"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Átadták az idei Pro Silva Hungariae díjakat - képgaléria!

Átadták az idei Pro Silva Hungariae díjakat - képgaléria!

Az Erdők Világnapja alkalmából rendezett ünnepségen Fazekas Sándor miniszter és Bitay Márton, a földművelésügyi tárca állami földekért felelős államtitkára kitüntetéseket adott át. Munkájuk elismeréseként 6-an a Pro Silva Hungariae Díjat; 4-en a Pro Silva Hungariae Emlékplakettet, 16-an pedig Miniszteri Elismerő Oklevelet vehettek át.

Az Erdők Világnapja alkalmából Pro Silva Hungariae Díjat kapott

Dézsma György, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Erdészeti Igazgatósága osztályvezetője, az erdészeti igazgatás, valamint az Országos Erdőállomány Adattár informatikai fejlesztéséért, a hazai és nemzetközi adatszolgáltatások lebonyolításában, az ágazati döntések előkészítésében, a statisztikai elemzésekben hosszú távon nyújtott kimagasló teljesítményéért.

Dr. Führer Ernő, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézet tudományos tanácsadója a tartamos erdőgazdálkodás ökológiai feltételrendszerének, környezetvédelmi jelentőségének újraértékelésében, továbbfejlesztésében, több évtizeden keresztül végzett tudományos tevékenységéért.

Gősi István, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgató-helyettese, négy évtizedes szakmai munkája, a vállalkozási ágazat létrehozása, a gazdasági stabilitás megteremtése területén végzett kiváló vezetői tevékenységéért.

Haraszti Gyula, az Ipoly Erdő Zrt. műszaki és erdőgazdálkodási vezérigazgató-helyettese, kitüntetésben részesült a korszerű természetgondozó erdőművelési eljárások rendszerszintű bevezetésében, a vadgazdálkodásban, közjóléti és turisztikai beruházások megvalósításában végzett kimagasló tevékenységéért, az Országos Erdészeti Egyesületben az Erdészeti Lapok korszerűsítésében és megjelentetésében végzett sajtótevékenységéért.

Pintér Csaba, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság igazgatója, a magánerdő-gazdálkodás, vadgazdálkodás és természetvédelem területén végzett kimagasló szakmai munkájáért.

Dr. Stark Magdolna, a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar egyetemi docense, kiváló színvonalon végzett oktatói, kutatói, szakírói tevékenységéért.

Pro Silva Hungariae Emlékplakettet kapott

Bányai Péter, az ÉSZAKERDŐ Zrt. Központ erdőművelési vezetője, két évtizedes erdőművelésben, erdőgazdálkodásban, továbbá informatikai és jogszabályi területen végzett  kiváló szakmai munkájáért.

Nagy László, a ZALAERDŐ Zrt. nyugalmazott erdészetigazgatója, több évtizedes Zalacsány és Zalaegerszeg térségében végzett magas színvonalú szakmai munkájáért és elkötelezettségéért.

Sárközy Tamás, az Ártéri Erdőbirtokossági Társulat és Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. hatósági és pályázati szaktanácsadója, kitüntetésben részesül az erdőgazdálkodással összefüggő jogalkotásban, valamint az erdészeti támogatás jogcímeinek megnyitásában végzett munkájáért, a magán erdőgazdálkodók tevékenységét segítő társadalmi szerepvállalásáért.

Szakács István, a Bakonyerdő Zrt. erdészetigazgatója, a három évtizedes erdőgazdálkodásban, közjóléti fejlesztésekben, a környezeti nevelés és környezettudatosság növelésében végzett kimagasló vezetői tevékenységéért.

Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott

Berger Péter, a Bakonyerdő Zrt. erdőgondnoka, a bakonybéli erdészet területén az erdőgazdálkodásban, az erdőművelés és a fahasználat összhangjának megteremtésében végzett kimagasló szakmai tevékenységéért.

Bózsó Gyula, az ÉSZAKERDŐ Zrt. Központ műszaki osztályvezetője, az Észak-magyarországi régió természeti és kulturális értékeinek megőrzésében, gyarapításában magas színvonalon végzett tevékenységéért.

Csapó József, a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. erdészetvezetője, az oktatás, a kutatás, a természetvédelem, a közjólét és az erdőgazdálkodás területén végzett kimagasló tevékenységéért.

