"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Átadták a "Kétmilliomodik hektár erdő emlékérmet" és a "Szakszerű Erdőgazdálkodásért Szakmai Díjat"

Átadták a "Kétmilliomodik hektár erdő emlékérmet" és a "Szakszerű Erdőgazdálkodásért Szakmai Díjat"

Erdészeti ágazati évértékelő rendezvényt tartott az FM Állami Földekért Felelős Államtitkársága, az Élelmiszerlánc-felügyeletért Felelős Államtitkársága, valamint a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság 2014. december 11-én a minisztérium Darányi Ignácz termében.

Az évértékelőt Bitay Márton Örs államtitkár, dr. Oravecz Márton a NÉBIH elnöke, dr. Mezei Dávid Csaba a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára, Ugron Ákos helyettes államtitkár, valamint Wisnovszky Károly NÉBIH-EI igazgató tartotta, aki egyben az esemény levezető elnöke volt. A rendezvényen az állami erdőgazdaságok, az erdészeti szakigazgatás és az erdészeti szakmai szervezetek képviselői jelentek meg.

Wisnovszky Károly örömét fejezte ki a ritka lehetőség miatt, amikor az erdőgazdálkodási ágazat szereplői, képviselői, döntéshozói egy rendezvényen tudnak közösen leülni. Köszöntötte az egybegyűlteket és felkérte Bitay Márton államtitkárt a nyitó előadásra.

Az államtitkár üdvözölte az erdészeket, majd elmondta, hogy az Állami Földekért felelős Államtitkárság három szakterülete az állami földvagyon gazdálkodás. 2015-től minden még nem az FM-nél lévő 300-350 e ha állami föld ide kerül a már itt lévő 1,7 millió ha-hoz. További szakterületek a horgászat és halászat, és természetesen az erdészet és a vadászat.

A szakmai munkában az érzelmi oldalnak is jelentősége van, melyek közül egyet emelt ki: az erdész szakma megbecsültségét szeretné minél magasabb szintre emelni. Szerinte sokak fejében hamis kép él: az erdőben a gonosz erdész mindent elpusztít a láncfűrészével, a természetvédő pedig megpróbálja az erdésztől megóvni az erdőt. Be kell menni az erdőbe és kezelni a rendelkezésre álló állami vagyont. Ez nem jelenti, hogy ne a természetvédelem oldalán állnánk, ne a természet közeli erdőgazdálkodást részesítenénk előnyben. Ha a szép rózsalugast soha nem metszenénk, soha nem végeznénk rajta semmilyen munkát, elveszne az esztétikája,, lényegesen csökkenne az értéke a szakszerű és folyamatos karbantartás közben elérhető eredményhez képest. Ilyen gondolatok szerint kell majd a jogszabály módosításokon is végigmenni.

Emlékeztetett arra, hogy az állami erdőgazdaságok az MFB Zrt-től az FM-hez kerültek, így 23 évi távollét után tértek vissza a tárcához. Úgy gondolja jó szakemberekkel nagyszerű eredményeket lehet majd elérni. Megőrzik az erdő hármas funkcióját: a védelmi, a közjóléti, illetve a gazdasági funkciót. Nem véletlenül hagyta utoljára a gazdaságit, mert erősíteni a közjólétit szeretnék. De a közjóléti oldalt a gazdasági funkció megfelelő kiaknázása nélkül nem lehet erősíteni. Arra törekszenek majd a jövőben, hogy a közjóléti beruházások elmúlt évek alatt beindult lendülete ne hagyjon alább.

Az állami vagyonkezelés első számú nyertesének az állampolgárnak kell lennie. Komoly EU-s pályázati lehetőségek állnak rendelkezésre a magán és az állami erdőgazdálkodás fejlesztésére is a 2014-20-as ciklusban. A cél, hogy az összes magyarországi erdőállomány, az erdővagyon gyarapodjon.

Olyan jogalkotásra van szükség a jövőben, amelyben a természetvédelem, az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás harmonikus formában jelenik meg a törvényeknél, a végrehajtási rendeleteknél és a hatósági munka során is. Figyelni kell arra, hogy a nagyközönség is természet közelinek, jónak lássa az erdőgazdálkodást. A vadgazdálkodást illetően most készül a joganyag koncepció.

Dr. Oravecz Márton, a NÉBIH elnöke elsőként Zsigó Róbert államtitkár és Bognár Lajos helyettes államtitkárok üdvözletét tolmácsolta. E rendezvényen kerül sor a Két milliomodik hektár erdő emlékérem és a Szakszerű Erdőgazdálkodásért Díj átadására, így köszöntötte a díjazottakat is. Az FM és a NÉBIH most először szervezte meg közösen az erdészeti ágazat évzáró rendezvényét. Ma már nem csak az erdészeti szakigazgatás, hanem az állami erőgazdálkodás is az FM irányítása alá tartozik, komoly szervezeti lehetőséget adva a szakmai szorosabb együttműködésnek. A Kormányhivataloknál lévő megyei szervezet pedig a miniszterelnökséghez tartozik. A támogatások ügye is az FM és a Miniszterelnökség közös felelőssége.

