"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Erdész kitüntetettek október 23-a alkalmából

Erdész kitüntetettek október 23-a alkalmából

A sztálinizmus első számú áldozata a magyar parasztság volt. Hatvan esztendő: egy emberöltő. Mégis máig élő hagyomány 1956. októberi forradalma. Egyre fogyatkozó számban, de köztünk élnek még az idősödő, egykori szabadságharcosok. Megbecsülés illeti azokat, akik a forradalom cselekvő részesei, és azokat, akik áldozatai voltak a forradalomnak – kezdte köszöntő beszédét Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen, ahol a miniszter 56 személy részére kitüntetéseket adott át.

A pesti srácok és a vidék Magyarországa egyaránt nemet mondott a szovjet megszállásra, a terrorra, a kitelepítésekre, a törvénytelen koncepciós perekre, független és szabad Magyarországot akartak – fogalmazott a miniszter, majd hangsúlyozta: a magyar szabadságharcosok megrengették a kommunizmusba vetett hitet és azt az illúziót, hogy a sztálinista világrendszer a parasztok, a munkások, a magyar emberek érdekeit szolgálja.

A sztálinizmus első számú áldozata a magyar parasztság volt, akiket embertelen módon támadtak: a parasztságot kolhozokba terelték, 72 ezer ember került kuláklistára.  A hatalom parancsuralma szüntette meg az önálló parasztegzisztenciákra épülő mezőgazdaságot. Az erőszakos szövetkezetekbe tömörítés után összeomlott a termelés és a kereskedelem, a parasztoktól erőszakkal vették el a termést. Ez az erőszak számtalan emberi tragédiához vezetett – fogalmazott Fazekas Sándor. A minisztérium falán, az árkádok alatt a golyónyomokat fémbe öntötte az utókor, hogy ne feledjük: fegyvertelen százak lelték halálukat a kommunista diktatúra sortüze által. Gyermekek, ifjak, felnőttek és öregek.  A szabadság törékeny európai érték, ma is, holnap is, s a jövőben is meg kell védeni, hogy magyar ország maradhassunk – fogalmazott a tárcavezető, aki az ünnepi beszéd után 56, hivatásukat példásan ellátó személynek adott át elismerést, köztük erész kollégáknak is, akiket alább ismertetünk.

A miniszter Életfa Emlékplakett Arany fokozata kitüntetést adományozott

Dr. Rónai Ferenc professzor emeritus részére, a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar nyugalmazott tanszékvezetőjének, a faipari és erdőmérnöki műszaki mechanikai oktatás alapjainak megteremtésében végzett kiváló szakmai tevékenysége, kutatásai elismeréseként.

A miniszter Életfa Emlékplakett Ezüst fokozata kitüntetést adományozott:

Stift Lászlónak, az Állami Erdészeti Szolgálat Szombathelyi Igazgatósága erdőfelügyeleti osztályvezetőjének, a több mint harminc éven keresztül erdőfelügyelőként végzett tevékenysége, az Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztályban  mintegy 20 éves egyesületi munkája, szakmai kiadványokban megjelent írásai elismeréseként.

A miniszter Életfa Emlékplakett Bronz fokozata kitüntetést adományozott:

Erdős Péternek, a Pilisi Parkerdő Zrt. Visegrádi Erdészet erdészetvezetőjének, a több mint három évtizedes erdészetvezetői munkássága, a Pilis Segély Alapítvány kuratóriumának elnökeként végzett tevékenysége elismeréseként.

Gyöngyös Istvánnak, a Gemenci Erdő és Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott fővadászának, az erdő- és vadállomány védelmében végzett több évtizedes elhivatott szolgálata, az árvízi védekezésben teljesített példamutató tevékenysége elismeréseként.

Iványi Miklósnak, a Zalaerdő Zrt. nyugalmazott ellenőrzési osztályvezető-főmérnökének, a társaság minőségi, környezetirányítási és élelmiszerbiztonsági rendszerének kialakítása területén végzett munkája elismeréseként.

Ősz Gusztávnak, az Állami Erdészeti Szolgálat Egri Erdőtervezési Iroda nyugalmazott irodavezetőjének, az erőtervezésben, különösen az erdővédelemben, térképezésben, termőhely feltárásban, erdőtelepítés-tervezésben végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként. 

Právetz Antalnak, a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. erdészeti igazgatójának, a Dél-Vértesben, a Csákvári Erdészet területén hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája, a történelmi és egyházi erdei emlékhelyek megőrzését szolgáló tevékenysége elismeréseként.

Rauch Józsefnek, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. erdészeti igazgatójának, a fenyő- és tölgy konténeres csemetetermelés kifejlesztésének, a módszer országos megismertetésének, valamint a gyertyános-tölgyes erdősítések területén végzett újszerű elvek megvalósításának elismeréseként.

A miniszter Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott:

Csirke Ferencnek, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. kerületvezető erdészének, az erdő- és vadgazdálkodásban elért kiemelkedő szakmai munkássága elismeréseként.

Fekete Teréznek, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. közbeszerzési és projekt menedzserének, a pályázatok megvalósítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként, különösen a Fertődi Esterházy-kastély parkjának helyreállítására.

Gaál György Antalnak, a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti és Vadgazdálkodási Főosztály erdészeti referensének, a hazai erdőgazdálkodás fejlesztése érdekében magas színvonalon, precízen végzett kiváló munkája elismeréseként.

Kovács Gyulánénak, a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. nyugalmazott vezető könyvelőjének, négy évtizeden át egy munkahelyen folytatott kiváló könyvelői munkája elismeréseként.

Tajnai Róbertnek, az Északerdő Zrt. Lillafüredi Erdészeti Igazgatóság erdészeti igazgatójának, az erdészeti szolgálat területén végzett közel két évtizedes kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként.

 Gratulálunk a kitüntetetteknek!


Forrás: FM Sajtóiroda

Fotók: Pelsőczi Csaba/FM

Hírszerkesztő: Túri János, Nagy László