"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Módosult az erdőkár helyreállítását segítő támogatási pályázat

Módosult az erdőkár helyreállítását segítő támogatási pályázat

2020. március 17-én a Széchenyi 2020 honlapon megjelent tájékoztatás szerint módosult a VP5-8.4.1.-16 kódszámú „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” című felhívás dokumentációja.

Az alábbiakban összefoglaljuk a módosítás részleteit.

I.    A fogalomtárban (1. számú melléklet) kiegészült a természeti katasztrófa definíciója: most már nem csak a hó, jég, szél, talajvízszint változása, légszennyezés, belvíz, fagy, aszály, tűz, illetve árvíz - mint abiotikus károsító tényezők - általi, hanem a növényi, állati vagy fertőzést okozó egyéb szervezetek - mint biotikus tényezők - által okozott erdőkárok is természeti katasztrófának minősülnek. Ezzel összhangban pedig a biotikus károsítások által okozott erdőkárok helyreállításai is támogathatóvá válik.

II.  Kiegészült a felhívás a „Nem támogatható tevékenységek” fejezettel, amelyben foglaltak értelmében nem igényelhető támogatás:
•    tőrevágással, sarjaztatással történő erdő-helyreállításra,
•    karácsonyfatelepre, díszítőgallytelepre,
•    fás szárú energetikai célú ültetvényre
•    15 évnél rövidebb vágáskorú faállományra,
•    az árvíz által az Erdőrendezési útmutató szerinti, „nagyon mély és mély fekvési besorolású ártéren” keletkezett kár után,
•    a Magyar Állam tulajdonában, a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő lő-, és gyakorlótér területére,
•    vadállomány által okozott károsítás helyreállítására,
•    az erdőt veszélyeztető tevékenység által okozott károsítás helyreállítására,
•    az erdő talaját veszélyeztető tevékenység által okozott károsítás helyreállítására.

Továbbá nem nyújtható támogatás:
•   az agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások által lefedett területen folytatott, mezőgazdasági vonatkozású tevékenységre,
•    káresemény miatt bekövetkezett bevételkiesés ellentételezésére,
•    a fizikailag már befejezettnek minősülő projektekre.

III.    A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeget a korábbi 6,28 milliárd Ft-ról 2,97 milliárd Ft-ra módosították.

IV.    Átvezetésre kerültek a támogatói intézményrendszerben bekövetkezett változások:
A minisztériumok közötti jogutódlás következtében a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága (korábban: Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága).

V.    A felhívással összhangban módosult a támogatói okirat is.

A módosított pályázati dokumentáció itt található.

Forrás: NAK

Szerző: Dósa Ildikó

Fotók: MoneyTree

Hírszerkesztő: Nagy László