"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Kínai erdészeti delegációval tárgyalt az OEE

Kínai erdészeti delegációval tárgyalt az OEE

Az Agrárminisztérium és az OEE meghívására négy fős kínai erdészeti delegáció érkezett 2018. július 13-án hazánkba. A kínai delegációt Chen Daodong, a Kínai Állami Erdészeti Hivatal elnökhelyettese vezette. A tárgyaláson magyar részről az erdészeti ágazatot többek között Dalvári Vince Gábor főosztályvezető-helyettes (AM), Szentpéteri Sándor ügyvezető igazgató (OEE), dr. Facskó Ferenc dékáni hivatalvezető (SOE EMK) és dr. Kovács Zoltán tudományos főmunkatárs (NAIK ERTI) képviselte.

A kétoldalú megbeszélésen bemutatásra került a magyarországi erdőgazdálkodás, a hazai erdészeti felső- és szakoktatás, az erdészeti kutatás. Egyesületünk, mint a minisztérium stratégiai partnere vett részt az egyeztetésen és ismertette az ágazatot átfogó szerepkörét.

A kínai államerdészet elnökhelyettese röviden vázolta Kína erdőgazdálkodását. Az elmondottak szerint Kínában 280 millió ha erdőt tartanak nyilván, ebből az utóbbi 20 évben közel 70 millió ha faültetvény telepítésére került sor. Az országban jelentős az erdőssztyepp területek aránya, amit a kínai kollégák a helyi viszonyok miatt erdőnek tekintenek. Fontos szakmai feladat a sivatagosodás elleni védekezés, amely folyamatot erdők telepítésével igyekeznek megfékezni. Az erdőgazdálkodás mintegy 1 millió embernek ad munkát, az ágazatban dolgozókat folyamatosan képzik. Összesen hat erdészeti egyetemen folyik felsőfokú képzés Kínában, emellett más főprofilú felsőoktatási intézményekben kiegészítő szakként is képeznek erdőmérnököket. A középfokú szakképzés hasonló a magyar rendszerhez.

A kölcsönös szakmai megismerésen túl a kínai erdészeti delegáció a szakmai együttműködési lehetőségek feltérképezésére érkezett hazánkba, a magyar gyakorlati tapasztalatok, a hazai erdészeti innovációk átvétele és kínai felhasználhatósága áll érdeklődésük középpontjában.

Forrás: OEE

Szerző: Nagy László, Szentpéteri Sándor

Fotók: Szentpéteri Sándor

Hírszerkesztő: Nagy László