"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Eredményes volt az októberi makkgyűjtési program a Bakonyban

Eredményes volt az októberi makkgyűjtési program a Bakonyban

Október az erdészeteknél a tölgymakk felvásárlásának időszaka. A sikeres erdősítések alapfeltétele, hogy megfelelő mennyiségű tölgycsemete álljon rendelkezésre, és ehhez minden évben több mázsa makkra van szükség.

Kíváncsiak voltunk, hogy a Bakonyerdő Zrt. erdészeteinél hogyan zajlott a makk begyűjtése és mi lesz az átvett termés sorsa.

– Erdő csak erdőből lesz, vagyis a fák ősszel magot teremnek, amely a földre hullva, az avarban tavasszal kicsírázhat, és csemete fejlődhet belőle. A csemetékből hosszú évtizedek alatt fák lesznek, a tömegesen megjelenő kis fákból erdő alakulhat ki. Az erdészek ezt a folyamatot modellezik emberi beavatkozással és üzemszerű méretekben, ezért erdőgazdaságunk minden év októberében makkgyűjtési felhívást tesz közzé honlapján és közösségi oldalán – tájékoztat Patocskai Zoltán. A Bakonyerdő Zrt. erdőművelési osztályvezetője hozzáteszi, hogy ez a program lehetőséget biztosít a fásításokhoz, erdősítésekhez szükséges szaporítóanyag begyűjtésére.

A makkot az erdőben újra elvetik ott, ahol nem termett makk vagy nehezebben telepszik meg a csemete. A makkból a csemetekertekben, faiskolákban erdei fák csemetéinek ezreit nevelik, amelyeket erdőtelepítésekhez, fásításokhoz használhatnak fel. A faiskolákban nevelt sorfák is itt születnek, amelyeket később városaink utcáira, parkjaiba ültetnek ki.

Kiderül az is, hogy az erdőgazdaság a makkgyűjtés révén a saját felhasználású makkigényét biztosítja erdőtelepítéseihez és erdőfelújításaihoz, a megmaradó mennyiséget pedig értékesíti a csemetetermelőknek, erdőgazdálkodóknak. – Ennek fontossága rendkívüli, hiszen olyan erdei haszonvételről van szó, amely pótolhatatlan genetikai és gazdasági értéket képvisel, mással nem helyettesíthető termékről van szó. Az új erdők létesítése, a meglévő erdők szakszerű kezelése és fenntartása a tartamos erdőgazdálkodás fő pillérei, ehhez pedig kell a szaporítóanyag – hangsúlyozza az osztályvezető.

Az engedély birtokában gyűjtött makkot az erdőgazdaság erdészeteinél vették át Pápán, Devecserben, Balatonfüreden, Keszthelyen, Farkasgyepűn, Bakonybélben és Bakonyszentlászlón. A tölgyfajok makkja eltérő értéket képvisel, mert a termés gyakorisága és mennyisége fafajonként más és más. Így a piaci árak évente és országosan, sőt régiónként is változnak. Az erdei haszonvételek szabályait az erdőtörvény és rendeletei szabályozzák, így a makkgyűjtés szabályait is mindenkinek figyelembe kell vennie.

– Társaságunk a makkgyűjtési szándékokat előzetesen bejelenti az illetékes kormányhivataloknak, és megadja a gyűjtési helyek azonosító adatait, címeit. Makkot gyűjteni csak regisztrált makkgyűjtő állományokban lehet, amelyet a kormányhivatalok tartanak nyilván és ellenőriznek. Társaságunknak több mint ezer hektáron van regisztrált makk- gyűjtő állománya.

A gyűjtés őstermelőként vagy vállalkozói formában végezhető, és csak a területileg illetékes erdőgazdálkodó által előzetesen kiadott makkgyűjtési engedéllyel lehetséges. Engedély nélkül makkot gyűjteni tilos – figyelmeztet a szakember.

Maga a tevékenység fizikai munka, erdei körülmények között történik, kézzel, a földről kell felszedni a makkot, vödrökbe, zsákokba gyűjteni, és utánfutón, platón beszállítani az átvétel helyére. Az esetleges ideiglenes tárolásra nagy gondot kell fordítani, nehogy tönkremenjen a friss, egészséges makk.

Minimum 95 százalék csíraképességű és 95 százalék tisztaságú (csak azonos fafajú), érett makkot vásárolunk fel. A minőségi előírást el nem érő makk esetén árcsökkentést alkalmazunk vagy megtagadjuk az átvételt. A minőség megállapítására az átvétel során a helyi erdész kolléga közreműködésével, a gyűjtő jelenlétében kerül sor szemrevételezéssel és metszéspróbával – mondja az osztályvezető, hozzátéve, hogy országos hiány van a kocsányos tölgy makkjából. A Bakonyban a kocsánytalan tölgy makkjából gyenge termés volt, csertölgy- makkból pedig közepes termést tapasztaltak.

Patocskai Zoltán rámutat arra is, hogy a makkgyűjtést általában azok végzik, akik megélhetésüket erdei haszonvételekből is kiegészítik. Ennek régiónként kialakult szokásai vannak, sok a visszatérő makkgyűjtő.

Egy mázsa makk 23–33 ezer forint is lehet, egy ügyes gyűjtő napi 40–60 kilogrammot képes összeszedni közepes makktermés esetén is, ami jó keresetkiegészítés lehet.

A társaságnál a legaktívabb régió a devecseri és a pápai, de jelentős mennyiséget gyűjtenek Keszthelyen és környékén is. A Bakonyerdő Zrt. évente 1–1,2 millió csemetét ültet el és 400–450 mázsa makkot vet el az erdősítések és a pótlások során.

Forrás: veol.hu

Szerző: Molnár Sándor

Fotók: veol.hu/Molnár Sándor

Hírszerkesztő: Nagy László