"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

A nemzeti ünnep alkalmával kitüntetett kollégák - március 15.

A nemzeti ünnep alkalmával kitüntetett kollégák - március 15.

Sok minden változik, eltűnik nyom nélkül, de az igazi teljesítmény megmarad és ezáltal nemzetmegtartó erőt jelent – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kedden a március 15-i állami kitüntetések átadásán, Budapesten.

A miniszterelnök-helyettes kiemelte: ahhoz, hogy egy nemzet szeresse önmagát, először ismernie kell azokat a nagyszerű teljesítményeket, amelyekre büszke lehet. Ez a büszkeség jelenti a megtartó erőt, amely egy létszámában kis nép számára létfontosságú. Minden tagjában éljen ott a tudat, hogy érdemes és büszkeség ehhez a nemzethez tartozni – hangsúlyozta.

A miniszterelnök-helyettes köszönetet mondott a magyar kormány nevében a díjazottaknak teljesítményükért és nemzet iránti hűségükért.

Az ünnepségen Semjén Zsolt a kormányfő előterjesztésére a köztársasági elnök által adományozott kitüntetéseket – a Magyar Érdemrend tisztikeresztje, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje, Magyar Arany Érdemkereszt, Magyar Ezüst Érdemkereszt, Magyar Bronz Érdemkereszt – nyújtott át.

A Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét vehette át Gőbölös Péter az “Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás Vadgazdálkodási Konferenciája kurátora, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. vezérigazgatója.

Betartjuk a magyar nemzet gerincét adó vidéknek tett ígéreteinket, és soha nem látott fejlesztéseket indítunk be. Az ágazat minden szereplője tudja, „most vagy soha”, mondta Nagy István agrárminiszter az 1848. március 15-e alkalmából rendezett ünnepségen a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban.

A tárcavezető köszöntötte az agrárium területén kiemelkedő teljesítményt nyújtókat, és hangsúlyozta, hogy a siker kovásza az agráriumban az ágazati szereplők közötti összefogás. Az egység jelenik meg a kitüntettek körében: bárhonnan érkezzenek, bármilyen szakterületen dolgozzanak, munkásságuk egy irányba mutat, ami az Agrárminisztériumhoz tartozó ágazatok, szakterületek erősítése, felemelése. Nehéz időkben különösképpen szükség van olyanokra, akik a próbatételek közepette is példát mutatnak azzal, hogy igyekeznek a legjobbat kihozni magukból és a rájuk bízott javakból, emlékeztetett Nagy István.

Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozta

Hölbling Sándor közgazdász, a Mecsekerdő Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese részére, a mecseki erdészet informatikai fejlesztése során végzett kiváló munkája elismeréseként.

Klemencsics András, a Pest Vármegyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztályának nyugalmazott vezetője részére, az erdőtervezés és – felügyelet területén végzett magas színvonalú munkája elismeréseként.

Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta

Rencsi Gábor József, az Északerdő Erdőgazdasági Zrt. Tállyai Erdészeti Igazgatóságának erdészeti igazgatója részére, a természetvédelem, a fakitermelés, az erdőfelújítás és a vadgazdálkodás közötti egyensúly fenntartása érdekében végzett négy évtizedes munkája elismeréseként.

Takács József erdőmérnök, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. Nagybajomi Erdészetének igazgatója részére, a külső-somogyi dombvidék fakitermelési rendszereinek tervezésében és szervezésében elért eredményei elismeréseként.

Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta

Szelestei Péter programozó matematikus, a Bakonyerdő Zrt. Informatikai Osztályának vezetője részére, az erdőgazdaság korszerű működtetéséhez szükséges informatika fejlesztésében, illetve speciális szakmai rendszerek kidolgozásában betöltött szerepe elismeréseként.

Dr. Nagy István miniszter úr az Életfa Emlékplakett Arany fokozatát adományozta

Bakonyi Lajos, a Bakonyerdő Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdésze részére, a bakonyi, kemenesaljai erdőkért hosszú évtizedeken át végzett lelkiismeretes munkájáért, valamint az egykori Iharkút település lelkes hagyományőrzőjeként folytatott értékmentő tevékenységéért.

Szelessné Mezei Erzsébet, a Pilisi Parkerdő Zrt. nyugalmazott műszaki vezetője részére, a Budapesti Erdészet érdekében végzett több évtizedes elkötelezett munkájáért, az Országos Erdészeti Egyesület Gödöllői Helyi Csoportjában folytatott közösségteremtő tevékenységéért.

Agrárminiszter Úr az Életfa Emlékplakett Ezüst fokozatát adományozta

Dr. Bolgár Józsefné, a Soproni Egyetem nyugalmazott egyetemi adjunktusa részére, a leendő erdőmérnök generációk több mint három évtizedes lelkiismeretes oktatásáért.

Hornyánszky Antal, a Nemzeti Földügyi Központ nyugalmazott erdőtervezési igazgatóhelyettese részére, az eredményes erdőgazdálkodás és az erdész szakma jó hírnevének öregbítése érdekében végzett tevékenységéért, valamint az erdész-bányász-kohász hagyományok regionális szintű ápolásáért.

Kató Sándor, a Mecsekerdő Zrt. nyugalmazott erdőművelési főmunkatársa részére, a növényvédőszeres technológiák bevezetése és gyakorlati alkalmazása, valamint az erdőművelési ágazat informatikai fejlesztése terén végzett kiváló munkájáért.

Mátyás Csaba akadémikus, a Soproni Egyetem professor emeritusa részére, a hazai és nemzetközi erdészeti kutatások, különösen az erdészeti genetika, az evolúcióökológia, valamint az erdőnemesítés terén elért eredményeiért.

Dr. Tóth Sándor László, az Agárminisztérium nyugalmazott vezető-főtanácsosa részére, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség és a Faipari Tudományos Egyesület szakmai támogatásában nyújtott érdemeiért, szakírói tevékenységéért.

Agrárminiszter Úr az Életfa Emlékplakett Bronz fokozata elismerést adományozta

Horváth László, a Pilisi Parkerdő Zrt. nyugalmazott erdésztechnikusa részére, hivatásos vadászként és kerületvezető erdészként végzett elhivatott munkájáért, értékteremtő tevékenységéért.

Pétervári-Varga Ágnes, a Gemenc Zrt. nyugalmazott bér- és társadalombiztosítási ügyintézője részére, több mint három évtizedes áldozatos munkájáért, mellyel hozzájárult az erdőgazdaság eredményességéhez.

Dr. Nagy István miniszter úr Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott

Virág Csabáné, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Sárvári Erdészetének vadászházi gondnoka részére, a vadászház hatékony működésében játszott szerepéért, a megszálló vendégek ellátása érdekében végzett munkájáért.

Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter, Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára és Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár állami elismeréseket adott át az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából a Pesti Vigadóban.

Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült

Kissné Dr. Zsámboki Réka, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának tudományos és külügyi dékánhelyettese, Neveléstudományi és Pszichológiai Intézetének egyetemi docense.

Dr. ifj. Sarkady Sándor tudományos kutató, helytörténész (SOE).

Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült

Tóth Kázmér, az Erdészeti Múzeum - Esterházy Palota igazgatója (SOE)

Forrás: Miniszterelnökség, AM Sajtóiroda, SOE

Fotók: Miniszterelnökség/Botár Gergely, AM, SOE

Hírszerkesztő: Nagy László