"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése - ismét benyújtható támogatási kérelem

Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése - ismét benyújtható támogatási kérelem

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás keretében – a 4.3. pont szabályozása alapján – ismét lehetőség nyílik támogatási kérelmek benyújtására. A felhívás további módosulásai az alábbi pontokat érintik:

 • A tartalomjegyzéket követő bevezető részben átvezetésre kerültek az intézményrendszerre  vonatkozó sablon változások.
 • A Felhívás teljes szövegében a „www.szechenyi2020.hu” hivatkozások „www.palyazat.gov.hu”-ra módosultak.
 • Az 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezetben módosult a felhívás keretösszege, a támogatott támogatási kérelmek várható száma, valamint pontosításra került a fókuszterület elnevezése.
 • Az 1.3. A támogatás háttere fejezetben a támogatói intézményrendszerben bekövetkezett változások kerültek átvezetésre.
 • A 3.4.1.2. fejezet kiegészült a releváns környezetvédelmi és esélyegyenlőségi elvárásokkal.
 • A 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezetben módosultak a kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló határidők.
 • A 3.5.1. A projekt megkezdése fejezet módosítása alapján a projekt megvalósításának kezdete a támogatói okirat hatályba lépése estén a támogatási kérelem benyújtását követő nap.
 • A 3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam fejezet módosítása alapján a támogatói okirat hatályba lépésének napjától számított egy év a projekt végrehajtására rendelkezésre álló idő.
 • A 3.7.1. Indikátorok fejezetben módosult a felhívás indikátorszáma.
 • A 4.1. fejezetben megjelenítésre került, hogy a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
 • A 4.2. fejezet a) alpontja az alábbiak szerint módosult: „azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizettetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget”.
 • A 4.3. fejezetben új benyújtási időszakok kerültek feltüntetésre (2020. június 2.- 2020. december 31. és 2021. március 1. – 2021. december 31.), ezáltal a felhívás keretében ismét lehetőség nyílik támogatási kérelmek benyújtására.
 • A 4.4.1. fejezet kiegészült a tisztázó kérdés alkalmazásának lehetőségével.
 • Az 5.1. A támogatás formája fejezetben módosultak a kifizetési igénylés benyújtásával kapcsolatos szabályok.
 • A 7. További Információk fejezetben az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) kapcsolatos előírások kerültek átvezetésre.
 • A Támogatói Okirat a felhívással összhangban módosult.
 • A Támogatói Okiratot „Záró rendelkezések” bekezdésének módosítása alapján a kedvezményezett a jövőben köteles a 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megtartására.
 • A Támogatói Okirat „Adatkezelési hozzájárulás” bekezdése törlésre került.

 

Forrás: palyazat.gov.hu

Hírszerkesztő: Nagy László