"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Agrár-erdészeti geoportált indított el a NAIK ERTI

Agrár-erdészeti geoportált indított el a NAIK ERTI

A NAIK Erdészeti Tudományos Intézetének munkatársai pályázat keretében kezdtek el dolgozni a klímaváltozással kapcsolatba hozható adattömeg geoinformatikai feldolgozásán. Úgy gondolták, hogy az adatok térképi alapon megjelenítve válnak a leglátványosabbá, kézzelfoghatóvá. Az elsődleges cél az alkalmazhatóság volt, mind tudományos, mind pedig gyakorlati vonalon, a teljes agrárium számára. Ezen a csapásvonalon indulva készült el a pilot program Zala megyére. A hosszabb távú cél az országos feldolgozottság, melyre a tervek szerint öt éven belül sor kerülhet.

Adott egy topográfiai alaptérkép, melyen láthatók az erdőrészlet-határok. Az adatok részben 100x100 méteres nagyságú területi egységenként, részben erdőrészletekhez rendelve olvashatók le erről a térképről, ez kvázi a lépték. A leolvasható adatok a klíma, a hidrológiai kategória, a talajtípus, a talaj fizikai félesége, a jelenlévő fafajok, azok kora és várható növekedési erélye a referencia-időszak (1960-1990) alapján, az előremetszés pedig a várható famagasság változása 30 éves intervallumokra. Lekérdezhetők, az erdészeti ariditási index (FAI) kiválasztásával, az adott FAI-hoz tartozó területek a választott évekre, illetve településenként az egyes erdőrészletekben a célállomány-típus főfajának klímaváltozás miatti módosulása, és annak magassági növekedés-változása.

Nem más ez, mint kísérletezési lehetőség az érdeklődők számára a tényezők változtatásával, és a következmények térképi kivetítésével. Olyan, mintha csak játék volna, de ezt a játékot az életünkkel játsszuk, a jövőnk a tét. Hol van az még! – mondhatnánk, de nem szabad elfelejteni, hogy a jövő első napja holnap lesz, azaz néhány óra múlva. Az időben most van, most kell tudatosan választani, ahol választási lehetőség nyílik.

Különösen érzékeny területen járunk, hiszen az agrárium nyújtja az ételt, akár a szó szoros értelmében, akár bevétel formájában. Ezen belül az erdészet ráadásul olyan szakterület, mely emberöltőnél hosszabb periódusokra kell, hogy tervezzen, ha hibázunk, a javítás lehetősége igen csekély. A klímaváltozás modellezésével foglalkozó szakemberek munkájának ebben rejlik a jelentősége.

A következő lépés a döntéshozás a létrehozott modellek alapos áttanulmányozását követően. Itt lehet most bekapcsolódni a folyamatba. Nem kell más hozzá, mint időt és figyelmet szánni arra, hogy tisztába kerüljünk a lehetőségeinkkel. A NAIK ERTI munkatársai azt szeretnék, ha kialakulna a párbeszéd, és minden érintett kivehetné a részét a munkából, melynek sikere közös érdekünk.

A geoportál praktikuma a széleskörű elérhetőségben rejlik, melyhez csupán a ma már majd’ mindenhol kiépített internetkapcsolat szükséges. Ha ez megvan, akkor használata ingyenes, nem igényel semmilyen szoftveres befektetést, mindenki hozzáférhet, és böngészheti. Az ERTIGIS mögött olyan elhivatott kutatói csapat áll, melynek tagjai hisznek abban, amit csinálnak.  Nyitottak az együttműködésre, várják a felmerülő kérdéseket, fejlesztési javaslatokat, szeretnék megismerni az érdeklődők véleményeit a honlap nyújtotta szolgáltatásokkal kapcsolatban, hogy azokat minél jobban az igényekhez tudják alakítani. A munka pedig koránt sem ért véget, hiszen az országos feldolgozottság eléréséhez még számos munkaóra szükséges.

Az erdészeti geoinformatikai portál a fenti logora, mint képkapcsolóra kattintva érhető el.

Forrás: NAIK ERTI

Szerző: Jakab Szilvia

Fotók: NAIK ERTI

Hírszerkesztő: Nagy László