"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Módosítások a Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs támogatás pályázati felhívásában

Módosítások a Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs támogatás pályázati felhívásában

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint módosult a VP4-12.2.1-16 kódszámú, „Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések” című pályázati felhívás dokumentációja. A módosítás célja a 2023. évi támogatások igénylésének lehetővé tétele, valamint a 2021. december 31-én kivezetésre került megbízott erdőgazdálkodói jogviszonnyal érintett erdők új erdőgazdálkodói részére a 2022. évi támogatási jogosultság megalapozása.

Az alábbiakban összefoglaljuk a módosítás részleteit:

  • A 4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet I. Jogosultsági kritériumok 2. bekezdésének módosítása alapján azok az erdőgazdálkodók is támogatásban részesíthetők, amelyeknek 2021. december 31-én megszűnt a erdőgazdálkodási megbízási jogviszonya, de a 2022. évi egységes kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó napja előtt az erdészeti hatóságnál kezdeményezte az erdőgazdálkodóként történő ismételt nyilvántartásba vételét, és ez alapján 2022.szeptember 30-ig újra a terület erdőgazdálkodójává vált, továbbá az érintett erdő vonatkozásában rendelkezik erdőtervvel, vagy jogerősen jóváhagyott erdőtelepítési kivitelezési tervvel.

  • A 4.1.1. II. Kötelezettségvállalások fejezet 2. bekezdés c) pont módosítása alapján a támogatást igénylőknek a képzési kötelezettséget a programozási időszakban egyszer kell teljesítenie, legkésőbb 2023.december 31-ig. Kivételt képeznek azok a kedvezményezettek, akik 2023. évben nyújtanak be első alkalommal támogatási kérelmet, mert esetükben legkésőbb 2024. december 31-ig kell a képzési kötelezettséget teljesíteni.

  • A 5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam fejezet módosítása alapján a felhívásra 2023-ban is lehet beadni támogatási kérelmet, - ami egyben kifizetési igénylés is.

  • A 7.1. Indikátorok fejezetben a Vidékfejlesztési Program alapján módosultak a felhívás indikátorszámai.

  • Az 3 A támogatás mértéke, összege fejezet és a felhívás 3. számú melléklet (Támogatási összegek) pontosítása alapján a 2021-ben megemelkedett támogatási összegek a 2023-ban az egységes kérelem kertében benyújtott támogatási, illetve kifizetési kérelmek esetében is alkalmazhatók.

  • Az számú melléklet (Fogalomtár) kiegészült a „megbízási szerződés” fogalmával.

  • A Támogatói Okirat a felhívással összhangban módosult.

A hatályos felhívás teljes dokumentációja itt érhető el.

Forrás: NAK

Szerző: Szalai Károly

Fotók: GettyImages

Hírszerkesztő: Nagy László