"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Ünnepséggel köszöntötte születésnapja alkalmából akadémikusait a Soproni Egyetem és az MTA

Ünnepséggel köszöntötte születésnapja alkalmából akadémikusait a Soproni Egyetem és az MTA

A szeptember 13-i ünnepségen prof. dr. Mátyás Csaba akadémikust nyolcvanadik, prof. dr. Faragó Sándor akadémikust hetvenedik, valamint prof. dr. Albert Levente professzor emeritust nyolcvanadik születésnapja alkalmából köszöntötték és a kerek évfordulók kapcsán dr. Csóka György, prof. dr. Náhlik András és dr. Heil Bálint idézték fel és méltatták az ünnepeltek gazdag életpályáját, valamint Sopronhoz és az alma materhez fűződő kötődésüket.

Az ünnepelteket a rendezvény kezdetén prof. Dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora és dr. Balázs Ervin, a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának vezetője köszöntötte.

Prof. dr. Faragó Sándor, a Soproni Egyetem rector emeritusa, egyik legfontosabb célkitűzésének az erdész szakma minél szélesebb körű megismertetését tartja. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja a Sopron TV-nek elmondta: „48 éve kötődőm a Soproni Egyetemhez, talán nem kell mondanom, hogy ez egy nagyon mélységes és érzelmi alapon kiépült kötődés, arról nem is beszélve, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy sokáig lehettem az intézmény vezetője. Emellett mindig is fontos volt a tudományos pályafutás is, amelyet sokszor éjszakákba nyúló kutatói tevékenységgel lehetett csak összehangolni."

Prof. dr. Mátyás Csaba akadémikus, a Soproni Egyetem Környezet és Földtudományi Intézetének alapítója és első igazgatója, korábban több európai és tengerentúli egyetemen tanított és kutatott. Évtizedek óta foglalkozik a klímaváltozás természetre gyakorolt hatásaival

„Ha van valami büszke vagyok az az, hogy ezt a gondolatot, azaz az erdő geofizikai jelentőségének gondolatát sikerült a magyar erdészetben idejekorán elterjeszteni és még aktív koromban sikerült kidolgozni egy döntéstámogató rendszert, amelynek az az értelme, hogy ha erdőt telepítenek meg tudják mondani, hogy 50-70-100 év múlva milyen környezeti viszonyok lesznek és milyen fafajokat érdemes telepíteni, vagy éppen nem érdemes, mert nem leszenek olyanok a környezeti viszonyok.” -  mondta el az akadémikus.

Prof. dr. Albert Levente, a Kémiai Intézet, az Erdőmérnöki Kar, és a Soproni Egyetem vezetésében szervezésében és stratégiájának kidolgozásában is kiemelkedő tevékenységet végzett a tehetséges diákok támogatását mindig is szívügyének tekintette.

„Továbbra is dolgozni szeretnék, természetesen az egyetem jelmondatát is kiemelve Természetesen Veled! Köszönöm mindezt az egyetem vezetőségének, akik  megbíztak különböző beosztásokkal, voltam a Kémiai Intézet igazgatója az Erdőmérnöki Kar dékánhelyettese, aztán az egyetem általános rektorhelyettese is. Elsősorban annak köszönöm, aki a fák hegyén jár, a fák hegyén kigyújtja s oltja csillagod” – mondta el a professor emeritus."

Jó egészséget és további tevékeny éveket kívánunk az ünnepelteknek!

Forrás: SOE, Kiegészítés: OEE

Fotók: SOE

Hírszerkesztő: Nagy László