"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

In memoriam Roxer Egon

In memoriam Roxer Egon

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének 95. évében, 2020. október 10-én elhunyt dr. Roxer Egon, a Matematika Intézet nyugalmazott egyetemi docense, volt tanszékvezetője, aki hallgatók generációit tanította a matematikai statisztika tudományára.

Aktív szolgálatát - erdőmérnöki diplomájának megszerzése után - 1951-ben kezdte az Erdőmérnöki Kar Matematika Tanszékén, tanársegédként gyakorlatokat és előadásokat tartott. Ebben az időben készítette el első gyakorlati jegyzeteit. 1957-től egyetemi adjunktusként az erdő- és faipari mérnökhallgatóknak tartott gyakorlatokat, faipari mérnökhallgatóknak vektoranalízis, lineáris algebra és programozás alapjait tanította. Bevezette az erdészek számára a matematikai statisztika oktatását. Megírta a Matematika II. és Matematika III. elméleti jegyzeteket. 1965-ben summa cum laude eredménnyel doktorált. Kutatási területe matematikai statisztika közelítő módszerei és ezek alkalmazása. 1968-ban egyetemi docensként az erdőmérnök hallgatóknak a Matematika III. című tantárgy előadásait és gyakorlatait tartotta. Az 1970-es években, az EFE- MAVOSz által szervezett Felsőfokú Vadgazdálkodási Tanfolyamon szaktantárgyakat oktatott. 1985-ben tanszékvezetői megbízást kapott. A Matematika II. és III. című tárgyak előadásait tartotta, vizsgáztatott, szigorlatoztatott, egészen 1986-ig, nyugdíjba vonulásáig. Nyugdíjasként meghívott előadóként, majd félállásban, 1992-ig előadásokat, gyakorlatokat tartott, és továbbra is vizsgáztatott, szigorlatoztatott.

Fontosabb hivatalos megbízásai: diákotthoni igazgató, Erdőmérnöki Kar dékán-helyettese, kari tanácstag, egyetemi tanácstag.

Irodalmi munkásságát 1 értekezés, 19 egyetemi jegyzet, 8 dolgozat, 3 könyvbírálat, 4 tudományos előadás, 4 Bolyai Társasági előadás, 12 oktatóknak, matematikai statisztikából tartott előadás jelzi.

Egyéb társadalmi megbízatásai: SMAFC elnök, Országos Egyetemi Sporttanács tag, Egyetemi KISZ Bizottság titkár, Egyetemi Szakszervezeti Bizottság elnök és Egyetemi Skeet Szakosztályi szakosztályvezető-edző.

A hallgatóságot nagyon szerette és mindent megtett értük. Egykori hallgatói, akiket tanított jó szívvel emlékeznek rá.

Forrás: SOE EMK

Fotók: SOE EMK

Hírszerkesztő: Nagy László