"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Erdészeti Hitelprogramot indít a Magyar Fejlesztési Bank

Erdészeti Hitelprogramot indít a Magyar Fejlesztési Bank

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatja Ügyfeleit az MFB Erdészeti Hitelprogram 15 milliárd Ft-os keretösszeggel történő meghirdetéséről.

Az MFB Zrt. piaci rést azonosított olyan erdészettel vagy erdészettel is foglalkozó potenciális ügyfelek finanszírozásában, melyek a VP5-8.1.1-16. kódszámú Felhívás kapcsán sikeresen pályáztak a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságánál, a VP5-8.4.1-16. kódszámú Felhívás esetén pedig olyan földhasználó hitelfelvevők, melyek támogatási kérelmet adtak be.

Ugyanakkor ezen potenciális ügyfelek a támogatások teljes előfinanszírozásához nem rendelkeznek elegendő pénzügyi forrással, ezért szükséges részükre a támogatásokat megelőlegezni. Csak olyan hitelfelvevők nyújthatnak be hitelkérelmet a Program keretében, melyeket a kereskedelmi bankok nem finanszíroznak és erről 2 elutasító nyilatkozatot is benyújtanak az MFB Zrt-hez.

A Hitelprogram célja a

  1. VP5-8.1.1-16. kódszámú, Erdősítés támogatása

  2. VP5-8.4.1-16. kódszámú, Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása

című Felhívásokhoz kapcsolódó projektekhez,

  • VP5-8.1.1-16. kódszámú Felhívás esetén kiállított, hatályos Támogatási okirattal (a továbbiakban: Okirat)

  • VP5-8.4.1-16. kódszámú Felhívás esetén benyújtott Támogatási (kifizetési) kérelemmel (a továbbiakban: Kérelem)

rendelkező hiteligénylők versenyképességének növelése, a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének javítása, illetve megteremtése.

A Program célja a fenti Felhívások keretében támogatható tevékenységek előfinanszírozása.

A Felhívásokban meghatározottak figyelembe vételével a Hitel felvételére devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet, erdőbirtokossági társulat, egyéni cég, egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, családi gazdálkodó, valamint helyi önkormányzat jogosult, amely

  1. VP5-8.1.1-16. kódszámú Felhívás esetén: a jogosultsági feltételeknek megfelelő jogszerű földhasználó;

  2. VP5-8.4.1-16. kódszámú Felhívás esetén: az erdészeti hatóság által az Evt. alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó.

A hitelkérelem benyújtásának kezdete 2020. március 5-e, a kölcsönkérelem MFB Zrt. felé történő benyújtásának utolsó határideje 2021. december 30.

A program részletes dokumentációja itt  érhető el.

Forrás: MFB Közlemény

Fotók: MFB

Hírszerkesztő: Nagy László