"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Lezárult a Kisalföldi Homokpuszta Life Projekt

Lezárult a Kisalföldi Homokpuszta Life Projekt

2015. december 31-én zárul az Európai Unió LIFE+ programja (LIFE08 NAT/H/000289) keretében 2010-ben elindult, a „Kiemelt fontosságú Pannon homoki élőhelyek helyreállítása és megőrzése katonai használatú területeken a Kisalföld térségében” megnevezésű projekt, mely a kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek természetvédelmi célú helyreállítását, valamint az élőhelyek és fajok megőrzését célozta.

A több mint félmilliárd forintból sikeresen megvalósított projekt természetvédelmi helyreállítási és fenntartási munkái a zárással nem szűnnek meg. Az elmúlt évek során elvégzett beavatkozások (földmunkák, gyepesítések, özönnövények irtása) kedvező, de jelentős változásokat okoztak a természetes rendszerekben. A következő években arra kell törekedni, hogy a meginduló szukcessziós folyamatok jó irányba haladjanak (pl. nem kívánatos gyomosodás megelőzése, özönnövények visszatelepülésének megakadályozása, a „jó” fajok megtelepedésének segítése), valamint hogy dinamikusan stabil állapot alakuljon ki.

Az élőhelyek helyreállítása soha nem egyirányú és biztosan célt érő tevékenység, így kiemelt feladat az intézkedések eredményességének folyamatos figyelemmel kísérése és az élővilágra gyakorolt hatások ellenőrzése. Az elkövetkező 5 évben a fenntartási munkákkal párhuzamosan folytatni kell a monitoringot, amely lehetőséget ad a kedvezőtlen folyamatok időben történő felismerésére és jelzi, hogy milyen további beavatkozásokra van szükség.

A fenntartási időszak „after-Life” kommunikációja folyamán nagy hangsúlyt helyezünk az élőhelyek kiterjedésének és állapotának megőrzése érdekében végzett monitoring akciók, valamint a végrehajtott intézkedések és azok eredményességének publikálására. A közönség tájékoztatásában az elkövetkező évek során fontos szerepet kapnak a Kisalföldi Homokpuszta projektről készített multimédiás videó összeállítások, hiszen újabb és újabb fórumokon történő bemutatásuk hozzájárul ahhoz, hogy minél szélesebb rétegnek, a lehető leghatékonyabb módon juttassunk információkat a projektről.

A sikeres megvalósításban részt vett konzorcium vezetője a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatala, a terület kiemelt erdőgazdálkodója a Budapesti Erdőgazdasági Zrt. A projekt környezetvédelmi és természetvédelmi felelős partnere a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága, míg a projekt a kommunikációs feladatait az Aquaprofit Zrt. koordinálta. A Kisalföldi Homokpuszta Life+ projekt ékes bizonyítéka annak, hogy a természeti értékek megőrzése érdekében végzett természetvédelmi intézkedések és a katonai tevékenység kiválóan megférnek egymás mellett, s csak szoros összefogás eredményezhet hosszú távú eredményeket a tájvédelem, az itt élő védett állat és növényvilág sokszínűségének megőrzésében.

A projektről bővebb információt a www.kisalfoldilife.hu weboldalon és a Kisalföldi Homokpuszta Facebook oldalán talál.

Forrás: LIFE Projekt sajtóközlemény

Fotók: Kisalfödi Homokpuszta LIFE Projekt

Hírszerkesztő: Nagy László