"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Kiss Lászlót választották meg az OEE elnökének a küldöttek a november 25-i Küldöttgyűlésen

Kiss Lászlót választották meg az OEE elnökének a küldöttek a november 25-i Küldöttgyűlésen

Az Országos Erdészeti Egyesület tagjai a 2022. évi Egyesületi Választások során, az egyesület Alapszabályában és a Választási Szabályzatban rögzített feltételek és szabályok szerint, az Országos Választási Bizottság ellenőrzése mellett, szeptember hónapban választották meg az országos választások során a Helyi Csoportok és Szakosztályok vezető tisztségviselőit és a Küldöttgyűlés küldötteit, illetve jelölti ajánlásokat tettek az országos vezető tisztségviselők, az OEE elnöke, a régióképviselők és az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak tisztére.

November 25-én a Budapesti Erdészeti Információs Központ konferenciatermében megtartott Küldöttgyülés során a megjelent küldöttek az Egyesület elnökének közvetlen, személyes megválasztásával, az Elnökség országos tisztségviselői posztjaira jelölt régióképviselő tagok kiválasztásával, valamint az Ellenőrző Bizottság elnökének és annak tagjainak megszavazásval zárták le a 2022. évi országos egyesületi választási ciklust.

 

A Küldöttgyűlést és a megjelent küldötteket a leköszönő elnök, Kiss László üdvözölte, majd Orbán Tibor az Országos Választási Bizottság elnöke ismertette a korábbi Helyi Csoport, Szakosztály és küldött választások hivatalos végeredményeit, illetve az egyesületi országos tisztségviselők megválasztásának szabályait.

A küldöttek ezt követően megkezdték a tisztújító választást, melyet az Országos Választási Bizottság tagjai ellenőriztek, akik a szavazás után a leadott szavazólapok adatai alapján összesítették  a végeredményt.

A szavazatszámlálás közben Zambó Péter erdőkért és földügyekért felelős államtitkár (AM), az OEE 2010-2020 közötti korábbi elnöke adott tájékoztatást az elmúlt időszak szakmai eseményeiről, eredményeiről, az aktuális ágazati helyzetképről, feladatokról és az egyesületi vontkozásokról, közös jövőbeli tervekről.

Beszédét követően Orbán Tibor jelentette be a Küldöttgyűlés előtt az országos vezetőségválasztó tisztújító szavazás végeredményét.

Az Országos Erdészeti Egyesület elnöke, a küldöttek szavazatai alapján, a 2023-2026 közötti egyesületi ciklusra, ismét Kiss László, korábbi elnök lett.

A hivatalosan közzé tett országos tisztségviselői tiszújítási lista az alábbiakban olvasható, táblázatos formában.

Az Országos Erdészeti Egyesület megválasztott Elnöke és Elnöksége, és az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai a 2023/2026 közötti egyesületi ciklusban

Tisztség

Megválasztott jelöltek

OEE elnök

Kiss László

OEE technikus alelnök

Andrésiné dr. Ambrus Ildikó

OEE általános alelnök

Ripszám István

OEE magánerdős alelnök 

Csillag Vince

EL Szerkesztőbizottság elnöke

Haraszti Gyula

Régióképviselő-Észak-Magyarország

Dobre-Kecsmár Csaba

Régióképviselő-Észak-Alföld

Gencsi Zoltán

Régióképviselő-Nyugat-Dunántúl

Bakó Csaba

Régióképviselő-Dél-Dunántúl

Iberpaker Gábor

Régióképviselő-Dél-Alföld

Koczka Zoltán

Régióképviselő- Közép-Magyarország

Szentpéteri Sándor

OEE Ellenőrző Bizottság elnöke

Bak Julianna

OEE Ellenőrző Bizottság tagja

Bálint Sándor

OEE Ellenőrző Bizottság tagja

Juhász Beáta

OEE Ellenőrző Bizottság tagja

Kolozsvári Ákos

OEE Ellenőrző Bizottság tagja

Kovács Tamás

A tiszújító választások során bizalmat szerzett Kiss László, mint régi-új elnök köszönte meg a küldötteknek, a Küldöttgyűlés nyilvánossága előtt az Egyesület teljes tagsága felé is tolmácsolva, újbóli elnökké választását.

 

Ezt követően Elmer Tamás főtitkár a 2023. évi tagdíj megállapításának napirendi pontját ismertette, majd a szavazás után, a november 25-i választások eredménye alapján szükséges Alapszabály változások megszavazása következett.

A küldöttek ezután egyesületi és szakmai kérdéseket tettek fel Kiss László elnök és Zambó Péter államtitkár számára.

Majd Ágíj László, az OEE Kárpátaljai Helyi Csoport elnöke emelkedett szólásra, hálásan megköszönve a magyar erdészek példátlanul szolidáris és hatékony, gyors, nagyfokú segítséget jelentő összefogását a kárpátaljai, elsősorban magyar erdészek számára nyújtott  karítatív anyagi és tárgyi támogatás érdekében, miközben az egyre súlyosbodó háború következményeiről is beszélt.

Végezetül Elmer Tamás főtitkár megköszönte a küldöttek aktív részvételét a tisztújító országos választáson, illetve az Országos Választási Bizottság  pontos  és megbízható munkáját a teljes választási ciklus végigvitele során. Ezután a Küldöttgyűlést berekesztette.

Az Országos Erdészeti Egyesület tagsága nevében ezúton kívánunk sikeres,  tartalmas egyesületi és ágazati érdekérvényesítő szakmai munkát Kiss László elnöknek, az újonnan megválasztott Elnökség tagjainak, valamint az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak, illetve a korábban megválasztott Helyi Csoport és Szakosztály vezetőknek és a küldötteknek!

 Egyúttal megköszönjük a 2019-2023 között - kényszerű időközi elnökválasztással is egybekötött - ciklusban működő Elnökség leköszönő tagjainak - Nagy Frigyes Vince általános alelnöknek, Pintér Csaba magánerdős alelnöknek, Köveskuti Zoltán régióképviselőnek (Nyugat-Dunántúl régió), Macsek Lajos régióképviselőnek (Közép-Magyarország régió), Szabó Tibor József régióképviselőnek (Dél-Alföld régió)  eddigi áldozatos, kitartó egyesületi munkáját!

További képek a Küldöttgyűlésról az Egyesületi élet galériában, a szövegkapcsolóra kattintva tekinthetőek meg.

Forrás: Országos Erdészeti Egyesület

Szerző: Nagy László

Fotók: Bárdi Bálint

Hírszerkesztő: Nagy László