"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

„Dr. Egyed István-díj” - pályázati felhívás erdészeti, vadászati diákok, oktatók, kutatók részére

„Dr. Egyed István-díj” - pályázati felhívás erdészeti, vadászati diákok, oktatók, kutatók részére

A Dr. Egyed István Alapítvány pályázati felhívást tesz közzé a 2022-2023. évben kiosztandó 1 db „Dr. Egyed István díj” (emlékplakett és pénzjutalom) elnyerésére.

Pályázhat bármely erdészeti, illetve vadgazdálkodási iskolarendszerű közép- illetve felsőfokú intézményben tanuló diák, hallgató, valamint az ezen intézetekben tevékenykedő oktató, kutató.

„Dr. Egyed István díj” adományozásával az alapítvány azoknak a pályázóknak a magyarországi tevékenységét, esetleges külföldi gyakorlaton történő részvételét kívánja elősegíteni, illetve támogatni, akik bizonyították rátermettségüket és elkötelezettségüket a vadgazdálkodásban és a vad élőhelyének megőrzését szolgáló tudományokban.

Pályázni írásban, maximum 500 gépelt sor terjedelmű, a kuratóriumhoz címzett pályázattal lehet, melyben a jelölt ismerteti azt az általa végzett szakmai, tudományos, oktatási tevékenységet, amellyel pályázni kíván.

Levelezési cím: Dr. Egyed István Alapítvány 6500 Baja, Szent Imre tér 2.

Pályázat benyújtási határidő: 2023. március 31.

(A pályázatokat a Dr. Egyed István Alapítvány kuratóriuma bírálja el. A kuratórium fenntartja magának a jogot a díj esetleges visszatartására. A kuratórium előnyben kívánja részesíteni azokat a pályázókat, akik országos tanulmányi illetve tudományos diákköri versenyeken kimagasló eredményeket értek el. A pályázat elbírálásáról az érdekeltek írásban értesítést kapnak, mely a díj átadásának helyét és idejét is tartalmazza. Az alapítvány kuratóriuma fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben az alapítvány alapelveivel nem teljesen összeegyeztethető, illetve szakmailag nem megfelelő színvonalú pályázatok beérkezése esetén az előző évek gyakorlatának megfelelően a pályázati kereteken kívül választ díjazottakat – maximum 2 fő – a hazai vadgazdálkodásban meghatározó személyek közül)

További részletes felvilágosítás kérhető a Gemenc Zrt-nél (6500 Baja, Szent Imre tér 2. Tel: 79/324-144) Kovács Tamás gazdasági igazgatótól.

Forrás: Gemenc Zrt.

Fotók: SOE EMK

Hírszerkesztő: Nagy László