"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

A Soproni Egyetem is csatlakozott a Magyar Egyetemek Fenttarthatósági Platformjához -videó!

A Soproni Egyetem is csatlakozott a Magyar Egyetemek Fenttarthatósági Platformjához -videó!

2022. szeptember 22-én megalakult a Magyar Egyetemek Fenttarthatósági Platformja (MEFP), melynek együttműködési megállapodását a Prof. Dr. Fábián Attila a Soproni Egyetem rektora is aláírta. Az ENSZ 17 Fenntartható Fejlődési Céljának megvalósítását és elérését elősegítő fejlesztések iránt elkötelezett magyar egyetemek közül 14-en csatlakoztak kezdeményezéshez, hogy a társadalom, a felsőoktatás és a tudományos közélet számára egyaránt hasznos eredményeket érjenek el.

A Soproni Egyetemen kívül a MEFP tagja lett a Budapesti Corvinus Egyetem, a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Budapesti Metropolitan Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Pannon Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem valamint a Szegedi Tudományegyetem is.

A szövetség célja a fenntarthatóság területén végzett jó gyakorlatok és tapasztalatok megosztása, közös akciók szervezése, valamint szorosabb együttműködés kialakítására annak érdekében, hogy a fenntarthatósági célokat szolgáló fejlesztések minél szélesebb körben elterjedjenek.

Az ünnepélyes eseményen a „Fenntarthatósági képzések a felsőoktatásban – Új utak lehetősége” elnevezésű kerekasztal beszélgetése során a részvevő hangsúlyozták a fenntarthatóság aktualitását, ami nemcsak a jelen, hanem a jövő szempontjából is kulcsfontosságú. Kiemelték a magyar egyetemek összefogásában rejlő lehetőségek kiaknázásának, a közös akciók, események, konferenciák, egyetemek közötti kihívások, versenyek szervezésének fontosságát.  Kiemelt jelentőséggel bír továbbá, hogy a résztvevő felsőoktatási intézmények a nemzetközi kapcsolatrendszerükön keresztül lehetőséget teremtenek egymás számára, hogy nemzetközi szakmai fórumokon és eseményeken is részt vegyenek.

A Soproni Egyetem szakmai elgondolása szerint, a fenntarthatóságot előtérbe helyező szemlélet az innovatív működés és oktatás garanciája, ezért maximálisan elkötelezett minden olyan kezdeményezés iránt, amely a gazdasági, társadalmi vagy természeti fenntarthatóságot szolgálja.  Az Egyetem intézményi működésére jellemző a legmagasabb környezetvédelmi és fenntarthatósági követelményeknek való megfelelés, melyet több nemzetközi egyetemi rangsorban, nívó díj megmérettetésen való megjelenés is igazol.

A Soproni Egyetem ezüst fokozattal szerepel az UI Green Metric World University Rankings nemzetközi világranglistán, amely a legzöldebb egyetemeket tömöríti. 2021-ben már másodjára indult a megmérettetésben, ahol 80 ország 956 résztvevője közül az előkelő 282. helyet szerezte meg. Világ szinten a TOP 30%-ban található, és a 11 hazai egyetem között is erős helyezést tudhat magáénak. A nemzeti rangsorolásban a 3. legjobb magyar intézmény a fenntarthatósággal kapcsolatos „Oktatás és kutatás” részterületen és a 2. legjobb magyar intézmény a „Vízgazdálkodás” értékelési kategóriában.

A THE (Times Higher Education) Impact Rankings nemzetközi világranglistán való megjelenés az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célkitűzések (SDGs) érdekében tett intézményi erőfeszítéseinket igazolja. 2022-ben összesen 1406 egyetem mérettette meg magát, ahol a csupán 8 hazai intézmény között már a Soproni Egyetem is megjelent. A pályázó hazai egyetemek között az SDG12 „Felelős fogyasztás és termelés” kategóriában első, míg az SDG15 „Szárazföldi ökoszisztémák védelme” tekintetében második helyezést ért el, ezzel a világ szintű TOP300-as mezőnyben helyezkedik el.  Az erőforrásokkal való gondos bánásmód és a biodiverzitás csökkenése ellen végzett komplex erőfeszítések, valamint az e területeken releváns tudományos munka kapott kedvező minősítést. Hazai szinten szintén előkelő helyen szerepelt a SDG6 „Tiszta víz és alapvető köztisztaság” valamint a SDG11 ”Fenntartható városok és közösségek” indikátorai tekintetében is, ahol a magyar egyetemek között megosztott második és harmadik helyezéssel végzett.

 

Szintén kiváló visszacsatolás és szakmai elismerés a Nemzetközi Zöld Talár Díj (International Green Gown Awards) 2022. évi elnyerése, mellyel beigazolódott, hogy a Soproni Egyetem Zöld Egyetemként betölti azt a szerepet, mely az itt képzett hallgatókon és a kutatásokon keresztül hárul rá a fenntarthatóság elveinek terjesztése, valamint a fenntarthatóság érdekében alkalmazott intézményi megoldások kimunkálása tekintetében. A Soproni Egyetem a „2030 – Climate Action” kategóriában benyújtott nyertes pályázatban (címe: „Klíma+ mesterhármas lépések a fenntartható jövő felé”) bemutatta a mérhető környezeti és társadalmi hatásokat, a komplex projekt illeszkedését az intézményi stratégiába, annak értékrendjébe és szellemiségébe. A pályázat három legfontosabb tanulsága szerint a karbonsemlegesség egyetemi szinten elősegíti az Európai Zöld Megállapodás megvalósítását, a környezettudatosság üzenetének közvetítésével, az egyetemi hallgatók és a lakosság aktív bevonásával elérhetjük a fenntarthatóságot valamint a társadalmi felelősségvállalás, tudatformálás, ill. az ember-természet kapcsolatának erősítése elsődleges a fenntarthatósági célkitűzések eléréséhez.

Forrás: SOE

Fotók: Csortos Szabolcs/Univ Pécs

Hírszerkesztő: Nagy László