolattartást célzó irodában, valamint ún. projekt-központokban.

Az eredetileg erdészeti kutatásra tervezett intézet tevékenysége kiegészült az európai szakpolitika közvetlen támogatására irányuló erőfeszítésekkel is (információ terjesztése az erdészeti és faipari szektorokban) is. Az intézet évente 14 millió Euróból gazdálkodik, 33 országból 156 alkalmazottja van. Az EFI legfontosabb intézménye azonban a 136 tagintézményéből álló hálózat, amely a regionális és kontinentális léptékű kutatáshoz és szakpolitikai tanácsadáshoz magas szintű alapot ad, és biztosítja a működés magas hatékonyságát.

Ezzel az összetett szervezeti struktúrával, valamint az olyan akciókkal, mint a nemrég indult „Thinkforest” („Gondolkodj erdőben”) kezdeményezés, az intézetnek nemcsak azt sikerült elérnie, hogy Európa nagyobbik részében elsőrangú, respektált kutatóintézetnek tartják, hanem azt is, hogy most már Brüsszelben és az Európai Parlamentben is hallgatnak rá a különböző kutatási programok, erdészeti és faipari politikák, valamint a nemzetközi fakereskedelmi (FLEGT) és klímavédelmi (EU-n belüli, valamint globálisan a REDD+) programok megvalósításában is. 2012-ben az EFI 57 kutatási projekt koordinátora vagy partner-intézménye volt; e projektekben az EFI 73 tagintézménye vett részt. Az EU 7. Keretprogramjában a kutatási pályázatok sikerességi aránya 43% volt, ami háromszorosa az átlagosnak.

Az EFI működéséhez és fejlesztéséhez Dr. Somogyi Zoltán az ERTI budapesti állomásának tudományos főmunkatársa is aktívan hozzájárult, hiszen részt vett az európai intézet 1993-as alakuló közgyűlésén és más rendezvényein, 1999-2005. között tagja volt az Intézet Igazgatótanácsának, 2012. óta pedig az EFI Tudományos Tanácsadó Testületének a tagja.

Forrás: EFI, ERTI

Fotók: EFI

Hírszerkesztő: Nagy László