Csirke László, a Földművelésügyi Minisztérium Vadgazdálkodási és Tájegységi Főosztály tájegységi fővadásza, a vadgazdálkodási tájegységek és vadászterületi ajánlások kidolgozásában, a tulajdonosi gyűlések előkészítésében végzett kimagasló munkájáért.

Csólya Mihályné, a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. Monori Erdészet vezető könyvelője, négy évtizedes magas színvonalon végzett könyvelői tevékenységéért.

id. Fábián Béla, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. kerületvezető erdész-vadásza, a természetes erdőfelújítások terén elért kiemelkedő és példaértékű munkásságáért.

Gál László, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. erdőművelési és közjóléti ágazatvezetője, az erdőművelési és közjóléti ágazatban elért kimagasló szakmai eredményeiért.

Izsáné dr. Somogyi Lilla dr., a Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyi és Természeti Erőforrás Szabályozási Osztály környezetügyi jogszabály-előkészítője, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény módosításában végzett kiváló tevékenységéért.

Kürti István, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. kerületvezető erdész-vadásza, a zárttéri vadgazdálkodás terén elért kiemelkedő és példaértékű munkásságáért.

Madácsi Sándor, a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. erdészeti igazgatója, a három évtizedes kimagasló szakmai munkájáért és példa értékű közjóléti tevékenységéért.

Nagy Frigyes Vince, a Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti és Vadgazdálkodási Főosztály erdészeti szakmai referense, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény módosításában végzett kiváló tevékenységéért.

Radány Tibor, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. kerületvezető erdésze, a társaság területének erdőgazdálkodásában végzett kiemelkedő szakmai munkájáért.

Skultéti Mária, a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. munkatársa, titkárnő, négy évtizedes kimagasló, elhivatott vezérigazgatói titkársági ügyviteli tevékenységéért.

Tőkei Csaba, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal nyilvántartási szakügyintézője, hosszú ideje az erdészeti szakigazgatásban, az erdőgazdálkodás és természetvédelmi elvárások összehangolásában végzett magas színvonalú munkájáért.

Reviczky Gábor Jászai Mari és Kossuth Díjas színművész, az erdészeti szakma érdekében végzett média tevékenységéért, a magyar erdészet, vadászat eredményeiről, életéről, munkájáról készült, a széles nyilvánosság előtt bemutatott filmalkotásokban nyújtott színművészi tevékenységéért.

Fazekas Sándor a díjátadást megelőző beszédében felhívta a figyelmet, hogy Magyarország 90 év alatt megduplázta erdőterületét, ami azt jelenti, hogy az országban mintegy 2 millió hektár erdő van; ez az ország területének több mint 20 százaléka.

A miniszter elmondta: az erdőterület fele állami erdő. Az erdőterület nagysága Magyarországon folyamatosan gyarapszik; évente 5-10 ezer hektárral. Felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar erdők által megkötött széndioxid mennyisége mintegy 3 millió személygépkocsi kibocsátásával egyenlő.

A miniszter szerint nem lehet elégszer rámutatni, hogy az erdő az ország egyik legfontosabb természeti erőforrása, a nemzet kiemelkedő jelentőségű kincse. Védelmi funkciójában a biológiai sokféleség megtartó ereje, a gazdasági funkcióban a fa megújuló energia- és nyersanyagforrásként szolgál, a minőségi élet egyik alapfeltétele. Emellett az erdő közjóléti funkciójában számos egészségügyi, szociális, turisztikai, valamint oktatási és kutatási területen szolgálja az embereket.

A tárca arra törekszik, hogy az erdőgazdálkodás pozitív folyamatai tartósak legyenek. Ezért az erdőtörvény módosítása egyszerűsíti az erdőtelepítéseket, a magánerdő-gazdálkodók számára könnyítéséket, például kevesebb adminisztrációs terhet ír elő. Célkitűzés az is, hogy a különböző eljárási díjak csökkenjenek, illetve megszűnjenek. A miniszter szerint az erdőtörvény módosításának vitája - előreláthatólag - két héten belül megkezdődik az Országgyűlésben.

A földművelésügyi miniszter és az állami földekért felelős államtitkár a ceremóniát követően felavatta a Debreceni Fafaragókör Életfa dombormű alkotását, mely mától az FM Darányi Ignác termének előterében tekinthető meg.

Az ünnepségről további képek a Híralbumok képgalériában nézhetőek meg a szövegkapcsolóra kattintva.

Forrás: FM

Fotók: Nagy László/Erdészeti Lapok

Hírszerkesztő: Nagy László