"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Erdőmérnöki Kar Tudományos Diákköri Konferenciája - December 7. - részletes progarm

Erdőmérnöki Kar Tudományos Diákköri Konferenciája - December 7. - részletes progarm

Program

13.00

Megnyitó — Prof. dr. Bartha Dénes Kari TDK elnök, Dr. Heil Bálint dékán

4-es tanterem

13.15

Szekcióülések

 

 

Műszaki és környezettudományi szekció

4-es terem

 

Természetvédelmi szekció

2-es terem

 

Erdészeti és Vadgazdálkodási szekció

Vadászati Gyűjtemény

16.15

Zsürik tanácskozása

 

17.00

Eredményhirdetés— Prof. dr. Bartha Dénes Kari TDK elnök, Dr. Horváth Tamás Kari TDK titkár

Konferencia bezárása — Prof. dr. Bartha Dénes Kari TDK elnök, Dr. Heil Bálint dékán

4-es tanterem

 

Szekció előadások

Előadó

Cím

Konulens(ek)

 Műszaki és környezettudományi szekció

Bóta István

Fényképezőgép felhasználása a vadgazdálkodásban

Dr. habil. Jánoska Ferenc

Csorba Mátyás

Mező- és erdő talajának szénkészletének összehasonlítása a Nyíri-erdőben

Dr. Banadics Adrienn, Prof. dr. Bidló András 

Janzsó Milán

Szelektív hulladékgyűjtési lehetőségek térbeli felmérése és elemzése a lakossági környezettudatosság fejlesztéséhez

Dr. Vágvölgyi Andrea, Dr. Czimber Kornél

Kele Zsombor István

A talajvízviszonyok kapcsolata a hőmérséklettel, csapadékkal, illetve a vegetációval egy alföldi sziki tölgyes esetében

Prof. Dr. Gribovszki Zoltán, Dr. Kalicz Péter

Őrsi Árpád

Motorfűrészek összehasonlító vizsgálata emissziós és imissziós szempontok alapján

Dr. habil. Czupy Imre

Szász Dániel

Néhány Gemenci erdő talajának szénkészlete

Dr. Banadics Adrienn, Prof. dr. Bidló András

Szűcs Zsolt

Háztartásokban keletkező szerves hulladékok komposztálással történő hasznosítása

Dr. Rétfalvi Tamás, Dr. Vágvölgyi Andrea

Természetvédelmi szekció

Győrig Előd

A 10 éves Osli-hany élőhelyrekonstrukció fészkelő madárközösségének vizsgálata

Prof. dr. Winkler Dániel András

Illés Anna

Parlagi galamb (Columba livia f. domestica) előfordulások tér- és időbeni mintázatának vizsgálata és az okozott konfliktusok felmérése Sopron belvárosában

Dr. tari Tamás

Jóna Zoltán

A méhbangó (Ophrys apifera Huds.) állománydinamikai vizsgálata a Pannonhalmi-dombságon

Dr. Schmidt Dávid

Kis Enikő

Az erdei ciklámen (Cyclamen purpurascens) interpolációs állományfelmérése a Soproni-hegység különböző erdőtípusaiban

Dr. Schmidt Dávid

Kóczán Anna

Erdei lékek madárfaunisztikai vizsgálata a Soproni-hegység területén

Prof. dr. Winkler Dániel András

Molnár Mónika Mercédesz

A rákosi vipera érdekében végzett gyeprekonstrukciók és felülvetések rövidtávú sikerességének vizsgálata a Kiskunságban

Dr. Schmidt Dávid

Nagy Bettina

Különböző korú bükkösök fészkelő madárközösségeinek összehasonlító vizsgálata az Öreg-Bakony területén

Prof. dr. Winkler Dániel András

Erdészeti és vadgazdálkodási szekció

Balogh Máté

Olasz tölgy termésbiológiai és fenológiai vizsgálata

Dr. habil. Frank Norbert

Koszta Mihály

Természetes erdődinamikai folyamatok keretében kialakult élőhelyfoltok finomléptékű térképezése a Peszéri erdőben

Prof. dr. Király Gergely Botond

Muraközy Lili, Zám Izabella

A gím- és dámszarvas téli táplálékfelvételének jellemzői és azok erdő- és vadgazdálkodási vonatkozásai

Dr. tari Tamás

Séllei Dániel

Holtfa mikroélőhelyek ugróvillás-közösségeinek vizsgálata a Csáfordi-erdőben

Prof. dr. Winkler Dániel András, Dr. Tóth Viktória

Simonics Liliána

Különböző erdészeti beavatkozások hatása egy gyertyános-tölgyes talajtakarójára

Prof. dr. Bidló András, Dr. Banadics Adrienn

Tihany Péter, Vágó Sára

Nem invazív, mérésen és pontszámozáson alapuló korbecslési módszer alkalmazhatóságának vizsgálata gímszarvas esetében

Dr. Tari Tamás

Wilfing Gergő

Fészekpredációs vizsgálatok vizes élőhelyeken a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén

Prof. Dr. Winkler Dániel András

Zsiga András

Bokorerdők spontán regenerálódása feketefenyvesek helyén a Keszthelyi-hegységben

Dr. Korda Márton

 

Forrás: SOE EMK

Fotók: SOE EMK

Hírszerkesztő: Nagy László