"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Konferencia az Akadémián az Erdők Világnapja alkalmából - letölthető előadásokkal!

Konferencia az Akadémián az Erdők Világnapja alkalmából - letölthető előadásokkal!

Március 21-én, 12. alkalommal tartották meg világszerte az Erdők Világnapját. Hazánkban is számos rendezvény kötődött ehhez a neves naphoz, így a Magyar Tudományos Akadémia székházában rendezett konferencia is, amelyen az idei év FAO üzenetéről, az „Egészséges erdők az egészséges emberekért” témakörről hangzottak el előadások. A szakemberek minden évben az erdők valamely fontos szerepét emelik ki, és azon túl, hogy az egyes kiragadott funkcióról több szó esik, nagyon fontos, hogy a különböző erdőkkel szembeni elvárások közti egyensúlyt megtaláljuk. Miután ez nem mindig könnyű feladat, ezért szükség van arra, hogy többféle szakterület hangolja össze tevékenységét és elvárásait.

A mostani konferencia az erdők és a társadalom testi és lelki egészségéről szólt. Elsőként a FAO által, az idei Erdők Világnapjára készített kisfilmet vetítették le, melyben a narráció Reviczky Gábor színművész előadásában hangzott el. A film globális léptékben igyekszik az erdők és az emberek egészsége közti kapcsolat fontosságára felhívni a figyelmet.

 

Ezt követően a konferencia nyitóbeszédében Zambó Péter erdőkért felelős államtitkár kiemelte, hogy a kormány fel kívánja hívni a társadalom figyelmét az erdők egészségvédelemben betöltött szerepére. Előadásában három lényeges elemet hangsúlyozott. Elsőként tájékoztatott arról, hogy a magyar erdők a leglátogatottabb belföldi turisztikai célpontnak számítanak, a látogatások meghaladják az évi 40-50 millió alkalmat. A megnövekedett igények magas szintű kiszolgálásával fontos foglalkozni, a beruházások során biztosítani szükséges a színvonalas turisztikai infrastruktúrát és a folyamatos működtetést is. Külön kell foglalkozni a városi erdők megnövekedett szerepével. Aa műszaki fejlesztések mellett segíteni kell a környezettudatos látogatási szokások kialakulását. Harmadik elemként említette Zambó Péter államtitkár erdeink egészségi állapotának megőrzését és lehetőség szerinti javítását.

Az erdők és az egészség ügye nemcsak az erdészek, hanem mindenki számára fontos, aki a saját egészségével vagy hivatásból mások egészségével foglalkozik. Ebben a témában dr. Toldy-Schedel Emil kardiológus, a Szent Ferenc Kórház főigazgatója tartott előadást „Az erdők hatása az emberi egészségre” címmel. A hallgatóság soraiban nagy érdeklődést és megdöbbenést váltottak ki az elhangzott szív- és érrendszeri betegségekkel és azok hosszabb távú következményeivel kapcsolatos adatok és tendenciák. Így a hazánkban különösen magas munkaképes korú lakosság halálozásának aránya, valamint a kardiovaszkuláris betegség következtében az önellátásban teljesen korlátozott emberek nagyon magas száma. Minderre megoldást a megelőző egészségügy jelenthet. Ezen cél érdekében indították el a kardiotanösvények programjukat (7 helyszínen összesen 18 túraútvonal működik), amelynek eredményességét nemzetközi kutatások igazolják és nemzetközi elismerést is kaptak a projektjükért.

Az előadás prezentációja a szövegkapcsolóra kattintva tölthető le, pdf. formátumban.

Az egészség azonban nemcsak a test egészségét jelenti, hanem a lélekét is. Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, és honnan kaphatnánk ehhez erősebb indíttatást, mint olyan valakitől, akinek a lélek áll munkája középpontjában. Ennek szellemében a következő előadó Lukovits Milán ferences szerzetes, a Mária rádió műsorigazgatója volt, aki az erdők szerepéről beszélt teremtett világunkban. Elhangzott, hogy az erdő különféle módon jelenik meg a Szentírás Teremtéstörténetében, és irodalmi hivatkozásokon át igazolta, hogy az erdő méltó helyet biztosít spirituális életünkben, és segít bennünket a teremtés nagyszerűségének megértésében.

Csóka Péter, a XV. Erdészeti Világkongresszus volt társ-főtitkára előadásban bolygónk környezeti, társadalmi és gazdasági egyensúlyára fókuszált. Előadásának első részében alátámasztó adatokról hallhattunk ahhoz, hogy nincs egészséges gazdaság egy beteg bolygón. Elhangzott, hogy a világ GDP-jének több mint fele függ az ökoszisztéma szolgáltatásoktól, közvetlen értéke pedig a globális GDP 9%-a! A probléma ezzel az, hogy ez becsült érték, a nemzeti számlákban általában nem szerepel, emiatt akár hibás politikai döntésekhez vezethet. Amíg a mezőgazdaság és a fosszilis energia kitermelése globálisan nagyon jelentős mértékben (sok száz, de akár ezer milliárd dollár értékben) támogatott, addig az ökoszisztéma helyreállítására fordított pénzek alig néhány milliárd dollárt tesznek ki. Fontos, hogy a jövőben egészséges, termékeny erdőket tartsunk fenn ahhoz, hogy csökkenjen a járványok előfordulásának veszélye, hogy az emberek fizikai és mentális egészsége javuljon.  Az összehasonlító adatsorok segítséget nyújthatnak ahhoz, hogy a folyamatok mögötti mozgató erőket is lássuk, és hogy miként válnak az erdők a globális rendszerek részévé, amelyek alakítása valódi együttműködést igényel a különböző szektorok és azok szereplői között. Hiszen az egészség egy újabb bizonyíték arra, hogy elszigetelt megoldások csak részeredményeket hozhatnak.

