"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Állítsunk szobrot Herpay Imrének!

Állítsunk szobrot Herpay Imrének!

Dr. h. c. Dr. Herpay Imre

Vajszló, 1924. augusztus 23. – Sopron, 2007. szeptember 4.

1949-ben szerzett erdőmérnöki oklevelet a budapesti József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Soproni Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karán. Két év gyakorlati munkát követően (MÁV szakaszmérnök, illetve erdőrendező) 1951-ben került vissza az Erdőmérnöki Kar Erdőfeltárási és Gépesítési, illetve Erdészeti Szállítási Tanszékére. 1951-től 1954-ig tanársegéd, 1954-től 1963-ig adjunktus. 1960-ban szerzi meg kandidátusi fokozatát. 1963-tól 1976-ig egyetemi docens, 1976-tól nyugdíjazásáig (1984. december 24.) az Erdőhasználattani, majd az Erdőhasználati és Feltárási Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. 1978-tól 1984-ig az Erdőmérnöki Kar dékánja. 1979 és 1990 között az Országos Erdészeti Egyesület elnöke.

Vázlatosan ezek dr. Herpay Imre szakmai pályafutásának önmagukban is tiszteletet parancsoló főbb mérföldkövei. 1993-ban az Erdészeti és Faipari Egyetem tiszteletbeli doktori címmel tüntette ki. Munkásságát Bedő Albert-díjjal, Újhelyi Imre-díjjal, Vadas Jenő emlékéremmel, Bernhard-Edouard Fernow Plakettel és a Munka Érdemrend arany fokozatával ismerték el.

Érdemeit, eredményeit nyilván hosszasan lehetne még tovább sorolni. De talán ennél sokkal fontosabb, hogy elhivatott, jó szándékú, segítőkész, csupaszív EMBER, igazi TANÍTÓ volt.

Oktatóként nem volt engedékeny, tudást követelt. Ugyanakkor rendkívül megértően, néha már-már baráti cinkossággal viszonyult a diákság ötletes, nem bántó szándékú csínytevéseihez.

Ahogy maga elmondta, nagy megtiszteltetés volt számára minden egyes rangos szakmai és állami kitüntetésének átvétele, de még ezeknél is jobban örült a neki adományozott valétakorsóknak.

Ezekből is bőven jutott neki. Nem csak hivatalból (mint dékánnak), hanem azért is, mert a végzős évfolyamhoz fűződő viszonyával kivívta megkülönböztetett tiszteletünket és megbecsülésünket”. Ennél nagyobb elismerést soproni egyetemi oktató aligha kaphat. Főleg olyan, aki szívének egy részében örökké diák maradt.

Herpay Imre, alias Góliát pedig egészen biztosan ilyen volt. Kevés dolog van, ami jobban bizonyítja ezt, mint végakaratának egy rövid részlete (idézet a gyászjelentésből):

Halottunk végakaratának megfelelően kérjük, hogy a koszorúkra szánt összeggel a Selmeci Társaságot támogassák”. Sopronban, az Új Szent Mihály temetőben nyugszik.

A Soproni Egyetem Botanikus Kertjében felállítandó szobrára szánt adományokat az Országos Erdészeti Egyesület gyűjti. Bankszámlaszáma: K&H Bank 10200830-32310126-00000000. A megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni a befizető(k) nevét, illetve azt, hogy „Herpay szobor”.

A Kezdeményezők:

Országos Erdészeti Egyesület, Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar,

illetve az 1982-ben, 1985-ben és 1988-ban valétált erdőmérnök-évfolyamok.

Forrás: OEE/Erdészeti Lapok

Fotók: SOE

Hírszerkesztő: Nagy László