"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Nemzetközi konferenciát rendezett a Kaszó Zrt. és a NAIK ERTI

Nemzetközi konferenciát rendezett a Kaszó Zrt. és a NAIK ERTI

A KASZÓ-LIFE projekt keretében a KASZÓ Zrt. és a NAIK Erdészeti Tudományos Intézet 2018.05.29-30. között Water in Forests címmel nemzetközi konferenciát szervezett Kaszópusztán. A konferencián 5 nemzet, 53 fő részvételével képviseltette magát erdészeti, természetvédelmi és vízügyi szakemberei által.

Lábodi István, a projekt menedzsere, valamint Galamb Gábor, a KASZÓ Zrt. vezérigazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Borovics Attila, a NAIK Erdészeti Tudományos Intézet igazgatója vezette fel a napot a klímaváltozás erdőket érintő hatásainak ismertetésével.

Az első nap folyamán az erdők vízigényéről, a Kárpát-medencét érintő szélsőséges vízháztartási helyzetekről, az erdők egészségi állapotáról, a keskenylevelű kőrist érő negatív hatásokról tartottak előadást.

Ezután a KASZÓ-LIFE projekt keretében elvégzett természetmegőrzési feladatokat valamint a beavatkozások hatásainak vizsgálata során kapott eredményeket részletezték. Az előadások alatt elmondottakat a délutáni terepbejárás során be is mutatták. A Kűvölgyi-tavak felújításával és négy tóból álló tórendszerré bővítésével kapcsolatos munkákat a helyszíneken ismertették. Egy kocsányos tölgy és egy éger monitoringpontot is érintettek, ahol a beavatkozás hatásait vizsgálják. Utolsó állomásként egy vízfolyáslassítást szolgáló mederbordát néztek meg.

A konferencia második napján a klímaváltozás miatt intenzíven terjedő rovarfajokról, az éghajlatváltozás hatásait vizsgáló projektekről hallgattak meg előadásokat a résztvevők.

Az OAKEY-LIFE projekt által a Kecskemét melletti Peszéri-erdőben történő élőhelymegőrzési, helyreállítási munkákat ismerhették meg a résztvevők. Egy következő előadásban a Dráva horvát oldalán történő kocsányos tölgy- és vízgazdálkodási gyakorlat összefüggéseiről, valamint a talajvízszint csökkenés miatti nehézségekről adtak információt.

A következő előadás alatt közös szlovák-magyar együttműködésben a Duna árterületének helyreállítási feladatait mutatták be csallóközi és szigetközi területeken. Két előadás a Tiszához kapcsolódott. A nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállításáról, valamint 40-60 napos elöntéssel érintett területeken történő természetes erdőfelújításokról nyújtottak információt. A résztvevők megismerkedtek egy legeltetéssel kapcsolatos lengyel projekttel is, ahol juhok legeltetésével történik a gyepek fenntartása. A Turjánvidéken történt vizes élőhelyek megőrzését célzó pályázatról is hallhattak a jelenlévők. A konferencia során összesen 16 előadás hangzott el, 5 külföldi és 11 magyar.

A KASZÓ-LIFE projektről és konferenciaprogramról bővebb információt a www.kaszo-life.hu weboldalon talál.

Forrás: Kaszó Zrt. - Kaszó Life projekt

Fotók: Kaszó Zrt. - Kaszó Life projekt

Hírszerkesztő: Nagy László