"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Vadkárelhárító lékkerítéshez is igényelhető támogatás

Vadkárelhárító lékkerítéshez is igényelhető támogatás

A palyazat.gov.hu honlapon megjelent tájékoztatás szerint ismét módosult a VP4.-15.1.1.-17 kódszámú, „Erdő - környezetvédelmi kifizetések” című felhívás dokumentációja.

A pályázati felhívásban meghatározásra került az örökerdő gazdálkodás esetén egy új választható, önállóan nem támogatható tevékenyég, amelyre a jogcím keretein belül támogatás igényelhető: ez a vadkárelhárítási célból épített, úgynevezett lékkerítések létesítése 10 fokot meghaladó lejtésű területen.

A lékkerítés a faállomány természetes felújítása céljából az idős fák kivágásával létestett lékeket határoló, az erdei vadállomány kizárását célzó - és ezzel az újulat védelmét szolgáló - legalább 1,6 méter magasságú, telepített, vagy mobil kerítés.

A bevezetett, új tevékenységgel kapcsolatosan az alábbi előírások kerültek megállapításra:

  • Örökerdő gazdálkodás esetén, amennyiben az első kifizetési igénylés benyújtását követően létesül a lékkerítés, a soron következő kifizetési igényléshez mellékelni kell a megvalósítás pontos helyét és méretét alátámasztó mérési jegyzőkönyvet.

  • A lékkerítés műszaki leírásait a felhívás 6. számú melléklete tartalmazza.

  • Változik a kiegészítő, szükség szerint választható létesítmények támogatási összege:

  • kerítés, lékkerítés esetén: egyszeri alkalommal 7,8 eurónak megfelelő forintösszeg/folyóméter, de legfeljebb 1560 eurónak megfelelő forintösszeg/ha;

  • villanypásztor esetén egyszeri alkalommal 4,8 eurónak megfelelő forintösszeg/folyóméter, de legfeljebb 518 eurónak megfelelő forintösszeg/ha;

  • padka, magfogó rőzsefonat, fatörzs 10 fok feletti lejtés esetén egyszeri alkalommal 15,6 eurónak megfelelő forintösszeg/100 folyóméter, de legfeljebb 749 eurónak megfelelő forintösszeg/ha.

  • A Jogkövetkezmények/„A” Örökerdő gazdálkodás fejezet kiegészült a lékkerítésekkel kapcsolatos előírások nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekkel.

  • A képzési kötelezettség teljesítésére adott határidő egy évvel kitolódott, 2022.december 31-ra változott.

  • A Támogatói Okirat a felhívással összhangban módosult.

Az örökerdő gazdálkodás kiegészítő tevékenységeire vonatkozó megemelt támogatási összegek a 2020 június 30. napját követően benyújtott támogatási kérelmek esetében kerülnek alkalmazásra.

A módosított pályázati dokumentáció innen érhető el.

Forrás: NAK

Szerző: Dósa Ildikó

Hírszerkesztő: Nagy László