2018. 09. 26. Ma Jusztina, Kozma, Damján névnapja van. Pontos idő: 10:56
Ágazati, szakmai hírek

Három erdészeti vonatkozású pályázati felhívás módosult | 2018-06-27

Agrár-erdészeti rendszerek, erdészeti technológiák, erdőgazdálkodási potenciál

2018. május 30-án a Szechenyi2020 honlapon megjelent tájékoztatás szerint módosult az „Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások” elnevezésű (VP5-8.6.1-17 azonosító jelű) felhívás. Az alábbiakban összefoglaljuk a módosítás tartalmi részleteit.

A felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezetében módosításra került a támogatás forrásának fókuszterületi megoszlása. A felhívás alapján nyújtható támogatás a módosítás értelmében már nem kapcsolódik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 6. vidékfejlesztési prioritásához kapcsolódó 6A. fókuszterületi célhoz (a diverzifikálásnak, kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, valamint a munkahelyteremtésnek a megkönnyítése). A rendelkezésre álló forrás összege nem változott.

A projekt területi korlátozása fejezetéből törlésre került a 6A fókuszterület, a felhívás 3.7.1. Indikátorok fejezetéből törlésre került a foglalkoztatás bővítéséhez köthető indikátor szám, valamint a felhívás mellékletei közül törlésre került a 9. számú melléklet (Településlista) és a 10. számú melléklet (Kizárólag külterülettel jogosult, tanyás térségek).

Az erdőtörvény végrehajtásáról szóló rendeletek változásával összhangban módosult a felhívás 3. számú melléklete (Jogszabályok gyűjteménye) továbbá a felhívás változásaival összhangban módosult a Támogatói okirat.

A módosításról szóló tájékoztatás itt elérhető.

2018. június 7-én a Szechenyi2020 honlapon megjelent tájékoztatás szerint módosult „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése” elnevezésű (VP5-8.3.1.-17 azonosító jelű) felhívás. Az alábbiakban összefoglaljuk a felhívás mindössze két rendelkezésére kiterjedő módosítás tartalmi részleteit.

  1. A felhívás 3.5.1. A projekt megkezdése fejezetéből törlésre került az a rendelkezés, amely szerint a támogatást igénylő a támogatható tevékenységeket csak a támogatói okirat kézhezvételét követően kezdheti meg.
  2. A felhívás 5.1. A támogatás formája fejezete kiegészítésre került egy új 6. ponttal. A módosítás következményeként a kifizetési igénylés benyújtásával nem kell megvárni a támogatási okirat kiadását, ha a pályázó a támogatható tevékenységet egyébként a felhívásban foglalt feltételeknek megfelelően végrehajtotta.

A módosításról szóló tájékoztatás elérhető itt

2018. június 21-én a Széchenyi 2020 honlapon megjelent tájékoztatás szerint módosult az „Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése” elnevezésű (VP5-8.2.1-16 azonosító jelű) felhívás.

2018. június 21-én a Széchenyi 2020 honlapon megjelent tájékoztatás szerint módosult az „Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése” elnevezésű (VP5-8.2.1-16 azonosító jelű) felhívás. Az alábbiakban összefoglaljuk a módosítás tartalmi részleteit.

A felhívás módosítására részben az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény, valamint a törvény végrehajtási rendeleti szabályozásának időközben hatályba lépő változásai miatt került sor.

Ennek részeként
-  a felhívás 3.4.1.1. ponton belül az I. Műszaki és szakmai elvárások fejezet  A, B és C bekezdésében felsorolt támogatási feltételek közül törlésre került a fásítás telepítésére vonatkozó bejelentési kötelezettség,
- a felhívás 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája fejezetben pontosításra kerültek a támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek, melynek értelmében a fásítás telepítésére vonatkozó, az erdészeti hatóság tudomásul vételi záradékával ellátott bejelentő másolati példányát már nem kell csatolni a kérelemhez,
- a felhívás 1. számú mellékletében (Fogalomtár) módosult az „erdészeti nyilvántartási térkép”, a „fás szárú energetikai célú ültetvény”, a „fásítás bejelentése”, és az „igazolt származású gyümölcs szaporítóanyag” fogalmak meghatározása.
- az erdőtörvény végrehajtásáról szóló rendeletek változásával összhangban módosult a felhívás 3. számú melléklete (Művelettípusok szakmai követelményei), 5. számú melléklete (Hatósági Bizonyítvány) és 8. számú melléklete (Jogszabályok gyűjteménye).

A kettős finanszírozás elkerülése érdekében kiegészítésre került a felhívás 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre fejezet.

A felhívás 5.1. A támogatás formája fejezetben megváltoztak a kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó szabályok.
-   A módosítás eredményeképpen a kifizetés igénylést nem csak a támogatói okirat kézbesítésének az évében, hanem az azt követő két év valamelyikében is be lehet nyújtani.
-   Kifizetési igénylést továbbá az is benyújthat, aki a kifizetési igénylés benyújtásakor még nem rendelkezik támogatói okirattal, azonban a támogatási kérelme szerinti tevékenységet a felhívásban foglaltak szerint elvégezte és a létesített agrár-erdészeti rendszer a felhívásban foglaltaknak megfelel.

A felhívás fenti változásaival összhangban módosult továbbá a támogatói okirat.
A módosításról szóló tájékoztatás  itt elérhető.

Három erdészeti vonatkozású pályázati felhívás módosult
Forrás: NAK TISZ
Hírszerkesztő: Nagy László
<< vissza
Szakmai nappal egybekötött tisztújító választás a Kisalföldön - képgaléria!

Szakmai nappal egybekötött tisztújító választás a Kisalföldön - képgaléria! | 2018-09-24

Változások az OEE Győri Erdőgazdasági H. Cs. vezetésében


Választások a borsodi és zempléni helyi csoportoknál

Választások a borsodi és zempléni helyi csoportoknál | 2018-09-24

Miskolcon maradt, Sárospatakon változott a vezetés


Tisztújítás az OEE kelet-magyarországi helyi csoportjaiban

Tisztújítás az OEE kelet-magyarországi helyi csoportjaiban | 2018-09-24

Vezetőség választás Debrecenben és Nyíregyházán


Erdőkkel a klíma védelméért

Erdőkkel a klíma védelméért | 2018-09-18

Agrárklíma 2. projektzáró rendezvény Lakitelken


Tapasztalatcsere a fenntartható erdőgazdálkodásról

Tapasztalatcsere a fenntartható erdőgazdálkodásról | 2018-09-18

Grúz szakember delegáció érkezett hazánkba - fókuszban az örökerdők és a fanyag-kereskedemi lánc


Elkezdődött a 210. tanév Sopronban - videó!

Elkezdődött a 210. tanév Sopronban - videó! | 2018-09-17

A Soproni Egyetem Szenátusa és az Erdőmérnöki Kar Tanácsa tanévnyitó ülése
Imperial22 futárszolgálat