"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Emléktáblát avattak Halász Aladár egykori lakóhelyén, születésének 100. évfordulója alkalmából

Emléktáblát avattak Halász Aladár egykori lakóhelyén, születésének 100. évfordulója alkalmából

Október 21-én felavatták Halász Aladár Bedő Albert-díjas erdőmérnök emléktábláját egykori lakóházánál, Budapesten. Az átadást Halász Aladár születésének 100. évfordulójára időzítették. Az ünnepi eseményen beszédet mondott Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért felelős államtitkára és Halász Aladár lánya, Halász Katalin. A megjelenteket Elmer Tamás az Országos Erdészeti Egyesület főtitkára köszöntötte,a következő szavakkal.

"Szeretettel köszöntök mindenkit mai ünnepi megemlékezésünkön, melyet az Ugocsa utca 5. szám, Halász Aladár Bedő Albert díjas erdőmérnök lakóháza előtt tartunk. A megemlékezés keretében egy emléktáblát avatunk, amely a Halász család, a Hegyvidéki Önkormányzat, valamint az Országos Erdészeti Egyesület közös kezdeményezésére valósult meg.

Kiemelten köszöntöm Halász Aladár családját, Zambó Péter erdőkért felelős államtitkár urat, Egyesületünk korábbi elnökét. Köszöntöm a Hegyvidéki Önkormányzat képviseletében dr. Gidófalvy Dénest, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, valamint Csepreginé Volosinovszki Mária, az Oktatási és Közművelődési Iroda vezetőjét."

A megemlékezés kezdetén dr. Sárvári János az OEE Wagner Károly Szakkönyvtárának könyvtárvezetője olvasta fel Halász Aladár szakmai életútját.

Ezt követően Zambó Péter erdőkért felelős államtitkár tartotta emlékező ünnepi beszédet.

"Tisztelt Elnök urak! Tisztelt Családtagok és Kollégák! Hölgyeim és uraim! Kedves Ali Bátyám!

Megrendülve, de mégis örömmel köszöntöm mindannyiukat Halász Aladár Bedő Albert-díjas erdőmérnök emléktáblájának avatásán.

Megrendülve, hiszen több mint kilenc évvel ezelőtt Halász Aladár személyében egy kiváló szakember, és egy kiváló ember távozott közülünk. Gazdag életútja során részt vett a modern erdőgazdálkodás megalapozásában. Egykori firmájával, barátjával és több éven át főnökével, Madas Andrással közösen az 1950-es évek diktatúrájában szakmai rendíthetetlenségükkel meg tudták védeni a magyar erdők érdekeit. Többek között az ő tevékenységének köszönhető, hogy a háború utáni faínség közepette nem valósult meg az akkori politikai vezetők elképzeléseinek megfelelő mértéktelen fairtás, hanem ennek pont az ellenkezője, az ország legnagyobb erdőtelepítési mozgalma bontakozhatott ki. Hetven év távlatából elképzelnünk is nehéz, hogy milyen körülmények között kellett szakembernek és embernek megmaradnia.

Több évtizedes elkötelezett munkája mégis következetesen az erdők fenntartható használatának irányába mutatott. Nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is azt a szemléletmódot képviselte, amely szerint az erdőknek nemcsak gazdasági haszna van, hanem védelmi és szociális funkciói is kiemelten fontosak. Ezzel a gondolattal Halász Aladár és kortársai lerakták napjaink erdőgazdálkodásának alapjait. Munkásságukra hagyatkozva bátran mondhatjuk, hogy a magyar erdészeti ágazat irányítása több mint fél évszázada az erdei ökoszisztéma minden alkotóelemét figyelembe vevő, és minden szolgáltatását számba vevő szakmai elvekre alapoz. Így nyújtanak az erdők számunkra segítséget a klímaváltozás elleni küzdelemben, vagy jelentenek lehetőséget a járványhelyzetben a társadalom testi és lelki egészségének megőrzésében.