A fenntartható erdőgazdálkodásnak komoly hagyományai vannak Magyarországon. 2015-ben ünnepelhetjük a szabályozott hazai erdőgazdálkodás 450. évfordulóját a Miksa féle erdőrendtartás 1565. kiadásától számítva, egyben az erdészeti igazgatás 135. évfordulóját is. 

A 2014. évi adatok alapján a hazai erdők jó kezekben vannak. Az erdőgazdálkodás hosszú évek alatt kialakult tervezési és ellenőrzési rendszere garantálja a tartamos erdőgazdálkodást. Az erdészeti szakigazgatásban dolgozó 323 fő komoly, felelősségteljes munkát végez. 660 ezer erdőrészlet, 30 ezer gazdálkodó, 3 ezer fő szakszemélyzet nyilvántartása, erdők egészségi állapota nyomonkövetése, 190 ezer ha erdőtervezés, 35 ezer ha védett természeti területen, 65 ezer ha Natura 200 területen EU szabályoknak is megfelelő körzeti erdőterv, 2 új közjóléti fejlesztési terv (Jósvafő, Kecskemét), több mint 100 ezer helyszíni ellenőrzés, közel 1 millió ügy, amiből alig 2 ezer került másod fokra, 358 eljáráshoz NÉBIH-EI útmutató, több ezer kormányhivatali dokumentum ellenőrzése, több 100 helyszíni erdőállapot ellenőrzés. Fontos elem az Egységes Szakigazgatási Információs Rendszer (ESZIR) és az Országos Erdő Állomány Adattár üzemeltetése. Az ESZIR 10 éve alatt 1028 módosító csomagot telepítettek. Bárki részére hozzáférhető a NÉBIH honlapján az erdőtérkép.

A NÉBIH honlap a közeli hetekben megújul. Kiemelt feladat az erdészeti szakszemélyzet oktatása, továbbképzése. Az NymE részére működik az ESZIR oktatási-kutatási változata. A NAIK-ERTI-vel több kutatási projektjük volt, van. Számos további szervezettel együttműködnek. Fontos az e-ügyintézés, a honlapon bankkártyás fizetés lehetősége, erdészet esetében terepi elektronikus adatrögzítés.

A NÉBIH Erdészeti Igazgatósága és a Kormányhivatalok erdészeti igazgatóságainak munkája egységes egészben kezelendő, oly sok ponton összefonódott, hogy szétválasztása még a feladatok áttekintése során sem volt lehetséges. Erdőtörvény, Erdő Adattár, ESZIR. Ez alapon kell folytatni az együttműködést. Szervezeti keretektől és viszonylatoktól független, egységes integritású erdészeti igazgatást kell működtetni. Beleértve az egyre több szállal működő társintézményeket, erdőgazdálkodókat.

A NÉBIH elnökének összefoglalója után a szakmai díjakat adták át. A "Kétmilliomodik hektár erdő" emlékérmet, sajtódíjat az Országos Erdészeti Egyesület és a NÉBIH EI alapította azok részére, akik a magyar erdőkről, erdőgazdálkodásról kellő tárgyilagossággal tájékoztatást, e témának kellő teret adnak. 2014-ben ezen erdészeti sajtódíjat Tremmer Tamás újságírónak ítélték oda. A díjat Bitay Márton FM államtitkár, Oravecz Márton NÉBIH elnök, és Zambó Péter OEE elnök adta át.

Tremmer Tamás a Veszprém Megyei Napló munkatársa. A horgászat, vadászat, természetvédelem témákra szakosodott. Erdészetekkel, vadásztársaságokkal, nemzeti parkkal kiváló kapcsolatot ápol. Jelen van hajtóvadászaton, széldöntés utáni bejáráson. Évente százas nagyságrendben jelennek meg írásai. Pontosan fogalmaz e speciális szaknyelvű területen is.

A díjazott a laudáció után elmondta, hogy a munkája során igyekezett a háttérben maradni: az újságíró ne alakítója, hanem közvetítője legyen a történéseknek. Úgy látszik valamit rosszul csinált, mert felfigyeltek rá. Nagyon köszöni mindazoknak, akikkel együtt dolgozhatott az elmúlt két évtizedben. A teljesség igénye nélkül a Bakonyerdő Zrt-nek, a VERGA Zrt-nek, az OEE-nek, a Vadászkamarának, az erdészeti szakhatóságnak, és minden más partnernek.

A Szakszerű Erdőgazdálkodásért Szakmai Díjat a NÉBIH alapította. Ez a díj az erdő változatosságának megőrzése, az erdő feltárása és felújítása, védelmi és közjóléti szolgáltatás biztosítása, az erdőterület bővítése terén kiemelkedő teljesítményért, az erdészeti igazgatási munka színvonalának emeléséért adható. 2014-ben a díjat Virágh Pál szakirányító kapta. A díjat Bitay Márton FM államtitkár, Oravecz Márton NÉBIH elnök és Szabó Tibor József a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságának igazgatója adta át.

