"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Erdők és erdészek – Közéleti klub Komlón

Erdők és erdészek – Közéleti klub Komlón

Június elején a Mecsekerdő Zrt. erdőmérnöke, dr. Molnár Dénes, a Pécsváradi Erdészet erdőgondnoka volt a komlói Közéleti klub vendége. A szakember a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület meghívására előadást tartott az erdőkről, az erdők társadalmi szerepéről, az erdészek munkájáról és a Mecsekerdő fenntartható erdőgazdálkodásáról.

Molnár Dénes nagyívű, földtörténeti léptékű áttekintést adott a Föld erdeinek kialakulásáról, típusairól, jellegzetességeiről, és ezek összefüggéseiről az éghajlattal, időjárással, csapadékviszonyokkal. Szó esett a ma élő fák legidősebb vagy éppen legnagyobb példányairól, különleges rekorderekről.

Előadásának legfontosabb része azonban nem az egzotikus érdekességekről, hanem a minket közvetlenül érintő erdei folyamatokról és ezek hatásairól szólt. Molnár beszélt az erdők társadalmi szerepéről, gazdasági jelentőségéről is. Kiemelte, hogy az erdészek feladata, hogy a természeti károkat minimalizálva, felelősséggel, jól tervezve, a társszakmákkal és a társadalmi elvárásokkal összhangban végezzék munkájukat.

A Kelet-Mecsek erdőségeit felügyelő Molnár Dénes első kézből szerez tapasztalatokat a magyarországi erdőket érintő klímaváltozásról. A csapadékmennyiség csökkenése és a hőmérséklet emelkedése 100 év múlva a mostani görögországihoz hasonló klimatikus viszonyokat teremt majd. Mindez komoly veszélyt jelent őshonos fafajainkra, elsősorban a tölgyesekre és bükkösökre, és várható, hogy ezeket mediterrán fajok váltják fel.

Az erdész munkája rendkívül összetett – zárta előadását Molnár –, melyben ötvöződik az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás, a természetvédelem és a társadalmi elvárások. Mindennek eredménye a hosszú távon fenntartható, gazdag ökoszisztémájú, esztétikus és egészséges erdő – ennek megteremtése és megtartása a Mecsekerdő legfontosabb célja.

 

 

Forrás: Mecsekerdő Zrt.

Fotók: Mecsekerdő Zrt.

Hírszerkesztő: Nagy László