"Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hűséggel,
egyetértéssel és összetartással."
Bedő Albert 1911

Országos Erdészeti Egyesület

Kitüntetettek, díjazottak, méltatások II. - OEE 151. Vándorgyűlés Ünnepi Közgyűlése - Bugac

Kitüntetettek, díjazottak, méltatások II. - OEE 151. Vándorgyűlés Ünnepi Közgyűlése - Bugac

2021. augusztus 26-27-én rendezte meg a Kiskunságban az Országos Erdészeti Egyesület a 151. Vándorgyűlését, ahol a KEFAG Zrt. volt a házigazda. A rendezvény első napján Bugacon tartott Ünnepi Közgyűlésen elhangzott ünnepi beszédek után az egyesületi kitüntetések átadása következett.

A Bedő-, a Kaán- és a Decrett- díjak átadása után az Országos Erdészeti Egyesület Elismerő Oklevelet 13 egyesületi tag részére adományozott. (A kitüntetéseket Kiss László elnök és Pintér Csaba magánerdős alelnök adták át.)

Fekete Péter András erdésztechnikusnak, Kistelek és térsége kerületvezető erdésze részére, szakmai elkötelezettségéért, eredményes homokfásítási és erdőnevelési munkájáért.

Gerner Gábor erdőmérnöknek, a bajai erdészeti hatóság erdőfelügyelője részére lelkiismeretes szakmai munkája és közösségformáló egyesületi érdemei elismeréseként.

Hadzsega István erdőmérnöknek, a kárpátaljai Nagyszőlősi Állami Erdőgazdaság munkavédelmi felelőse részére az ukrán – magyar erdőgazdálkodói kapcsolatok eredményes alakításáért.

Kiss Szilárd erdésztechnikusnak, a Gerecsei Erdészet kerületvezető erdésze részére sikeres erdőtelepítési – fásítási munkájáért, szakmai versenyeken elért eredményeiért.

Kőhegyi Ernő erdésztechnikusnak, a Jánossomorjai Erdészet kerületvezető erdésze részére mintaszerű nemes nyár gazdálkodási és közjóléti, környezeti nevelési tevékenységéért. (Kőhegyi Ernő elismerését később veszi át!)

Palaj Beáta erdőmérnöknek, a felvidéki Kriváni Erdőgazdaság központ munkatársa részére a szlovák – magyar erdészkapcsolatok és a palóc hagyományok ápolásáért.

Pápa Zoltán erdésztechnikusnak, a Kisvaszari Erdészet kerületvezető erdésze részére a természetes felújítás és értékteremtő állománynevelés sikereiért, példás életútjáért. (Pápa Zoltán elismerését később veszi át!)

Pesek Géza Gábor erdésztechnikusnak, a Kemencei Erdészet nyugdíjas kerületvezető erdésze részére a börzsönyi erdők elhivatott, szakszerű kezeléséért, környezeti nevelési sikereiért.

Rencsiné Ágh Márta erdőmérnöknek, az ÉSZAKERDŐ Zrt. humánpolitikai osztályvezetője részére erdei iskolák eredményes működtetése, kommunikációja, egyesületi munkája elismeréséül.

Szabó Péter erdőmérnöknek, a Budakeszi Vadaspark ügyvezetője részére a vadaspark fejlesztéséért, programjainak bővítéséért és példaértékű kommunikációjáért.

Szatmári László erdőmérnöknek, az erdélyi Nagyvárad erdészeti – vadászati felügyelője részére a partiumi magyar erdészek szakmai összefogásáért, egyesületi rendezvények szervezéséért. (Szatmári László elismerését később veszi át.)

Torkos Péter erdésztechnikusnak, a Bakonyszentlászlói Erdészet kerületvezető erdésze részére a folyamatos erdőborítást biztosító módszerek alkalmazásáért, egyesületi munkájáért.

Varga Jenő erdésztechnikusnak, mecseki vállalkozó erdész részére az erdőgazdálkodási és közjóléti feladatok kreatív végrehajtásáért, példás közönségkapcsolati tevékenységéért.

Az Egyesületi kitüntetések átadása után az Erdészeti Tudományos Intézet által adományozott Vadas Jenő-díj átadása következett, melyet idén dr. Gabnai Ernő vehetett át, dr. Borovics Attila, a Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézetének főigazgatójától. A díjjal az Erdészeti Tudományos Intézet ismeri el azon szakemberek tevékenységét, akik sokat tettek a hazai erdészeti kutatás fejlesztéséért, a kutatási eredmények gyakorlatba történő bevezetéséért.

Dr. Gabnai Ernő kiváló példáját mutatja a tudományosan megalapozott ismeretek gyakorlati hasznosításának. Az erdészeti kutatásban szerzett tapasztalatait a szaporítóanyag-felügyeleti munkájában, majd a magánerdő-gazdálkodásban, a földtulajdonosok és erdőtulajdonosok érdekében kamatoztatja, kikezdhetetlen szakmai igényességgel.

A Vándorgyűlések történetében először, összességében pedig másodszor került átadásra a Madas László Emlékérem. Az Emlékérmet a Pilisi Parkerdő Zrt. 50 éves jubileumi évében, együttműködésben az Országos Erdészeti Egyesülettel 2020-ban alapította, azzal a céllal, hogy minden évben rangos elismerést kaphasson az év legjobbnak ítélt erdőpedagógusa. A Pilisi Parkerdő Zrt. a Madas László Emlékérem adományozásával azoknak a munkáját kívánja elismerni, akik a környezeti nevelés terén és az erdészeti erdei iskolákban történő tudatformálás érdekében önzetlen munkát végeznek, kiemelkedő szellemi és gyakorlati eredményeket érnek el, valamint maradandó értékeket teremtenek, s így méltóvá válnak a Madas László szellemiségének is emléket állító díjra.

A Madas László Emlékérmet 2021. évben Horváth Ernő, a NEFAG Zrt. nyugalmazott erdőpedagógusa kapta, melyet Reinitz Gábor a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója, valamint Kiss László, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke adott át.

Horváth Ernő 1977-ben szerezte diplomáját Egerben. A tanítás mellett környezeti nevelő munkáját természetkutató szakkör szervezésével kezdte, majd Tiszapüspökiben létrehozta az Ördögszekér Oktatóközpontot, melyet 2000-ig vezetett is. 2000-től a NEFAG Zrt. Szolnoki Erdészeténél folytatta a gyermekek szemléletformálását, az Erdei Művelődés Házat 2016-ig, nyugdíjba vonulásáig irányította.

A terepmunka elsődlegessége adta a foglalkozásainak alapját, hitvallása szerint a környezetünk aktív, élményszerű formában való felfedezése vezethet a környezettudatos szemlélet, a természet iránti felelős magatartás kialakulásához.

Az Ő nevéhez köthető a Kaán Károly Országos Természet- és Környezetvédelmi Verseny Jász-Nagykun-Szolnok megyei fordulójának szervezése, lebonyolítása.

Az Országos Erdészeti Egyesület Erdei Iskola Szakosztály erdei iskolák szakmai minősítését végző bizottságának munkáját nyugdíjba vonulása után is segíti.

Forrás: OEE

Fotók: Csatlós Norbert, Hazai Vadász/Erdei Utakon

Hírszerkesztő: Nagy László