"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Erdész kitüntetettek az államalapítás ünnepe alkalmából

Erdész kitüntetettek az államalapítás ünnepe alkalmából

Első szent királyunk az önálló, keresztény magyar állam alapjait erős törvényekkel, önálló egyházi szervezettel és határvédelemmel biztosította - jelentette ki Nagy István agrárminiszter az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából tartott kitüntetés-átadó rendezvényen, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, pénteken.

A miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szent István önfeláldozása, kockázatvállalása és hűsége mind olyan erény, melyek hozzájárultak ahhoz, hogy a kivételes képességgel megáldott uralkodó olyan államot hagyhasson maga után, amely 1100 éve él az ősök által megszerzett földön, kezdetektől fogva állami keretek között. Nagy István szerint első királyunk abban a korban védte nemzete függetlenségét, amikor magától értetődő lett volna a behódolás és az önfeladás. A miniszter kifejtette, nemzetünk Szent István óta is Európa szívében él és őrzi nemcsak magyarságát, hanem Európa határait, és azokat az értékeket, amelyek nélkül Európa nem létezhet. Hozzátette: az elmúlt ezer év arra tanított minket, hogy Magyarország és Európa akkor maradhat meg, ha megtartja biztonságát, függetlenségét és a kereszténységre épülő kultúráját. A tárcavezető hangsúlyozta, szent királyunk életpéldája bizonyítja, hogy a nemzetbe vetett hit nélkül nem adhatunk lehetőséget a jövőnek. Hit nélkül nincs erkölcsi tartás, erkölcsi tartás nélkül pedig nincs a munkánknak kijáró tisztelet – hívta fel a figyelmet a miniszter. Nagy István arról is beszélt, hogy kötelességünk megőrizni szellemi és épített örökségünket a legkisebb magyar faluban épp úgy, mint a legnagyobb városban. A tárcavezető kiemelte, a nemzeti ünnep alkalmából köszöntenünk kell mindazokat, akik kiváló és példaértékű szolgálatukkal járultak hozzá az Agrárminisztérium feladatainak ellátásához és a magyar mezőgazdaság gyarapodásához.

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozta

Barkóczi István erdőmérnök, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgatója részére, a hazai állami erdőgazdálkodás területén végzett négy évtizedes értékteremtő munkája, valamint a minőségi vadgazdálkodásban elért, nemzetközileg is jelentős eredményei elismeréseként.

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta

Támba Miklós, a Napkori Erdőgazdák Zrt. vezérigazgatója, a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének egykori alelnöke részére, a hazai magánerdő- és vadgazdálkodás fejlesztése, valamint a fiatalok környezettudatosságra nevelése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta

Karnis Pálné Németh László-díjas pedagógus, az Agrárminisztérium Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója részére, az agrárszakképzés területén több mint két évtizeden át magas színvonalon végzett pedagógusi és intézményvezetői tevékenysége elismeréseként.

Dr. Tirják László Pro Natura díjas erdőmérnök, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója részére, a Körös-Maros vidék természeti kincseinek védelme érdekében végzett eredményes intézményvezetői munkája elismeréseként.

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta

Boa Sándor, a volt Zalaerdő Rt. nyugalmazott műszaki osztályvezető főmérnöke, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanács alelnöke és a Zala Megyei Idősügyi Tanács alelnöke részére, a dél-zalai erdőgazdálkodás területén folytatott szakmai tevékenysége, valamint a helyi közéletben betöltött szerepe elismeréseként.

Dr. Nagy István miniszter úr Aranykoszorús Gazdaasszony Díjat adományoz

Horváth Gáborné Porubcsánszki Ilona Irén őstermelő, a Körösmenti Vadásztársaság irodavezetője részére, több mint két és fél évtizedes erdő- és ültetvénygazdálkodói tevékenységéért, a Szuperintenzív Express fűz genetikai faültetvények létrehozásáért.

Agrárminiszter Úr az Életfa Emlékplakett Arany fokozatát adományozza

Reményfy László erdőtervező mérnök, az Egererdő Erdészeti Zrt. jogelődjének nyugalmazott csoportvezetője részére, az állami erdőgazdálkodás, erdőtervezés és erdészeti szakirányítás területén végzett több évtizedes munkájáért.

Agrárminiszter Úr az Életfa Emlékplakett Ezüst fokozatát adományozza

Bangó Sándor, a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott kerületvezető vadásza részére, évtizedeken át az erdő- és vadállomány védelmében teljesített szolgálatáért, az árvízi időszakokban nyújtott kiemelkedő irányító tevékenységéért.

Reichart László István, a Mecsekerdő Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdésze részére, a Kisági és Bükkháti erdészkerületekben végzett áldozatos munkájáért.

Szabó János, a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. nyugalmazott építési csoportvezetője részére, az erdőgazdaság több emblematikus, ma is működő épületének tervezéséért és kivitelezésében való közreműködéséért.

Szakács Zoltán, a VADEX Mezőföldi Zrt. Sárosdi Erdészet erdészetvezetője részére, a mezőfalvai fagyártmányüzem létrehozásában és eredményes működtetésében, az erdők gyarapításában és fenntartásában végzett munkájáért.

