"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Degradálódott élőhelyek rehabilitációja Nyugat-Belső-Somogyban

Degradálódott élőhelyek rehabilitációja Nyugat-Belső-Somogyban

A projekt célja a Nyugat-Belső-Somogy kistáj területén található Natura2000 területeken a degradálódott élőhelyek rehabilitációja. 2015 nyarán elindultak azok a munkák, amelyek a Natura2000 részét jelentő Szentai erdő területén az erdők, kisebb lápos, valamint füves területek vízellátásának javítását, illetve a csapadék területen tartását célozzák, ezáltal stabilizálva a kedvező ökológiai állapotot.

Az összesen 1,34 millió eurós, 75%-os Európai Uniós támogatásból, 2018-ig megvalósuló "Mézgás éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) helyreállítása és megőrzése Kaszó területén" (LIFE12 NAT/HU/000593) című pályázat során a KASZÓ Zrt. és a NAIK - Erdészeti Tudományos Intézet konzorciumban, egymással szorosan együttműködve valósítja meg a természetvédelmi célkitűzéseket.  A konzorcium partnerei 2015. október 27-én sajtótájékoztató és lakossági fórum keretében ismertették a 2 évvel ezelőtt indult projekt eddigi eredményeit.

A pályázat 2013. szeptember elsejével indult, azóta az előkészítő folyamatok során a közbeszerzések, eszközbeszerzések, a tervezés és az engedélyeztetés folyamata zajlott, valamint eleget tettek a konzorciumi tagok a nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó feladatoknak. Az előzetes állapotfelvétel is elindult, ami alapot ad a kivitelezett munkák hatásának vizsgálatához. A területen lévő tömegesen elterjedt, idegenhonos növények visszaszorítása folyamatos.

A kivitelezési munkák 2015 júliusától kezdődtek meg a Kűvölgyi-tavak felújításával. Az egyik tóból kb. 10.000 m3 iszap került kitermelésre, amivel a tó kapacitása növekszik a jövőben, valamint a két tó között a gát került megerősítésre. A tó környékén lévő földutak javításra nagyrészt végbement.

2015. október 26-án kezdődött meg a kivitelezési munkák második üteme, aminek során a Bükki-tó áteresze kerül kicserélésre, valamit gát épül a nagyobb vízkapacitás eléréséhez. A meglévő két Kűvölgyi-tótól északra újabb két tó létesül völgyzárógát megépítésével. A Baláta-tó lefolyásához egy tiltós áteresz kerül beépítésre, valamint a projektterületen lévő vízfolyások vize kerül visszatartásra, lefolyásának lassításra fenékküszöbök beépítésével.

A pályázatban foglalt tevékenységek között szerepel tanösvény létrehozása, nemzetközi konferencia megszervezése, kapcsolattartás hasonló pályázatokkal, túrák szervezése. Ezek lebonyolítására a kivitelezési munkák végrehajtása után kerül sor.

 A projektről bővebb információt a www.kaszo-life.hu weboldalon talál.

Forrás: Kaszó Zrt. - Sajtóközlemény

Fotók: Kaszó Zrt.

Hírszerkesztő: Nagy László