Virágh Pál az erdő tiszteletét apai örökségként hozta magával. 1973-tól dolgozik gyakorló erdészként. Széles körű integrációs tevékenységet végez föld és magánerdő tulajdonosok szolgálatában. 300 erdőgazdálkodó 3200 ha területén szakirányító, jogosult erdészeti szakszemélyzet. Széles látókörű, innovatív, fogékony az újra. Az erdészeti jogszabályokból naprakész. Az erdészeti információs rendszerek országosan elismert szakembere. 

Virágh Pál megköszönte a jóleső elismerő szavakat. A hozzá fordulókat igyekezett úgy kezelni, hogy távozásukkor kellően elégedettek legyenek. Úgy gondolja, hogy talán ez sikerült. Szerencsés, hogy a szakmája a hobbija, gyakorlatilag ennek él.

A díjak átadása után Dr. Mezei Dávid Csaba a Miniszterelnökség helyettes államtitkára tartott előadást. A vidékfejlesztés az FM-től a Miniszterelnökséghez került. 2014-20-ra új Vidékfejlesztési Programot kell elkészíteni és benyújtani. A legfontosabb: mennyi pénz lesz, mikor, mire lehet elkölteni? A VP összkerete meghaladja az 1200 milliárd Ft-ot a következő 6 éves időszakra. Az egyes intézkedésekhez tartozó kötelező nemzeti társfinanszírozás miatt, illetve a VP-on belül az intézkedések egymáshoz arányai mozgása miatt még változhat a végösszeg. Továbbá a Ft árfolyamnak is hatása van, lesz.

Ezen belül az erdészeti támogatások a benyújtott terv szerint 225 millió Euró, mintegy 70 milliárd Ft a következő 6 évre. Ebből erdőtelepítés 107 millió Euró, agrárerdészeti rendszerek létrehozása 4,2 millió Euró, erdőkár megelőzés 7,7 millió Euró, erdőkár helyreállítás 22 millió Euró, erdészeti technológia fejlesztés 33,5 millió Euró, erdő környezetgazdálkodási program (ebben genetikai erőforrások megőrzése) 16 millió Euró. Ezek tehát fejlesztési források. E fejlesztés szót hangsúlyozzuk. A magyar kormány a vidékfejlesztést elsősorban fejlesztésnek fogja fel: a beruházás és a munkahelyteremtés van a középpontban.

Ahogy halad az idő, egyre több tagállam terveit lehet megismerni. A területalapú (meglehetősen kötött) támogatásokhoz képest a vidékfejlesztésben az EU széles étlapjáról lehet választani. A két alapvető felfogás: (a) minél egyszerűbben, minél gyorsabban kell odaadni (pl. osztrák, francia, angol tartományok ezt választják) igen nagy arányban (70-80-90%) területalapú támogatásban; (b) nagyobb részben vidékfejlesztésre fejlesztési támogatásokként. A magyar kormány az utóbbit választotta. Így a fejlesztések munkahelyet teremtenek, hozzájárulnak a versenyképességhez. A kertészet, az állattenyésztés, az élelmiszer feldolgozás és az öntözés azok a kiemelt területek, melyekre a beruházási források a leginkább érkeznek majd.

Az erdészet esetében a felsorolásból látszik, hogy rendkívül sokféle cél szerepel a tervben. Az EB informálisan jelezte már, hogy ezt túl szétaprózottnak látja. Túl sok kicsi intézkedés, amit az EB külön kiemelt. Érdemes lenne koncentrálni a forrásokat.

Szorosan együttműködünk az FM-es kollégákkal. Ez elemi érdekünk. Időzítés: Mikor lesz a pénz? A programot Magyarország 2014. szeptemberében (a többiek középmezőnyében) nyújtotta be. A legelső, áprilisban benyújtóknak sincs még elfogadott programjuk. Az EB ma december végére 10 elfogadott programmal számol, ebből Ausztria, Dánia és Lengyelország számít biztos befutónak. 2014-2015. átmeneti évek az EU jogszabályai szerint is. Loncsár Krisztina vezető tervezővel és kollégáival együtt szeretnék a magyar programot mielőbb lezárni, amire 2015. első hónapjaiban számítanak. Ezt követően lehet 2015-ben folyamatosan megnyitni a pályázati forrásokat, megjelentetni a kiírásokat.

Az évzáró ünnepség záróelőadásaként Wisnovszky Károly a NÉBIH-EI adatai, a megyei kormányhivatalok erdészeti igazgatóságai észrevételei alapján adott érdekes, egyes témáknál akár meglepő áttekintést 2015-re vonatkozóan, illetve a hosszabb távon várható erdészeti, erdőgazdálkodási, szakigazgatási folyamatokról nyújtott áttekintést. A figyelemfelkeltő és nem minden esetben fényes erdőgazdálkodási szakmai jövőképet festő előadást az Erdészeti Lapok februári lapszámában tervezzük közre adni (a szerk.).

A rendezvényről további képeket a Híralbumok galériánkban tekinthet meg, a szövegkapcsolóra kattintva.

 

Forrás: FATÁJ Online

Szerző: Mőcsényi Miklós

Fotók: Nagy László

Hírszerkesztő: Nagy László