"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Dr. Herpay Imre, az OEE volt elnöke emlékére szobrot avattak Sopronban - videóval!

Dr. Herpay Imre, az OEE volt elnöke emlékére szobrot avattak Sopronban - videóval!

Az elődökre emlékezni alapvető kötelességünk, idén a „Hűség évében” pedig különösen fontos, hogy tisztelegjünk prof. Dr. Herpay Imre előtt, aki úttörője volt annak a folyamatnak, amelynek eredményeként napjainkra az erdőgazdálkodás szerves része a természetvédelem, az ökoturizmus, a klímavédelem és az egészségvédelem - emelte ki az Agrárminisztérium erdőkért felelős államtitkára tegnap, a Soproni Egyetem Botanikus Kertjében, az egyetemi tanévnyitó kísérő rendezvényeként tartott megemlékezésen.

Zambó Péter beszédében kitért arra, hogy az erdészeti ágazat sorsát a mai napig a professzor útmutatása, munkássága és az általa megnevezett szervezetek, közösségek alakítják. Herpay Imre gondolatának megfelelően a megújulás élére állt a Soproni Egyetem, amikor küldetését újrafogalmazva a fenntarthatóság oktatását és kutatását tűzte zászlajára. A gyakorlat és az oktatás összekapcsolódása záloga annak, hogy a természeti erőforrások hasznosításának 21. századi kérdéseire valós válaszokat adó szakembereket neveljen az egyetem – fogalmazott.

Ennek a lépésnek egyik fontos mérföldköve, hogy az egyetem egységes irányítása alá került az Erdészeti Tudományos Intézet és a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. Emlékeztetett arra is, hogy az erdészek az elmúlt években kampányaikkal, szemléletformáló munkájukkal, a vándortáborokkal az erdők ügyének szószólóivá, legfontosabb szereplőivé váltak.

Az államtitkár hangsúlyozta, a kormányzat kiemelt célként tekint a meglévő erdők megőrzésére és az erdőterület gyarapítására. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az Agrárminisztérium alá tartozó állami erdőgazdasági cégcsoportok közel egymillió hektár erdő megőrzéséről gondoskodnak, emellett kiveszik a részüket az erdőterület gyarapításából, a klímavédelmi és ökoturisztikai fejlesztésekből, az oktatás és a kutatás színvonalának emeléséből.

Zambó Péter arról is beszélt, hogy az építő munkával párhuzamosan zajlik az erdőtulajdonos réteg megszólítása a minőségi erdők fenntartásában. Kiemelte, a rendszerváltozás óta a magyar gazdák a magánerdészeti szektor közreműködésével több, mint kétszázezer hektár új erdőt telepítettek. „Célunk, hogy az erdőgazdálkodás a gyenge termőképességű területeken valós, jövedelmező és vonzó alternatívát jelentsen a gazdák számára”- tette hozzá az államtitkár. (Az államtitkári ünnepi köszöntő a szövegkapcsolóra kattintva tölthető le.)

Kiss László, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke azt mondta, hogy Herpay Imre a magyar erdészet meghatározó alakja és színes egyénisége volt. Azok közül való volt, akik a szakterületükben elmélyült kutatóként, oktatóként dolgoztak. Felidézte, hogy az egyesületnek 1979 és 1990 között volt az elnöke, és a lehető legnagyobb következetességgel, a saját egészségét sem kímélve védte az erdész szakma becsületét, az ágazat érdekeit. Az Országos Erdészeti Egyesület elnökeként a korszerű erdőgazdálkodás megvalósításáért harcolt. Az elnöksége alatt kidolgozott erdészeti politika nyitást jelentett a jövő erdőgazdálkodásának egyetlen lehetséges útja, a humánökológia irányába. Az elnökségére jellemző, átmeneti időszakban jelentős politikai érzékkel segített megőrizni és növelni az egyesület tekintélyét, társadalmi elismertségét.(Az OEE elnökének ünnepi beszéde a szövegkapcsolóra kattintva tölthető le.)

Dr. Farkas Ciprián, Sopron polgármestere emlékező beszédében azt emelte ki, hogy az avatóünnepség időpontja jelképes, egy nappal az ágfalvi csata századik évfordulója előtt. A száz éve lezajlott csata indította el azt a patrióta küzdelmet, amelynek eredményeként a soproni népszavazást megtarthatták, és Nyugat-Magyarország egy része megmaradhatott magyarnak. A korabeli felkelők és a lakosság ellenállása, Magyarországhoz való ragaszkodása példaértékű, mindennek megismerése pedig erősíti az önazonosság-tudatunkat és a közösségért tenni akarás gyakorlatát – fogalmazott a polgármester.

Kimelte, hogy Sopron és az egyetem összeforrt, ahogy Dr. Herpay Imre élete és munkássága is elválaszthatatlanul összenőtt a Soproni Egyetemmel és Sopronnal. Munkásságával nem csak az egyetemet, de hazánkat és a városunkat is méltó módon és becsülettel szolgálta – mondta.

Dr. Heil Bálint, a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának dékánja arról beszélt, hogy a professzor szakmai hagyatéka ma is él, és reményét fejezte ki, hogy a jövőben is sikerül megtartani azokat a fiatalokat, akik a zálogát jelentik a szakmai örökség továbbadásának.

Az ünnepségen dr. Csóka György, az Erdészeti Tudományos Intézet kutatója megosztott néhány emléket egykori professzoráról.

Majd Dr. Herpay Imre özvegye, Herpay Imréné köszönte meg a szobrot, amely közadakozásból készülhetett el.

Az avatáson részt vett dr. Csányi Sándor, a Soproni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke, prof. dr. Fábián Attila rektor és dr. Sándor Gyula a TAEG Zrt. elnöke is.

Az avató ünnepség teljes egészében megtekinthető az alábbi videó segítségével. 

Dr. Herpay Imre erdőmérnöki oklevelét 1949-ben szerezte meg Sopronban. Ezt követően 1950-ig a MÁV Pécsi Osztálymérnökségén szakaszmérnökként dolgozott, majd 1950-ben és 1951-ben Pécsett erdőrendezőként tevékenykedett. 1951-ben tanársegédi kinevezést kapott az Agrártudományi Egyetem Erdőmérnöki Karának Erdőfeltárási és Gépesítési Tanszékére, Sopronba. Ettől kezdve ott, illetve a jogutód intézményeknél dolgozott egyre magasabb beosztásokban. Kiemelkedő oktatómunkája és széleskörű tudományszervezési tevékenysége révén 1978 és 1984 között két ciklusban volt az Erdőmérnöki Kar dékánja. Közreműködött az ERFATERV Talajmechanikai Laboratóriumának létrehozásában. Minisztériumi kutatási megbízás alapján éveken keresztül irányította a mezőgazdasági utak és úthálózatok fejlesztésére irányuló kutatásokat. A IUFRO „Erdészeti útépítés” munkacsoportjának több éven át témavezetője, a „Fa szállítása” munkacsoportnak társelnöke volt. Számos kitüntetése közül kiemelendő a Bedő-díj, a Munka Érdemrend arany fokozata, valamint a Bernhard-Edouard Fernow Plakett. A Soproni Egyetem tiszteletbeli doktora.

Forrás: AM Sajtóiroda, SopronMédia

Fotók: Magasi Dávid/Sopron Média, SOE

Hírszerkesztő: Nagy László