"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Az Erdőművelési Szakosztály tisztújító választással egybekötött szakmai rendezvénye

Az Erdőművelési Szakosztály tisztújító választással egybekötött szakmai rendezvénye

Az Erdőművelési Szakosztály 2022.09.23-án tartotta soron következő ülését az Erdészeti Információs Központban. A rendezvény egyben tisztújító ülés is volt. A Szakosztály tagjai az újabb ciklusra, a korábbi szakosztály vezetést, Reményfy Rita titkárt és Urbán Pál elnököt választották meg.

Nagy Imre tagtársunk a vadgazdálkodás, vadászat és kártérítés szabályozása, valamint a vadkár, a vadászható állat által okozott kár és a vadgazdálkodás összefüggései nemzetközi kitekintéssel témákban tartott előadást.

„A vadgazdálkodás, vadászat és kártérítés kérdése, jogi szabályozása nem választható el az adott ország természeti, gazdasági, társadalmi körülményeitől és történelmi múltjától".- fogalmazott az előadó.

A téma jogszabályi környezetét Magyarországon a vadászati törvény és végrehajtási rendelete, az erdőtörvény és végrehajtási rendelete, valamint a Polgári Törvénykönyv határozzák meg.

Nálunk a vadászati jog a termőföld tulajdonához kötött, de a minimális vadászterület méret és az átlagos birtoknagyság miatt magánszemélyek számára nem adott az önálló vadászati joggyakorlás.

„A vadászterület legkisebb mérete 3000 ha – ez a tulajdonosi szerkezet miatt sok, a gím és vaddisznó, esetleg a dám otthonterületéhez és mozgáskörzetéhez viszonyítva nagyon kevés.” A konfliktusok zöme a haszonbérlő földhasználók és a vadásztársaságok között keletkezik, a föld tulajdonosa legtöbbször kimarad ebből. 1996,, a vadászati törvényünk megalkotása óta, a vadlétszámból is adódó károk miatti konfliktusok növekedése és pl. a gím hasznosítási számok több, mint négyszeresére emelése között nyilvánvalóan lehetnek összefüggések.

A kárérvényesítés kapcsán kiemelte, hogy a kármegelőzésben a földhasználó köteles együttműködni, de a kárfelelősség a vadászatra jogosulté. Nehezíti a vadkárszakértők munkáját, hogy a számtalan növénykultúrához nem lehet mindegyikőjüknek elégséges a szakmai kompetenciája.

A nemzetközi kitekintésben számos, a mienkéhez képest eltérő szabályozásról is hallhattunk. Pl. a vadászterületek legkisebb mérete 75 és 10.000 ha között van, több országban a vadászható vadfajok „uratlan jószágok”, a vadászati jog pedig az államé. „A csülkös vad túlszaporodása európai jelenség.”

„A nagyragadozók elszaporodása, migrációja és területfoglalása újabb jelenség – részben megalapozatlan védelem, EU szerződések” miatt.

A konfliktusok az állatvédő és természetvédő civil szervezetek, az állattenyésztők, vadászok, mező- és erdőgazdálkodók közötti viszonyban határozhatóak meg.

Pozitív példaként említette Ausztriát, ahol 100-300 ha méretű vadászterületeken, át nem ruházható egyetemes felelősséggel vadásznak, a vadászati döntésekbe az önkormányzatokat is bevonják, a döntéseket az erdőt károsító vadhatás monitorozásával alapozzák meg. Ha az közérdeket sért, a vadászat nem tiltható meg.

A vadkárok érdemi csökkentésének lehetőségét németországi példákon láthatjuk, ahol a bérbeadott állami területen, csekély bérleti díjért vadászhatnak, de a vadász a trófeát nem birtokolhatja. Így elveszik a trófeakultuszból származó túltartás érdeke. A nemzeti parkokban, ahol a személyzetnek nagy fokú a szabadsága és kötelezettsége az elejtésben, a trófeákat megsemmisítik, vagy ipari célra hasznosítják.

Az előadás után a jelen lévők a témakörben felvetett szakmai kérdéseket beszélték meg.

Forrás: OEE Erdőművelési Szakosztály

Szerző: Urbán Pál

Fotók: Rosta Katalin

Hírszerkesztő: Nagy László