"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Az Erdészcsillag Alapítvány pályázati felhívásai - 2021

Az Erdészcsillag Alapítvány pályázati felhívásai - 2021

Az Erdészcsillag Alapítvány felhívása

az erdészeti ösztöndíj 2021/2022. évi pályázatára

 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a

Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképzőiskola és Kollégium, Ásotthalom

Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola, Miskolc

Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Mátrafüred

Kisalföldi ASzC Roth Gyula Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Sopron

Somogyi TISZK Közép-és Szakiskola Dráva Völgye Középiskolája, Barcs

Déli ASzC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Somogyzsitfa

Kiss Ferenc Erdészeti Technikum, Szeged

Venczel József Szakközépiskola, Csíkszereda

tanulói.

2. Az adományozás feltétele

Egyesületi ösztöndíjban a szakközépiskolai és szakiskolai nappali tagozatos, erdésztechnikus, erdészeti szakmunkás szakon első alapképzésben és első kiegészítő alapképzésben részt vevő tanulók részesülhetnek két lezárt félév (egy tanévnek megfelelő oktatási időszak) után, képzési szintenként egy tanévre.                                                                      

Az egyesületi ösztöndíjat pályázat alapján az a tanuló nyerheti el, aki:

a) az előző félévében kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el,

b) tudományos, szakiskolai diákkörben, illetve szakmai területen kimagasló munkát végez és az erdészhagyományokon alapuló kiemelkedő közösségi tevékenységet folytat.

Kérjük, hogy az iskola a támogatott tanulóról készítsen és csatoljon mind emberi, mind szakmai jellemzést, alkosson véleményt és részletesen tájékoztasson a szociális helyzetéről.

Kerüljön csatolásra:

pályázati adatlap

tanári támogatás

a pályázó részletes önéletrajza

az elmúlt két félév bizonyítványának másolata

A szakmai előmenetelen kívül legfeljebb a pályázó teljesítménynek 10 százalékáig figyelembe vehető a tanuló közéleti, közösségi, sport és egyéb tevékenysége, illetve szociális helyzete.

Ugyanaz a tanuló több éven át is elnyerheti az egyesületi ösztöndíjat, de minden tanévben újra kell pályáznia.

3. Az ösztöndíj havi összege

szakmai középfokú iskolai tanuló esetében a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 50%-ával azonos.

4. Az ösztöndíj elbírálásának módja

Az egyesületi ösztöndíj adományozására benyújtott pályázatokat június 30-ig, a szakközépiskolák és szakiskolák igazgatói javaslattal továbbítják az egyesület elnökének. Az Erdészcsillag Alapítvány kuratóriuma legkésőbb augusztus 31-ig dönt az ösztöndíjak odaítéléséről.

Amennyiben a tanuló tanulói jogviszonya bármilyen okból megszűnik, vagy szünetel, az ösztöndíj tovább számára nem folyósítható. Ugyancsak fel kell függeszteni az ösztöndíj folyósítását, ha a tanuló ellen jogerős, elmarasztaló fegyelmi határozat születik.

Wisnovszky Károly elnök

Erdészcsillag Alapítvány Kuratórium

ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET

ERDÉSZCSILLAG ALAPÍTVÁNY

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az erdőgazdálkodásban dolgozók, erdészeti nyugdíjasok

és családtagjaik támogatására.

A felhívás célja: A rászorulók támogatása, családsegítés, időskorúak gondozása.

Támogatásra jogosult: Az erdőgazdálkodás területén dolgozók és családtagjaik, az erdészeti nyugdíjasok. Családtagnak minősül, a feleség, (özvegy) és gyermekek (18 éves korig). Feltétel: legalább 5 éves e területen végzett, igazolt munkaviszony. Az OEE tagság nem feltétel.

Támogatás igényelhető:

Elhunyt erdészek és erdészeti dolgozók gyermekeinek megsegítése, esélyegyenlőségük megteremtése, anyagi helyzetük javítása érdekében.

Nehéz anyagi körülmények között élő erdészek és családjuk helyzetének javításához.

Időskorú, nyugdíjas erdészek szociális helyzetének javításához.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:

A pályázatokat augusztus 31-ig (2 példányban) kell benyújtani (a szükséges mellékletekkel együtt) az OEE Erdészcsillag Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 91. címre.

A pályázatot beadhatja a jogosult, illetve egyesületi helyi csoport, vagy szakosztály, illetve munkahelyi közösség is a kedvezményezett megjelölésével, amennyiben a rászorultság körülményeit és a szükséges adatokat ismeri (adatlap).

A beadott pályázathoz mellékelni kell: a kitöltött "Adatlap"-ot, az Országos Erdészeti Egyesület Helyi Csoport titkárának véleményével.

Az Adatlap információin kívül, röviden indokolni kell a rászorultság körülményeit.

A pályázat elbírálásának rendje és az elbírálás főbb szempontjai

A pályázat évente egy alkalommal kerül kiírásra.

A pályázatokat az Alapítvány kuratóriuma október 31-ig elbírálja és döntéséről értesíti a pályázókat, valamint az OEE illetékes helyi csoportját.

A kuratórium a pályázatok elbírálása során az alábbi szempontokat vizsgálja:

A közös háztartásban élők egy főre eső havi jövedelme és a mindenkori minimálbér viszonya,

a kérelmező egészségi állapota, betegállományának hossza, kórházi kezelése, esetleges balesete, leszázalékolása, esetleg haláleset, stb.

a család összjövedelmét, illetve kiadásait befolyásoló lényeges változások,

eltartottak, gyermekek száma,

árvaság,

az igény gyakorisága,

helyi csoport véleménye.

A segély alsó és felső határértékét a rendelkezésre álló szabályozás és keretek ismeretében a kuratórium határozza meg, melyet az indokok súlyossága és az igénylők száma befolyásol.                                          

                                                                                                                      Wisnovszky Károly elnök

Erdészcsillag Alapítvány

 

Forrás: OEE

Fotók: OEE

Hírszerkesztő: Nagy László