Szaszik Mária, a Pilisi Parkerdő Zrt. nyugalmazott szakfelügyelője részére, kimagasló, több évtizedes terepi erdőtervezési, erdőfelügyeleti munkájáért.

Szollár Ferenc, a KASZÓ Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdésze részére, több mint négy évtizedes kerületvezető erdészi munkájáért, a somogyi erdők érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért.

Virág László, a NYÍRERDŐ Zrt. nyugalmazott erdészeti igazgatója részére, a Közép-Tisza mentén és a Hortobágy erdeiben évtizedeken át végzett odaadó és szakszerű munkájáért.

Agrárminiszter Úr az Életfa Emlékplakett Bronz fokozata elismerést adományozza

Bodor László, a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott osztályvezetője részére, erdőmérnöki pályafutása során több erdőgazdaságnál is végzett lelkiismeretes, kísérleti és innovációs munkájáért.

Gembiczki Ferenc, az Egererdő Zrt. nyugalmazott erdésztechnikusa, kerületvezető erdésze részére, a Bátonyterenyei erdészet erdő- és vadgazdálkodás helyi egyensúlyának megteremtésében végzett munkájáért.

Gembiczki Ferencné, az Egererdő Zrt. nyugalmazott erdésztechnikusa, kerületvezető erdésze részére, a Bátonyterenyei erdészetnél végzett erdőfelügyeleti, természetvédelmi és rendezvényszervezői munkájáért.

Dr. Halasi Gyula nyugalmazott címzetes egyetemi docens, a MÉM Erdőrendezési Szolgálat volt főmunkatársa részére, az informatikai rendszerek erdőgazdálkodásban történő bevezetésében és fejlesztésében végzett munkájáért, oktatói tevékenységéért.

Dr. Horváth Béla Antal egyetemi tanár, a Soproni Egyetem nyugalmazott intézetigazgatója részére, az erdészeti gépesítés területén végzett iskolateremtő oktatói, kutatói munkásságáért, társadalmi szerepvállalásáért.

Kasza László, a Bakonyerdő Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdésze részére, az Imre-majori és a cuhai erdőben végzett kiemelkedő és innovatív munkájáért.

Koncz Antal, a Pilisi Parkerdő Zrt. Visegrádi Erdészet nyugalmazott kerületvezető erdésze részére, a Visegrádi Erdészet Erdőanyai kerületében végzett több mint öt évtizedes szakmai és közjóléti munkájáért, a bükkös kísérletekben folyó tevékenységéért.

Kökény István, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. nyugalmazott erdészetigazgatója részére, a Belső-Somogyi Homokvidék kocsányos tölgyes állományainak fenntartása és bővítése terén elért eredményeiért.

Nádas József, a volt Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság nyugalmazott igazgatója részére , a hazai erdészeti hatósági tevékenység informatikai fejlesztéséért, a Somogyi erdőtelepítési program megvalósulásáért.

Partos Kálmán, a Mecsekerdő Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdésze részére, a meződi erdészeti kerületben végzett erdő-felújítási munkájáért, vadászati tevékenységéért.

Szabó Jenő, az Ipoly Erdő Zrt. Szécsényi Erdészetének nyugalmazott műszaki vezetője részére, közel négy évtizedes kiemelkedő a nógrádi erdők szolgálatában végzett erdőgazdálkodási munkájáért, a dombvidéki kerület fejlesztésében elért eredményeiért.

Veszeli Istvánné, a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott erdésztechnikusa részére, a Pandúri Erdészet csemetekertjének kezelésében végzett áldozatos munkájáért, adminisztrátori tevékenységéért.

Dr. Nagy István miniszter úr Miniszteri Elismerő Oklevelet adományoz

Balogh Ákos Tamás, az Agrárminisztérium Erdőgazdálkodási Főosztály erdészeti referense részére, az erdészeti szakigazgatás területén végzett áldozatos munkájáért, az erdőgazdálkodási ágazatot érintő jogszabályok és módosítások kidolgozásáért.

Békésiné dr. Erdey Erzsébet, az Agrárminisztérium Erdőgazdálkodási Főosztály erdészeti jogi referense részére, jogalkotási tevékenységéért, különösen az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény módosításában, végrehajtási rendeleteiben végzett munkájáért.

Gergácz Péter, a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. kerületvezető erdésze részére, a Soproni Parkerdőben az erdőgazdálkodás, a természetvédelem és a vadgazdálkodás összhangjának megteremtésében, a vadászati hagyományok ápolásában végzett kiemelkedő munkájáért.

Molnár Ildikó Mária, a Pilisi Parkerdő Zrt. számviteli osztályvezetője részére, a társaságnál alkalmazott pénzügyi rendszerek bevezetésében és fejlesztésében végzett munkájáért, kiváló szervezési, irányítási és ellenőrzési tevékenységéért.

Forrás: AM Sajtóiroda

Fotók: Fekete István

Hírszerkesztő: Udvardi Annamária