"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Elhunyt Frey Antal

Elhunyt Frey Antal

Fájó szívvel tudatjuk, hogy Frey Antal a Vérteserdő Zrt. volt dolgozója, a Vértesi Erdőgazdaság Kisbéri Erdészetének vezetője, az egykori Császári Erdészetének pedig műszaki vezetője, majd a Budapesti Erdőfelügyelőség erdőfelügyelője, életének 91. évében 2022. július 23-án elhunyt. Búcsúztatása 2022. augusztus 3-án (szerdán) 15 órakor lesz Pusztavámon a katolikus temető ravatalozójában a római katolikus vallás szertartása szerint. Az Országos Erdészeti Egyesületnek 1958 óta volt tagja.

Frey Antal 1931-ben Pusztavámon született. Az erdészet már gyermekkorában meghatározó volt számára, édesapja ugyanis az erdészet dolgozója volt. Középiskola elvégzése után, 1951-ben nyert felvételt a Soproni Erdőmérnöki Főiskolára, ahol 1957-ben végzett. 1957 májusától a Vértesi Erdőgazdaság Császári Erdészeténél dolgozott fahasználati műszaki vezetőként, majd a 70'-s évek közepétől a Budapesti Erdőfelügyelőség Tatabányai Osztályán. A 80'-s évektől az osztály vezetői teendőit is ellátta, 1991-ben vonult nyugdíjba.

Egész szakmai pályafutása során nagy megbecsülés övezte úgy az erdőgazdasági, mint a felügyeleti munkatársai részéről. Országos Erdészeti Egyesületi tagságát nyugdíjazása után is fenntartotta a 2000'-s évek elejétől, mint a Vértesi Helyi Csoport tagja. A magyar erdészeti felsőoktatás terén elévülhetetlen érdemeket szerzett azzal, hogy egykori professzora Magyar János kérésére 1956 telén küldetést vállalt az akkor osztrák emigrációban lévő főiskolai tanári kar és diákság számára eljuttatva a hírt arról, hogy zárt határidőben biztosítsa az internáltakat a Magyarországra történő - mindenféle retorzió nélküli - visszatérés lehetőségéről. A lehetőséggel élve a diákság cca. 20 %-a visszatért, ezzel lehetővé téve az erdőmérnök képzés soproni folytonosságát a nehéz történelmi időszakban is.

 

Forrás: OEE Vértesi H. Cs.

Hírszerkesztő: Nagy László