"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

A környezeti nevelési programjait segítő bemutató kaptárokat kapott az Egyesületünk

A környezeti nevelési programjait segítő bemutató kaptárokat kapott az Egyesületünk

2021-ben együttműködési megállapodás jött létre az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) között. Utóbbi a méhészettel összefüggő tudományos tevékenységgel, ehhez kapcsolódó kutatással, állat- és fogyasztóvédelmi törekvések támogatásával, az euroatlanti integráció elősegítésével járul hozzá a hazai méhészet fejlődéséhez.

A méhekkel nap, mint nap találkoznak az emberek, de a természetben betöltött szerepükre, védelmükre kevesen gondolnak.

Az OMME 2024. április 30-án, a Méhek napja alkalmából három bemutató kaptárt adományozott az OEE részére, melyet a környezeti nevelési programjain tud használni. A kaptárak mindegyike tartalmaz tíz darab bemutató keretet. A bemutató kereteken látható a méhek egyedfejlődése petétől a nyitott, majd fedett fiasításon át, a kifejlett méhekig (munkásméh, méhanya, here), illetve a nektár, a fedett méz, a virágpor és egyéb érdekességek.

Büszkeséggel tölti el a magyar méhészeket az a tény, hogy a világon elsőként (1994-ben) hívták fel a beporzók, azon belül a mézelő méhek védelmére a figyelmet egy róluk szóló tematikus nap létrehozásával. Azóta, a világ minden országában elterjedt a beporzók védelmének hangsúlyozása, sőt, az Egyesült Nemzetek Szövetsége (ENSZ) május 20-át a Méhek Világnapjának nyilvánította 2017-ben!

A fenntarthatóság és a fajgazdagság érdekében a hazai erdőkezelés számos olyan pozitív példát mutatott az elmúlt időszakban, ahol a méhek és más beporzó rovarok életlehetőségei javulhattak.

A rovarvilág szegényedése, ezen belül a méhek számának folyamatos csökkenése sajnos régóta tartó folyamat. A méhek legfontosabb ökológiai feladata és funkciója a növények és fák beporzása, ezzel járulnak hozzá a növényvilág és végső soron a földi élet fenntartásához.

Az egészséges erdei ökoszisztémának feltétele és fontos eleme a méhek jelenléte. A környezetszennyezés, az intenzív mezőgazdaság, a peszticidek használata és az invazív fajok számottevően csökkentik a vadon élő méhfajok és a háziméhek egyedszámát is.

Az adományozást megelőzően került sor az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és az Erdészeti és Energetikai Szaporítóanyag Terméktanács együttműködési megállapodásának megkötésére, az Erdészeti Információs Központban.

Forrás: OEE

Fotók: OEE/Seres Szilvia

Hírszerkesztő: Nagy László