"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Valete 2022 - Búcsú a Soproni Egyetemtől és Sopron városától

Valete 2022 - Búcsú a Soproni Egyetemtől és Sopron városától

Lezajlott a Soproni Egyetem idei valéta ünnepsége, ahol az évszázados selmeci diákhagyományok alapján vettek búcsút a végzős hallgatók az alma materüktől és Sopron városától. A hagyománynak megfelelően a valétálás szombaton este az Egyetem főépülete előtt kezdődött, ahol a valétálók, családtagok, oktatók és az egyetem hallgatói gyűltek össze.

Molnár Richárd és Jóna Zoltán ötöd és negyed éves valétaelnökök beszédét követően Dr. habil Heil Bálint az Erdőmérnöki, Prof. Dr. Magoss Endre a Faipari Mérnöki és Kreatívipari, és Prof dr. Széles Zsuzsanna a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi kar dékánjai köszöntötték és adtak útravalót búcsúzó hallgatóiknak.

A Soproni Egyetem nevében Prof. dr. Fábián Attila rektor ünnepi beszédében elmondta: Nagy feladatok előtt állnak! A Föld életfenntartó rendszereinek megőrzése, fenntartása az ezzel kapcsolatos környezeti, társadalmi és gazdasági szakmai ismeretek átadása a tudatformálás területén soha nem volt ennyire fontos, mint napjainkban. A mi egyetemünk roppant szerencsésen ötvözi ezeket a tudásokat, kölcsönhatásokat és az ezt átfogó szellemiséget. Kérem, ne feledjék, sohase hagyjanak fel azzal a szellemiséggel, amit a mi egyetemünk sugall és azt igyekezzenek gazdagítani.

A beszédeket követően a rektor kitárta a Soproni Egyetem kapuját a díszes menet előtt, majd a valétálók a szalamander után elindultak, hogy dalolva elbúcsúzzanak az Alma Materüknek otthont adó város utcáitól. Az úton sok erkélyen és ablakban gyertyákkal köszöntötték őket a lakosok.

A szalamander a Bajcsy-Zsilinszky út – Béke út – Frankenburg út – Deák tér – Erzsébet utca – Széchenyi tér – Várkerület – Előkapu útvonalon haladt, majd végső állomásként a Fő térre érkezett a valétálok tábora, ahol dr. Farkas Ciprián, Sopron polgármestere búcsúzott a végzősöktől:

A város és az egyetem egymás nélkül elképzelhetetlen, sorsuk a viharos 20. században véglegesen összefonódott és bízunk benne, hogy ez a jövőben is így marad. A cél elérésre érdekében hitre, elkötelezettségre, tehetségre, valamint szorgalmas munkára van szükség. A gazdag történelmi múlt napjainkban még inkább kötelez bennünket. A gyorsan változó és nagy kihívások elé állító korunkban fontos, hogy a feladatainkra jó válaszokat tudjunk adni.

Sopron polgármestere zárógondolataiban hozzátette: Azt kívánom nektek, hogy amikor utoljára áthaladtok a Tűztorony alatt tartalmas, gazdag és boldog életetek első lépéseit tegyétek meg. A "Civitas Fidelissima" azaz a leghűségesebb város kapuja mindig nyitva áll előttetek - zárta gondolatait a polgármester.

Az ünnepség zárásaként hagyományosan elhelyezték az emlékezés koszorúit Sopronyi-Thurner Mihály szobránál.

Forrás: SOE

Fotók: Pluzsik Tamás

Hírszerkesztő: Nagy László