Halász Aladár nemcsak széles látókörű szakember és több kitüntetés birtokosa volt, hanem egy közösség aktív tagja is. Hét évtizeden keresztül rendszeresen részt vett az Országos Erdészeti Egyesület rendezvényein, publikált az egyesület folyóiratában, nagy felelősségtudattal viselt különböző tisztségeket. Aktivitására, lendületére jellemző, hogy aki most az Erdészeti Lapok digitális archívumában rákeres Halász Aladár nevére, az 513 különböző cikkben és bejegyzésben lel rá, amelyek többségének vagy maga a szerzője, vagy amelyek arról tudósítanak, hogy hol és milyen témájú előadást tartott a különböző rendezvényeken.

Ez a közösség emlékezik most rá, a 100 évvel ezelőtt született kollégára és barátra. Ebből az emlékezésből fakad a mai nap öröme. Hiszen Halász Aladárt az Országos Erdészeti Egyesület tiszteletbeli tagjává választotta, így lett életútja, szakmai munkája az egész ágazat példaképe. Követhető, jó példaképekre pedig az élet minden területén szükségünk van. Ali bátyámat – ahogy nevezhettem – minden tekintetben annak tekinthettem. Ezért is gondolok rá ma is jó szívvel, és kívánom, hogy a ma avatott emléktáblája mások számára is az őrá történő emlékezés örömét jelentse.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ritka az, hogy erdészek munkáját és személyiségét felidéző emléktáblákkal találkozhatunk a házak falán, városi környezetben. A XII. kerületben mégis van erre legalább még egy példa: a Városmajor mellett, a Szilágyi Erzsébet fasor 10-es számú házának oldalán található Kaán Károly emléktáblája. Ő egy másik korban, a trianoni veszteség nyomorából állította talpra a magyar erdőgazdálkodást. Talán szimbolikusnak is nevezhetjük, hogy Halász Aladár, aki cselekvő részese volt a második világháború utáni erdészeti megújulásnak, és az erdők kezelését a mai napig meghatározó alapelvek lefektetésének, ugyanebben a kerületben, a főváros legerdősültebb kerületében lakott és dolgozott. Tekintsünk úgy a városnak erre a részére, mint ahol az erdő és az ember, a természet és a civilizáció összeér. Hiszen ez a jövő útja. Ha nem leszünk képesek vigyázni természeti erőforrásainkra, ha nem tudjuk erdeinket felkészíteni a klímaváltozásra, és az erdők pozitív hatásait a klímaváltozás elleni küzdelem szolgálatába állítani, akkor radikális változások elébe kell néznünk.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!Kívánom, hogy az előttünk álló, nehéznek tűnő feladatok megoldásában segítsen bennünket Halász Aladár példája. Erdők iránti elkötelezettsége és emberi kitartása egyaránt. És mint Ali bácsi egykori kollégáit, barátait és pártfogoltjait, mostantól emlékeztessen minket ez a tábla arra, hogy tudjuk: az Ugocsa utcában, Halász Aladárhoz, ahogy eddig is, bármikor fordulhatunk."

Halász Aladár lánya, Katalin köszönetet mondott mindazoknak, akik szerepet vállaltak az emléktábla elkészítésében, köztük a Hegyvidék Önkormányzatnak is. Kitért arra is, hogy édesapja 36 éves korától ebben a házban alkotott, élete, szorgalma, tisztessége pedig mindenki számára példaértékű volt.

A domborművet, melyet Máger Ágnes miskolci képzőművész készített el, Zambó Péter államtitkár, Halász Katalin és dr. Gidófalvy Dénes leplezett le. Majd a Halász család és a Hegyvidéki Önkormányzat mellett, az Egyesület és az erdészeti ágazat nevében Zambó Péter államtitkár és Elmer Tamás az OEE főtitkára helyezte el a kegyelet koszorúját.

A centenáriumi megemlékezés október 27-én Répceszemerén (Halász Aladár szülőhelyén) folytatódik a Közgazdasági Szakosztály emlékülésével, melynek programja a szövegkapcsolóra kattintva érhető el.

A Hegyvidék TV riportja az alábbi lejátszó segítségével nézhető meg.

 

 

Forrás: AM Sajtóiroda

Fotók: Vermes Tibor, Bárdi Bálint

Hírszerkesztő: Nagy László