"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

A Dél-Dunántúl Zöld Szigetei konferencia Lengyel-Annafürdőn

A Dél-Dunántúl Zöld Szigetei konferencia Lengyel-Annafürdőn

2012 október 18-án került megrendezésre a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. és a Duna-Dráva Nemzeti Park társszervezésében, a Tolnai-dombság természeti értékeit bemutató V. Dél- Dunántúl Zöld Szigetei Konferencia. A mintegy száz regisztrált résztvevőt számláló rendezvénynek a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. lengyel- annafürdői Turisztikai és Természetismereti Központja adott otthont. Az előadók, és a közönség sorai között számos kiváló szaktekintélyt köszönthettünk.

Az összegyűlteket Lőrincz Andrea, Lengyel község polgármestere köszöntötte elsőként. A Gyulaj Zrt. részéről Gőbölös Péter vezérigazgató nyitóbeszédének gondolatai remek alapot teremtettek a plenáris ülés előadásaihoz, és a programzáró kerekasztal beszélgetéshez: „…A magyar természetvédelem megszületése, szervezeti kialakulása erdész szakemberek nevéhez fűződik. A XX. század első felének meghatározó erdészpolitikusa Kaán Károly, a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián végzett erdőmérnök már 1914-ben természetvédelmi kormánybiztosi megbízást kapott, de az első világháború miatt, törekvéseit nem tudta érvényre juttatni. Majd 1931-ben jelent meg a „Természetvédelem és a természeti emlékek” című átfogó műve. Kitartó erőfeszítéseinek eredményeként 1935-ben elfogadásra került a magyar természetvédelem jogi alapjait megteremtő 1935. évi IV. törvénycikk „Az erdőről és a természetvédelemről”. A törvény alapján megalakult Országos Természetvédelmi Tanács első elnökévé is Kaán Károlyt nevezték ki. Méltán tartjuk őt a magyar természetvédelem megalapítójának.

A második világháború utáni magyar természetvédelem intézményrendszere (benne a nemzeti parkok hálózatával) Rakonczay Zoltán erdőmérnök – egyik kedvenc professzorom - szakmai irányításával és munkálkodásának eredményeként alakult ki. A nemzeti parkok szakemberei között számos erdész dolgozik. Az erdőhöz, mint speciális művelési ághoz sajátos gazdálkodási forma tartozik, ahol az állam az erdők fennmaradásához fűződő kiemelkedő társadalmi érdek miatt, szigorú szabályozást alkalmaz. Az erdőgazdálkodás szabályozásának egyre markánsabb eleme a természetvédelmi követelmények és elvárások érvényesítése is. A nemzeti park fontos partner, mint a természetvédelmi kezelésért felelős szerv, a körzeti erdőtervek készítésekor" - mondta el többek között Göbölös Péter vezérigazgató.

A plenáris ülés elődásai után délben az annafürdői fák alatt terített asztal várta a megfáradt hallgatóságot. A délutáni előadásokat két szekcióra bontották: Természettudomány szekcióra, és Természet és társadalom szekcióra. Ezeket követte kiegészítésképpen a Poszter szekció, melynek darabjait az épület felső galériájában állították ki.

A konferencia előadásainak tematikáját és előadóit a szövegkapcsolóra kattintva tekintheti meg, míg a rendezvényről az Erdészeti Lapok novemberi számában olvashat bővebb beszámolót.

Forrás: Gyulaj Erdészeti És Vadászati Zrt.

Szerző: Fóris Dóra

Fotók: Gyulaj Erdészeti És Vadászati Zrt

Hírszerkesztő: Nagy László