Az előadás prezentációja a szövegkapcsolóra kattintva tölthető le, pdf. formátumban.

Dr. Mátyás Csaba akadémikus az erdők genetikai sokszínűségének jelentőségéről tartott előadást, amelyben hangsúlyozta, hogy a geofizikai folyamatok száz- vagy akár több százszorosára gyorsultak fel napjainkra, így a hőmérséklet, légköri metán és CO2 koncentráció, ami fajok gyorsuló kihalásához vezet. A fajoknak a folyamatokhoz való alkalmazkodását az erdei fák esetében gátolja a hosszú életük és a helyhez kötött életmódjuk. Természetes migrációs sebességük nagyságrendekkel lassabb, mint a klimatikus változás. A bemutatott erdei fajok különböző populációinak alkalmazkodási különbségei a származási kísérletek alapján születtek, amelyek igazolták, hogy a déli, szárazabb helyszínről származó populációk klímatoleranciája magasabb. Mindezek alapján javasolható, hogy az erdőművelésben egyidejűleg legyenek jelen a mesterséges beavatkozás és a természetközeli eszközök.

Az előadás prezentációja a szövegkapcsolóra kattintva tölthető le, pdf. formátumban.

Hazánk erdeinek egészségi állapotáról, a gyakori és egyre növekvő erdőkárokról dr. Csóka György, a Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézet Erdővédelmi osztályvezetője tartott előadást. Adatok, trendek és beszédes fotók igazolták, hogy az abiotikus károk (széldöntés, aszály, fagykár, tűz) egyre súlyosabbak és gyakoribbak. Emellett a biotikus kártrendek is növekedő tendenciát mutattak, sőt honos károsító fajok korábbról nem ismert mértékű, tömeges fellépéseit is tapasztalták, de hasonló jelenség figyelhető meg Európában is. A kialakult kedvezőtlen helyzetet az inváziós fajok gyorsuló megjelenése is tovább rontja. Az erdők egészségét értékelve elhangzott, hogy erdeink növekvő nyomás alatt állnak, és nincs reális remény arra, hogy ez a nyomás belátható időn belül csökkenjen. Ugyanakkor az erdőgazdálkodás módja befolyásolhatja a jövő erdeinek egészségét, bár sok esetben hiányos az ezzel kapcsolatos tudásunk. A gazdálkodóknak a proaktív erdővédelem irányába kell elmozdulniuk, amely magában foglalja a megfelelő fafajválasztást, a folyamatos monitoringot, a hatékony kutatást, a vadlétszám tolerálható szinten tartását, a megfelelő vízgazdálkodást és a diverzitást erősítő erdőművelést.

Az előadás prezentációja a szövegkapcsolóra kattintva tölthető le, pdf. formátumban.

A nagyközönség számára talán a turizmus az egyik legkézenfekvőbb eszköz, melyen keresztül az erdővel kapcsoltba kerülhetnek, erről Papné Dr. Vancsó Judit, a Soproni Egyetem intézetvezetője számolt be „Az erdők szerepe a hazai ökoturizmusban” címmel. Az előadásban elhangzott, hogy az erdő, mint erőforrás, véges keretekkel rendelkezik, méretének és volumenének növelése csak korlátozottan valósítható meg. Így van ez a – különösen a COVID alatt és után - megnövekedett számú, erdőhöz kötődő turisztikai termékkel, legyen az gyalogos, kerékpáros, lovas, zarándok vagy egészségturizmus. Fontos feladatként fogalmazta meg egy országos látogatói monitoring rendszer kialakítását, továbbá a környezettudatosságra és helyes viselkedésre való erdőpedagógia nevelést, ismeretátadást.

Az előadás prezentációja a szövegkapcsolóra kattintva tölthető le, pdf. formátumban.

A rendezvény összefoglalásaként elhangzott, hogy az erdők felemelő, nemes szerepet töltenek be életünkben, ugyanakkor számos előadás problémákat és jövőbeli feladatokat is megfogalmazott. Megállapítható, hogy nem elég csak egy vagy néhány szakmának foglalkoznia ezekkel a kérdésekkel, hanem társadalmi érdekké kell tenni az erdők állapotának fenntartását vagy javítását. Előttünk van a nagy lehetőség, sőt mára már inkább kötelezettség, hogy hasonló konferenciákon, rendezvényeken az erdők óvására szólítsuk fel az embereket - saját egészségük védelme érdekében. A rendezvény erősítette azt a hazai és nemzetközi erdészeti szakmapolitikai szándékot is, hogy az emberek és környezetük, benne erdeink állapota és egészsége egy egység, egy olyan megbonthatatlan egész legyen, amelyért mindenki felelősséggel tartozik, és amelyben mindannyiunknak feladata van.

Forrás: AM, OEE

Szerző: Csókáné dr. Szabados Ildikó

Fotók: Fekete István/AM

Hírszerkesztő: Nagy László