"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Módosult a VP Erdősítés támogatása elnevezésű felhívása - emelkedő támogatási összegek

Módosult a VP Erdősítés támogatása elnevezésű felhívása - emelkedő támogatási összegek

A palyazat.gov.hu honlapon megjelent tájékoztatás szerint ismét módosult a VP5- 8.1.1-16 kódszámú, Erdősítés támogatása” elnevezésű felhívás.

Az erdőtelepítésekre vonatkozó támogatási összegek 2019-ben történt emelését követően, most az ipari célú fás szárú ültetvények esetében is megnövekedett az igényelhető támogatás. Emellett tovább emelkedtek az egyes kiegészítő, önállóan nem támogatható tevékenységek egységárai is, mint a kerítés, padka és erdőszegély létrehozása és a mikorrhizált csemete alkalmazása erdőtelepítésnél, valamint kerítés létesítése ipari célú fás szárú ültetvény esetén.

Villanypásztor, illetve őshonos ritka elegyfajok alkalmazása esetén a támogatási összegek nem változtak.

Ipari célú fás szárú ültetvény telepítése célterület esetében a 2021-ben megemelkedett első kiviteli, ápolási, és kerítésre vonatkozó támogatási összegek a 2020-ban és azt követő években benyújtott kifizetési igénylések kapcsán kerülnek alkalmazásra. Az Erdőtelepítés célterületnél a kiegészítő tevékenységek megemelt egységárai a 2020. július 1. után beadott támogatási kérelmeket illetőleg relevánsak.

II. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg erdőtelepítés esetén a korábbi 45,32 milliárd Ft –hoz képest 58,87 milliárd Ft-ra emelkedett, míg ipari célú fás szárú ültetvények vonatkozásában 5 milliárd Ft-ról 6,5 milliárd Ft-ra változott.

III. A módosítások alapján új értékelési határnapok is meghatározásra kerültek, így jelenleg a következő dátumok vannak érvényben: 2021. március 1.; 2021. április 30.; 2021. június 30.; 2021. augusztus 31.; 2021. október 31., 2021. december 31.

IV. A Támogatói Okirat a felhívással összhangban változott.

A módosított pályázati dokumentáció itt található.

Forrás: NAK

Hírszerkesztő: Nagy László