"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Erdész szentmise a Sziklatemplomban

Erdész szentmise a Sziklatemplomban

Szent Hubertusz Püspök erdész-vadász szakmáink védőszentjének emléknapján 2020. november 3-án, Budán, a Szent Gellért téren álló Pálos atyák Sziklatemplomában, délután 17-órakor került sor szentmise bemutatására az Országos Erdészeti Egyesület szándékára.

A szentmisét Pál Tamás templomigazgató pálos házfőnök atya mutatta be. Miseszándékunkat a templom alapítóiért, építőiért és jótevőiért szóló szándékként fogalmaztuk meg. Az oltár mögött, kétoldalt került sor az OEE és a MEVME zászlajának elhelyezésére.

A szentmise elején Pál Csaba atya köszöntötte a híveket, Csaba atya egyébként társasági tag, vadászik, legalábbis korábbi szolgálati helyén volt ideje ezt is gyakorolni, ha ideje engedte. Az igeliturgiában a Szentlecke Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből vett szakasz volt, az evangéliumi szakasz szent Lukács könyvéből vett rész volt.

Csaba atya homíliájában kitért arra a nagyszerű tapasztalásra, amit vadászemberként a teremtett világban a természetben is átélt és kifejtette az evangéliumi szakaszban foglalt személyes meghívás óriási jelentőségét.

Az idei év szentírási szakaszaiban olvastuk, hogy Isten emberré lett értünk és példát mutat emberként milyen úton járjunk, hogy kövessük Őt, erre az útra hívta Szent Hubertus püspököt és a sziklatemplom alapító építőit is.

Pfeiffer Gyula erdőmérnök kollégánk nagy hittel és kitartással bányász és kohász barátai segítségével véghezvitte, amire a meghívottságához köthető küldetése volt, a templom építését, hogy nekünk magyaroknak is legyen egy olyan sziklatemplomunk, mint a Lourdes-i templom, ahol megkérlelhetjük Boldogasszonyunkat a Trianon okozta sebek gyógyulásáért is.

Pfeiffer Gyula és gróf Zichy Gyula kalocsai érsek a Pálos rend visszahívásával pedig máris elkezdett egy II. József óta fájó történelmi sebet gyógyítani!

A szentmise szolgálatában, az oltárszolgálatban és a Szentlecke, Zsoltár és Általános könyörgések felolvasásában az OEE tagtársai segédkezetek.

Az elbocsátó áldás előtt az OEE nevében Schweighardt Ottó tagtárs köszönte meg a házigazda pálos atyáknak a szentmise bemutatására biztosított lehetőséget, Csaba atyának a Legszentebb Áldozat bemutatását és az igeliturgiában adott tanítását, a templomhoz tartozó híveknek és szakmabélieknek a szentmisén történő részvételt, kiemelve Pfeiffer Gyula és bányász kohász barátainak templomépítő munkáját, és a Lelki Adoptálás imamozgalmat, aminek az itteni pálos atyák lettek hazánkban a gazdái. A csatlakozni kívánók a mozgalom fohászát tartalmazó kis imakártyához juthattak hozzá.

Az elbocsátás után az Erdész Himnusz eléneklésével ért véget a szentmise.

Mindannyiunknak igazi bensőséges eucharisztikus ünnep volt az idei szentmise! Reményeink szerint jövőre ismét összejöhetünk közös imádkozásra, és találkozhatunk az Eucharisztia közös megünneplésében!

Forrás: OEE

Szerző: Scweighardt Ottó

Fotók: Boglári Zoltán

Hírszerkesztő: Nagy László