"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

150 éve a hazai erdők szolgálatában

150 éve a hazai erdők szolgálatában

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter nyitotta meg kedden a magyar erdészet jövőre 150 éves szakmai szervezete, az Országos Erdészeti Egyesület jubileumi emlékévét. Az eseményen a miniszter mellett köszöntőt mondott Zambó Péter, az egyesület elnöke.

Magyarországon kevés civil szervezet, szakmai egyesület tekint vissza másfél évszázados múltra úgy, hogy tagsága mind a mai napig meghatározó szerepet játszik nem csak a jelen, hanem a nemzet jövőjének formálásban is. Az 1866. december 9-én alapított Országos Erdészeti Egyesület a magyar erdészek közösségeként egy történelmi viharokkal és változásokkal teli, hosszú korszakban járult hozzá az ország gyarapodásához. Az Országos Erdészeti Egyesület jubileumi évét megnyitó küldöttgyűlést december 8-án, kedden, a Földművelésügyi Minisztérium Darányi Ignác termében tartották.

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter köszöntőjében úgy fogalmazott: „Az egyesület alapításának tizedik évfordulóján Gróf Tisza Lajos, az egyesület akkori elnöke az erdészek közösségét szépen fejlődő csemetéhez hasonlította. Szeretném kiemelni, hogy az elmúlt másfél évszázadban ez a csemete gazdagon gyümölcsöző fává terebélyesedett; a magyar erdészek ma is éppúgy gondozzák és gyarapítják a hazai erdőket, mint az egyesület alapításának idején. Az erdészek mai cselekedetükkel a jövőt alakítják, az erdők megóvásával gyermekeink és unokáink számára teremtenek élhető Magyarországot. Köszönöm az itt megjelenteknek és az erdészgenerációk hosszú sorának az elhivatott és becsületes munkát, és még legalább 150 évet kívánok az Országos Erdészeti Egyesületnek.”

Zambó Péter, az egyesület elnöke köszöntőjében egyebek mellett felhívta a figyelmet az erdőgazdálkodásban rejlő vidékfejlesztési lehetőségekre: „Szakmai munkánkban minden fórumon hangot adunk évek óta képviselt álláspontunknak: az erdőgazdálkodás maga a vidékfejlesztés. Olyan vidéki szakma, amely már most is sokat tesz a vidéki foglalkoztatásért, hiszen a legelmaradottabb régiókban jelent tízezrek számára megélhetési és munkalehetőséget. Megfelelő szándék, egy esetlegesen felfutó erdőtelepítési program esetén komoly lehetőségek tárhatók még fel ezen a területen. Minden adandó alkalommal felhívjuk e potenciálra a kormányzat és partnereink figyelmét.”

A küldöttek a keddi eseményen egyhangúlag elfogadták a 2015. december 8. és 2016. december 9. közötti időszak 150 éves jubileumi évvé nyilvánítását, melynek kapcsán Zambó Péter elmondta: „A jubileumi évben megmutatjuk a hazai erdőgazdálkodás valós arcát. A szakmájukat hivatásként szerető, az erdei életközösség minden elemét ismerő és tisztelő szakembereket. Az egyesület másfél évszázadra visszanyúló hagyományait és tevékenységét, amellyel elődeink létrehozták a magyar erdőgazdálkodást, a természetvédelem kezdeteit jelentő törvényektől kezdve, a szakemberképzésen át, az egész közösség tudatos társadalmi felelősségvállalásáig.”

Kapcsolódó híranyagunk: Zambó Péter OEE elnök ünnepi beszéde - letölthető!

Forrás: Országos Erdészeti Egyesület - Sajtóközlemény

Fotók: Nagy László - Erdészeti Lapok

Hírszerkesztő: Nagy László