"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Vízutánpótlás, vízmegtartás a kaszói erdőtömbben

Vízutánpótlás, vízmegtartás a kaszói erdőtömbben

2013. december 4-én a KASZÓ Zrt. sajtótájékoztatót tartott a kaszói Multifunkcionális Ökoturisztikai Látogatócentrumban, melynek témája az Erdészeti Tudományos Intézettel konzorciumban elnyert, "Mézgás éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) helyreállítása és megőrzése Kaszó területén" című LIFE+pályázat (LIFE12 NAT/HU/000593) bemutatása volt.

Első előadóként Dr. Koltay András, az Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) tudományos főmunkatársa a klímaváltozásról, és annak veszélyeiről tartott képekkel színesített, látványos előadást. Elmondta, hogy a klímaváltozás hatására legyengült egészségi állapotú őshonos állományok nem képesek emberi beavatkozás nélkül felvenni a versenyt az invázivan terjedő özönnövényekkel, valamint a biotikus és abiotikus károsítókkal szemben. Kutatásokra alapozott megoldási javaslatokat tett a fenti folyamatok negatív hatásának csökkentésére, miszerint a kaszói erdőtömb esetében kiemelt jelentősége van – a pályázat alapvető céljával összhangban - a vízutánpótlásnak, a vízmegtartás javításának.

A következőkben Szász Mihály, a KASZÓ Zrt. vezérigazgató-helyettese tájékoztatta a sajtó képviselőit, hogy idén (2013) ősszel kapták az örömteli hírt, miszerint az Európai Únió LIFE+ programja keretében 994.126 euró támogatást nyert a projekt. Kiemelte, hogy a pályázat fő célja a Nyugat-Belső-Somogy kistáj területén található Natura2000 területeken a degradálódott élőhelyek rehabilitációja, amit meglévő víztározók rendbetételével, újak kialakításával, meglévő vízfolyásokba fenékbordák kihelyezésével - összesen százezer köbméter többletcsapadék helyben tartásával - kívánnak elérni. A pályázat keretében az invázivan terjedő növények visszaszorítása is meg fog valósulni, valamint a Kű-völgyi tó környezetében közjóléti fejlesztéseket hajt végre az Erdőgazdaság. A beruházások 2014 őszén fognak megkezdődni, amelyekről az érdeklődőket folyamatosan fogják tájékoztatni fórumok, vezetett túrák keretében, információs anyagok terjesztésével.

Szász Mihály a monitoring bemutatásával kapcsolatban átadta a szót Dr. Nagy Lászlónak, az Erdészeti Tudományos Intézet tudományos főmunkatársának, aki elmondta, hogy a monitoring feladatok keretében meteorológiai mérőállomást állítanak fel, 4 kontroll, valamint 14 projektterületen belüli, nemzetközi szabvány alapján kialakított mintaparcellát jelöltek ki. A projektterületen talajvízszint figyelő kutakat is fúrnak, amelyek segítségével közvetlenül figyelhető és rögzíthető lesz a talajvízszint ingadozása.

Forrás: Kaszó Zrt.

Hírszerkesztő: Nagy László