"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Tehetséggondozást támogató magánerdőgazdálkodás Somogyban

Tehetséggondozást támogató magánerdőgazdálkodás Somogyban

Napjainkban egyre nagyobb szerep hárul a tehetséggondozásban a gazdasági vállalkozásokra. Ezért kötött megállapodást a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács Szakmai Szekciója és a Mocz és Társa Magánerdészeti Kft. A pénteki öko napon aláírt megállapodás hosszú távon biztosítja a környékbeli tehetséges fiatalok felkarolását.

A mai megállapodás különleges alkalom, hiszen hasonló kezdeményezésre még nem volt példa a megyében – emelte ki Sárdi Péter elnök. Kísérletet teszünk arra, hogy az iskola falain kívül vigyük a tehetséggondozást, emellett lehetőséget biztosítunk, hogy az iskola és a magánvállalkozások összhangba kerüljenek.

A tanács havonta 1000-1200 gyereknek tart rendezvényeket, az állami támogatás mellett magánpénzből is igyekszik segítő jobbot nyújtani. Nagy hangsúlyt fektet a tanár-diák kapcsolat mellett a szülői szerep bevonására, és arra ösztönzi a feleket, hogy a pályaválasztásnál, pályaorientációnál legyenek a gyerek mellett, mutasson példát vagy irányt.

Minden vállalkozásnak gondot kell fordítania arra, hogy a gyermekeink erkölcsi becsületét megóvja – mondta Mocz András, az erdészet tulajdonosa, aki személyesen is kötődik a programhoz, hiszen három gyermeke van. El kell fogadni, hogy a tehetségek elismerése egyre fontosabb szerephez jut, és az erdőgazdaságnak szerves része a közjóléti tevékenység és társadalmi munka. A Mocz és Társa évekkel ezelőtt megálmodta a somogyszobi erdei iskola és oktatási központot, de – ahogy a tulajdonos fogalmazott – még tojásban van, arra vár, hogy kikelhessen. Az erdei iskola program részeként szeretnének élő műhelyt nyitni a természethez kapcsolódva, melyben a tehetségek alkotószelleme kiteljesedhet.

A vállalkozás ehhez helyszínt ad és egy gesztusértékű pénzjutalmat – tette hozzá Mocz András. Tudjuk, hogy ez lassú folyamat, hiszen meg kell találni az összhangot a tehetséggondozás és működtetés között, a programba azonban bárki bekerülhet, a lehetőségek tárháza végtelen. A hosszú távú irány, hogy az országban mindenhol legyen lehetősége a fiataloknak a kiteljesedésre, ráadásul a saját területükön helyi termékeket preferáljanak az ott élők. Az erdei iskola egy napos csoportokat fogad, de nyár elejétől akkreditált programot tud átadni a diákoknak, így az iskolai szünet első hetében már fogadja is az első, több napos csoportot.

A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács az országos hálózat tagjaként több fontos célt tűzött ki: ilyen az esélyegyenlőség megteremtése, a programhoz való hozzáférés lehetősége, a tehetségek társadalmi elismerése, illetve a programok és rendezvények támogatása, akár anyagilag is. A somogyi tanács nyolc szekcióból áll, melyek specializáltan adnak külön lehetőséget például a roma-kisebbségnek, a sportnak, a műszaki vagy a természettudományos tehetségeknek. Az országosan is jó gyakorlatnak számító tanács nem hisz abban, hogy mindenki, mindenben tehetséges. A gyakorlati tapasztalatokat nagyon fontosnak tartjuk, ezért egy-egy napos üzemlátogatást szervezünk a gyereknek, és gyakorlaton is részt vehetnek – fűzte hozzá Sárdi Péter elnök. – Így megtapasztalhatják, hogy például ma miről szól az ipar, és visszaállhat a munka becsülete. A tanács hitvallása szerint a tehetséggondozás azért is szép feladat, mert a nemzeti felemelkedés egyik fő alapköve lehet. Somogyban a nyolc szekcióban mintegy száz egészen kiemelkedő tehetség van. Ők igazi értéket képviselnek.

Forrás: sonline.hu

Fotók: Greguss László Géza

Hírszerkesztő: Nagy László