"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Természetvédelmi élőhelyismeret

Természetvédelmi élőhelyismeret

Prof. dr. Bartha Dénes (2013): Természetvédelmi élőhelyismeret. – Mezőgazda Kiadó, Budapest.

A Mezőgazda Kiadó az utóbbi években több természetvédelemmel kapcsolatos szakkönyvet jelentetett meg. Így a Természetvédelmi állattan, a Természetvédelmi növénytan, a Természetvédelmi élőhelykezelés után a Természetvédelmi élőhelyismeret c. művet tarthatjuk most a kezünkben.

A szerző, aki az előző köteteknél szerkesztőként, illetve fejezetek írójaként is kivette részét, most önállóan adta közre az élőhelyismerettel kapcsolatos aktuális ismeretanyagot. A kötet első részében a vegetációtan általános fejezeteit találjuk, amelyet a Föld biomjainak bemutatása követ. Az ezután következő nagy fejezet a Kárpát-medence élőhelyeit részletezi egy könnyen áttekinthető, a szerző által felállított saját rendszerben. Kiemelendő, hogy nemcsak a mai Magyarország jellemző társulásait ismerhetjük meg, hanem a nagy természetföldrajzi régió és egyben egység, a Kárpát-medence sajátosságait taglalja e fejezet. Az ismertetett élőhelyek kompatibilisek az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszerrel, továbbá a közösségi jelentőségű élőhelytípusokkal is. A Függelékben fontos és eddig máshol nem közölt statisztikai adatokat tanulmányozhatunk, továbbá 48 táblán 112 színes fénykép segíti a vizuális tájékozódást. Az illusztrációk sorát a Kárpát-medence rekonstruált természetes vegetációtérképe zárja. E kötet jellegéből fakadóan a természetvédelmi szakembereken, egyetemi hallgatókon túl az erdészeknek, mezőgazdászoknak is jó szívvel ajánlható ismereteik bővítésére, de hasznos segítség lehet a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítésénél is.

Szerző: Dr. Markovics Tibor

Fotók: Mezőgazda Kiadó

Hírszerkesztő: Nagy László