"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Erdőtelepítések a VADEX Mezőföldi Zrt. kivitelezésében - 2023. évi összefoglaló

Erdőtelepítések a VADEX Mezőföldi Zrt. kivitelezésében - 2023. évi összefoglaló

A VADEX Mezőföldi Zrt. társadalmi, természet- és környezetvédelmi szerepvállalása kapcsán mindig nagy hangsúlyt fektetett a működési körzetében elhelyezkedő önkormányzatokkal való együttműködésre. Az erdőgazdaság évtizedek óta kiszolgálja szociális tűzifával a települések önkormányzatait, biztosítva a szerényebb körülmények között élő rászorulók téli tüzelőhöz juttatását. A közös munka teret nyert az erdészeti szaktanácsadásban, erdőfelújítások és erdőtelepítések létesítésében és fenntartásában is.

Szabadrendelkezésű erdőtelepítések Székesfehérvár belterületén

Székesfehérvár a rendszerváltást követően Európa egyik legdinamikusabban fejlődő városaként iparilag, gazdaságilag és lakosságának létszámát tekintve jelentős növekedésen ment keresztül. Multinacionális cégek települtek a városba, valamint a lakosság otthonteremtése érdekében nagy kiterjedésű panel- és társasházi övezetek létesültek. Az urbanizációval egyidejűleg a zöldfelületek aránya lényegesen nem változott, holott a vármegyeszékhely bel- és külterületi erdősültsége szempontjából korábban sem tartozott e természeti kincsekkel bővelkedő városok (mint pl. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, Sopron, Nyíregyháza) közé. A városvezetés 2015-től kezdődően a település tulajdonában álló területek erdősítésével jelentősen növelte a zöldfelületek kiterjedését. A fenti képen kocsányostölgyes erdő látható a Hübner lakótelep szomszédságában.

Az úgynevezett „szabadrendelkezésű erdő” telepítése során nyolc kisebb (0,1-1,2 ha) foltban létesültek erdőtömbök, majd 2020-ban a Fehérvár Tüdeje I. Program keretében már 11,78 hektáron valósultak meg több helyszínen tölgyes, hazai nyaras és egyéb keménylombos erdőtársulások a VADEX Mezőföldi Zrt., mint vállalkozó kivitelezésében. Az erdőgazdaság a kivitelezésen felül, fenntartási munkák színvonalas végzésével is hozzájárul az erdőtelepítések töretlen fejlődéséhez. A Fehérvár Tüdeje II. Program keretében az Alsóvárosi réten 2023-ban további 15 hektár erdő létesült, melynek fenntartásában kíván részt vállalni a társaság. A Városgondokság Kft. megbízásából, a város tulajdonában álló erdőterületek vonatkozásában a VADEX erdősítési és ápolási munkák kivitelezésével segíti elő az erdőterületek gyarapodását.

Fejér Vármegyei erdőtelepítések a VADEX Mezőföldi Zrt. kivitelezésében

A társaság számos önkormányzat erdészeti szakirányítójaként évek óta közreműködik az uniós forrásból származó erdőtelepítések tervezésében, kivitelezésében és ápolásában.

Az erdőgazdaság kivitelezésében 2023-ban Káloz külterületén létesült 1,3 hektáron kocsányostölgyes, mely a vadkár megelőzése céljából kerítés védelmét is élvezi. A tölgyes elegyítése során bizonyos ritka fafajok (madárcseresznye, vadkörte) is elültetésre kerültek, egyedi védelemmel ellátva.

Szabadegyháza községhatárban 2023 tavaszán, 2,61 hektáron valósult meg „Egyéb lombelegyes-cseres” célállományú erdőtelepítés uniós pályázati támogatásból a VADEX tevékenysége nyomán. Ez a forrás az első kivitelen kívül támogatja a további 11 éven keresztül folytatódó fenntartását, vadkárelhárító kerítés építését, valamint 100 db/ha sűrűségben őshonos fafajokkal történő elegyítését.

A belterületen elhelyezkedő erdőtelepítés közjóléti funkciójával, valamint a település klímáját is befolyásoló szerepével a jövőben minden bizonnyal hozzájárul az itt élők életkörülményeinek javításához. 

Baracs Község Önkormányzatának kezdeményezésére - vidékfejlesztési pályázat elnyerésével - valósult meg erdőtelepítés 2023 tavaszán a Dunaújvárosi Repülőtér szomszédságában. A dunaújvárosi ipari üzemek közelségében elhelyezkedő 6,5 hektár nagyságú erdőterület főfafaja az akác, de elegyben szürkenyár, tatárjuhar, mezei szil és vadkörte is elültetésre került.

Az ürgepopulációjáról is híres terület szomszédságában található erdő ökológiai rendeltetésén túl településvédelmi szerepet is ellát majd a jövőben.

Az erdőtelepítés előreláthatóan 2024 őszén folytatódik további 2,92 hektáron, hazai keménylombos fafajokkal elegyített cseres kivitelezésével. A fiatal erdőket vadhálóval megépített kerítések védik majd a vadkárosítástól.

Forrás: VADEX Zrt.

Fotók: Nyitókép:Illusztráció, Hírkép: VADEX Zrt.

Hírszerkesztő: Nagy László